Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Arbetet för att minska barnfattigdomen fortsätter

emil_topgalleryGårdagens Uppdrag granskning på SVT handlade om hur Rädda barnen, BRIS och Majblomman arbetar med att uppmärksamma och motverka barnfattigdomen i Sverige. I programmet framkom att det har funnits oklarheter och överdrifter i en del av dessa organisationers kampanjmaterial. Det är förstås tråkigt, inte minst eftersom det riskerar att skymma sikten för verkliga problem i det svenska samhället med barn som lever i fattiga familjer. För de barnen finns. Rädda barnens rapporter – som inte ifrågasattes i programmet – bygger på officiell statistik och på seriös forskning. Tyvärr påstod Rapport och Aktuellt i går att Rädda barnen backar ifrån sina siffror – något som inte stämmer (läs mer på Rädda barnens webbplats).

Enligt den senaste rapporten från Rädda barnen lever 242 000 barn i ekonomisk utsatthet. De mått som de använder är att barnen lever i familjer som antingen har fått försörjningsstöd någon gång under året eller har så kallad låg inkomststandard. Det betyder förstås inte att så många barn går utan vinterkläder eller svälter. Det senare kan heller inte vara det som definerar fattigdom eller ekonomisk utsatthet i Sverige.

Nu gäller det för oss som tror på jämlikhet att fortsätta det politiska arbetet för att minska antalet barn som lever i ekonomisk utsatthet. Det gör vi främst genom kampen för full sysselsättning, för en bra omställningsförsäkring och för en nationell familjepolitik som siktar in sig på att minska barnfattigdomen. I kommunerna kan vi också göra mer för att minska de negativa konsekvenserna av barnfattigdomen. I det sammanhanget är det bland annat viktigt att kommunerna erbjuder goda möjligheter till ett kultur- och fritidsutbud som är avgiftsfritt eller som bara har låga avgifter.