Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

I dag: Balingsnässkolan!

I dag ser jag fram emot att få besöka lärare, elever och skolledare på Balingsnässkolan. Det ska bli roligt att få se på plats hur de arbetar med kreativitet och skapande i allt lärande och med elevinflytande – två områden där skolan ligger i framkant.

Huddinges skolor förtjänar en ny politisk ledning som i varje givet läge prioriterar skolan. Socialdemokraterna vill skapa mindre skolklasser, ge läxhjälp till alla som behöver det, införa sommarskola och genomföra stora satsningar på lärarna. Ska vi bygga ett jämlikt och framgångsrikt samhälle måste vi börja med skolan!


Lämna en kommentar

En yrkesskola med ambitioner

I dag var jag och Ann-Marie Högberg på studiebesök på Sågbäcksgymnasiet. Vi träffade såväl en engagerad skolledning som lärare och elever. Det var ett mycket lärorikt besök som väckte många tankar.
Eftersom Sågbäcksgymnasiet är vår stora skola för både de nationella yrkesinriktade programmen och de olika introduktionsprogrammen arbetar skolan med det som på många sätt är vår stora utmaning – hur vi ska bli bättre på att rusta ungdomar för arbetsmarknaden.
Intrycket är att utbildningarna över lag håller hög kvalitet på skolan och med vetskap om att flera av yrkesprogrammen ofta leder direkt till jobb känns det fel att antalet sökande är relativt få – och allt färre. En starkt bidragande orsak till det är förstås att utbildningarna inte längre leder till högskolebehörighet. Det känns osäkert att satsa på en utbildning som gör vissa framtida val svårare. En annan är sannolikt att många ungdomar har vaga uppfattningar om vad ett jobb inom flera av de yrken som programmen leder till skulle innebära. Många ungdomar känner inte till de utvecklingsmöjligheter som finns i exempelvis vård- och omsorgsyrket och i byggbranschen. Många kan vittna om vilken betydelse studie- och yrkesvägledare på grundskolorna skulle kunna spela i det sammanhanget – om de var fler.
En annan sak som förbryllar är hur få som söker handels- och administrationsprogrammet. Till hösten blir det inget sådant program i Huddinge – trots att vi är en av Sveriges största handelskommuner. Här måste skolan och branschen slå sina huvuden ihop och skapa en attraktiv utbildning som svarar mot branschens förväntningar.
Riktigt roligt var att träffa de elever på hotell- och restaurangprogrammet som hade varit fyra veckor i Istanbul och praktiserat på hotell. De var mycket entusiastiska över sin erfarenhet. Jag hoppas att vi framöver ska kunna skicka många fler ungdomar på sådana utbyten.


Lämna en kommentar

Hoppas att alliansens partiledare berättar om ett omtag när de besöker Huddinge

Enligt Aftonbladet på nätet ska partiledarna från de fyra borgerliga partierna hålla en presskonferens på ett yrkesgymnasium i Huddinge i dag på förmiddagen. De är väl sannolikt inte så nöjda med att ha hamnat i bakvattnet av Stefan Löfven och Socialdemokraterna både när det kommer till  politisk handlingskraft och uppmärksamhet.

Vad kan de då ha i bakfickan? För Huddinges och Sveriges ungas skull hoppas jag att de väljer att berätta om ett rejält omtag för yrkesprogrammen på gymnasiet. Sedan alliansregeringen tillträdde har antalet sökande till yrkesprogrammen sjunkit dramatiskt. Och det trots att de utbildningarna ofta leder till jobb. Huvudorsaken är att regeringen har sänkt kunskapsambitionerna på yrkesprogrammen. Dagens ungdomar har höga mål och de vill inte välja bort möjligheten att söka en högskoleutbildning efter gymnasiet. Därför är det naturligt att allt fler väljer bort program som de egentligen hade velat gå. Det borde vara en lätt sak att ompröva. Vi tänkte fel och gör nu om helt enkelt.

Vidare hoppas jag att de lanserar yrkescollegeidén på bred front. Idén som bygger på en tätare samverkan mellan skolan och de olika branscherna och på en mer arbetslivsinriktad utbildning har visat goda resultat där den har testats. Gymnasieskolans yrkesprogram behöver, förutom högre kunskapsambitioner, också denna tydliga koppling till livet efter skolan. S i Huddinge har lämnat in en motion om att vi vid Huddinges gymnasieskolor ska utreda förutsättningarna för att starta ett ”handelscollege” med handelsprogrammet som bas. Med tanke på kommunens stora arbetsplatser inom handel tror vi att det vore värdefullt både för företagen och ungdomarna.

Efter många år av prat om arbetslinjen och om kunskap i skolan är det dags för verkstad. Kan vi hoppas på omprövningar i Huddinge i dag?


1 kommentar

Säkra undervisningskvaliteten – rensa bland lärarnas arbetsuppgifter

För en tid sedan fick jag ett brev som fick mig att tänka till ordentligt. Det var en grupp lärare i Huddinge som vände sig till mig som politiker med vad jag nästan skulle vilja kalla ett rop på hjälp. De beskrev hur de hade fått det allt svårare att få utlopp för sin yrkesskicklighet. De menade att undervisningens kvalitet har blivit lidande av att de har fått lägga allt mer tid på administrativa uppgifter och att uppfylla omfattande krav på dokumentation.

Det här brevet och flera samtal med lärare i Huddinge blev en väckarklocka för mig. Vi i Huddinge kan inte vänta på att regeringen lättar på bördan. Vi måste göra vad vi kan redan för att uppnå förändring så fort som möjligt.

Därför lade vi Socialdemokrater i går förslag i grundskole- och gymnasienämnden om att förvaltningen ska få ett tydligt uppdrag att gå igenom lärarnas arbetsuppgifter – och prioritera bland dem. Vi vill också att det ska vara prioriterat att utveckla IT-stöd för att underlätta det administrativa arbetet. Målet måste vara goda möjligheter för skickliga lärare att fokusera på det viktigaste – mötet med eleverna!

Det är inte bara dokumentationskrav som försvårar lärarnas möjligheter att göra ett bra jobb. Även sådant som fler elever i klasserna leder till att många lärare upplever problem. Inför valet 2014 kräver vi Socialdemokrater mindre klasser i de första årskurserna. De borgerliga politikerna som styr över skolan pratar gärna om skola och kunskap – men de prioriterar inte skolan och resultaten fortsätter att sjunka. Sverige och Huddinge behöver en skolpolitik som inte bara består av vackra ord utan en som går till handling.


Lämna en kommentar

Fullmäktige med mycket oppositionspolitik bättre än idrottsgala

Fullmäktige i Huddinge krockar regelbundet med den stora Idrottsgalan. Under tio av de sista elva åren har vi haft fullmäktige samtidigt som de fina priserna delas ut i Globen. Jag vet inte om det vid något av dessa tillfällen har funnits så mycket oppositionspolitik på programmet som i kväll. Det finns hur som helst i kväll en lång rad enkla frågor och interpellationer om brister i välfärden och problem med styrningen av kommunen och även förslag om ett bättre Huddinge.

Det känns både viktigt och roligt att gå till fullmäktige i kväll. Jag  tror att det kommer att bli tydligt under kvällen att den nuvarande majoriteten inte tar varningssignaler om kvalitetsbrister i välfärden på allvar och att de saknar ambitioner för hur vi ska göra Huddinge mer framgångsrikt och mer jämlikt.

Dessutom ska vi prata om hur kommunledningen har hanterat etableringen av Skapaskolan i kommunen. Som jag ser det är det fråga om ett veritabelt haveri. Kommunen har anvisat en tomt till en fristående skola där de tidigare har avfärdat möjligheten att bygga en kommunal skola. Och det är bara början…


2 kommentarer

Två skolor på Bergavägen?

Ibland blir man förvånad. I kväll när jag kom hem låg ett reklamblad från Skapaskolan i brevlådan. Där berättar de att i höst ska de öppna en skola på Bergavägen i Glömsta. Först trodde jag att jag hade läst fel. Visst ska det bli en skola på Bergavägen (en sådan har diskuterats länge) men inte i höst – och visst var det en kommunal skola som planerades?

Men, inte hade jag läst fel. På Skapaskolans hemsida framgår (förutom att verksamheten verkar väldigt seriös) att det här är en annan skola än den kommunala skola som ska ligga på den tomt där stall Enliden i dag ligger. Skapaskolan ska, enligt utskicket, byggas ett par hundra meter ifrån stallet på tomten närmast Glömstavägen (för övrigt en tomt som kommunen har ratat som skoltomt pga trafiken där).

Hur är det möjligt att jag, som sitter i såväl grundskolenämnden, kommunstyrelsen och det utskott till kommunstyrelsen som har ett särskilt ansvar för lokalförsörjningen i kommunen (och som så sent som i morse pratade om behovet av nya skolor i kommunen…) inte kan ha hört ett ljud om en ny, stor skola på en av kommunen utdömd tomt ett stenkast från där kommunen ska bygga en stor skola innan jag som tilltänkt förälder till barn i skolan får ett reklamutskick?

Det finns förstås flera orsaker till att det kan bli så här. Grundproblemet är att staten sköter det offentligas relation med de fristående skolorna utan att ta tillräcklig hänsyn till att den offentliga skolan är kommunal. Då kan det plötsligt bli så som i det här fallet – en skola som kommunen finansierar dimper ner snabbt och oväntat på en plats som ingen kunde ha anat. Men, den här gången måste det även finnas syndabockar att söka i kommunen. Hur gick det till när Skapaskolan fick tips/anvisning till den här tomten. Är det kommunen (i någon kapacitet) som har hänvisat en skola till en tomt som vi själva har dömt ut och som ligger så nära en planerad skola? Och – varför fick vi ingen information i något av de otaliga organ i kommunen som hade varit relevanta om det som flera i kommunledningen visste om?

Ibland blir man förvånad.

20130109-221739.jpg


Lämna en kommentar

Nya satsningar på skolan i Huddinge nu!

Skolan i Huddinge är inte tillräckligt bra. Vi har för svaga kunskapsresultat och alldeles för stora skillnader mellan våra olika skolor. Nyligen fick vi ett kvitto på att uppförsbacken kan komma att bli lång. I en undersökning av hur bra Sveriges kommuner klarar att ordna skolan som Lärarförbundet nyligen har presenterat rasar Huddinge. Förra året kom vi på plats 140 och i år stannade raset vid plats 218. Särskilt dåliga – nästan sämst i landet – är vi när det handlar om lärartäthet. I bara tre av Sveriges 290 kommuner är antalet lärare per barn färre än i Huddinge. Stora klasser och få lärare lägger just nu en kraftig hämsko på möjligheten att utveckla skolan i Huddinge. Efter sex år vid makten i Huddinge faller ett tungt ansvar för de låga kunskapsresultaten och de stora klasserna på Moderaterna och de andra i den borgerliga alliansen. Vid de senaste årens beslut om budget för Huddinge kommun har Socialdemokraterna föreslagit satsningar på skolan som de borgerliga har röstat ned. När vi vill att vi inte längre ska ha Sveriges fjärde sämsta lärartäthet pratar Moderaterna om att vi ”häller pengar på skolan”. Huddinge skulle behöva en politisk majoritet utan Moderaterna.

20121124-102641.jpg