Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Pinsamt (M)ästrande

I går diskuterade kommunfullmäktige i Huddinge mål och budget för 2014. Den borgerliga majoriteten hade lagt fram ett förslag lika tunt på ambitioner och förslag som ett smörgåspapper. Det var så fritt från politiska initativ att det var svårt att förstå att någon politiker över huvud hade befattat sig med det. Jag tror att det i första hand beror på att de styrande partierna har kört fast i förvaltande – inte helt ovanligt efter många år vid makten. Till och med den lojale partiarbetaren Karl Henriksson (KD) dristar sig till att på sin blogg skriva att förslaget ”var kanske inte världens mest kreativa och nyskapande” och ”inte de stora visionernas budget”. Årets underdrift.

En kommun är förstås alltid i behov av en politisk ledning som tänker nytt och som både kan analysera vad som för stunden är de största problemen och som förstår vad som behöver göras. Huddinge har inte råd med passiva och trötta politiker. Socialdemokraternas förslag till budget tog sin utgångspunkt i att alldelels för många ungdomar lämnar våra skolor utan tillräckliga kunskaper för att klara sig, att klivet in på arbetsmarknaden är svårt för många unga och att det förebyggande arbetet måste stärkas. Vi lade förslag till nya uppdrag och ville fördela nya pengar till insaster för just jobb, utbildning och förebyggande arbete. Bland annat vill vi se en ny satsning på språkutveckling på de skolor som har svårast förutsättningar att nå målen, en rejält förstärkt satsning på sommarjobb och ett helt nytt arbete för att ge unga som vare sig arbetar eller studerar en väg in. Dessa och andra förslag röstades tyvärr ner.

I avsaknad av egna förslag lade de borgerliga partiföreträdarna det mesta av sin tid på att prata om vårt förslag. Särskilt mycket engagerade sig några moderater i att anklaga oss socialdemokrater för att inte finansiera ett par av våra förslag fullt ut. Kommunalrådet Jelena Drenjanin (M) lade mycket kraft på att försöka leda i bevis att det kostar jättemycket att ge alla barn rätt till att vara i förskolan trettio timmar i veckan. Hur mycket ”jättemycket” var framgick inte, men att hon tyckte att det var betydligt mer än den miljon som vi hade föreslagit stod helt klart. I några inlägg spelade kommunalrådet upp alla möjliga härskartekniker för att förlöjliga och mästra de som inte höll med henne (se gärna webbsändningen). Det minsta man kan begära av ett kommunalråd – i alla fall när hon idiotförklarar en – är väl att hon ska kunna förklara hur hon tycker att fullmäktige borde kompensera förskolenämnden vid en utökad rätt till mer tid. Det gjorde hon inte. Däremot har hon – för mindre än ett år sedan – själv drivit igenom en reform som utökade den sammanlagda vistelsetiden avsevärt utan att kompensera nämnden alls! Varför det var rimligt och att det nu framställs som närmast galet att utöka reformen med kompensation försöker hon inte ens förklara. Det handlar förstås om att försöka flytta fokus från sin egen innehållslösa budget och från det faktum att Moderaterna (och de andra) inte vill att fler ska få mer tid i förskolan.


Lämna en kommentar

Hoppas att alliansens partiledare berättar om ett omtag när de besöker Huddinge

Enligt Aftonbladet på nätet ska partiledarna från de fyra borgerliga partierna hålla en presskonferens på ett yrkesgymnasium i Huddinge i dag på förmiddagen. De är väl sannolikt inte så nöjda med att ha hamnat i bakvattnet av Stefan Löfven och Socialdemokraterna både när det kommer till  politisk handlingskraft och uppmärksamhet.

Vad kan de då ha i bakfickan? För Huddinges och Sveriges ungas skull hoppas jag att de väljer att berätta om ett rejält omtag för yrkesprogrammen på gymnasiet. Sedan alliansregeringen tillträdde har antalet sökande till yrkesprogrammen sjunkit dramatiskt. Och det trots att de utbildningarna ofta leder till jobb. Huvudorsaken är att regeringen har sänkt kunskapsambitionerna på yrkesprogrammen. Dagens ungdomar har höga mål och de vill inte välja bort möjligheten att söka en högskoleutbildning efter gymnasiet. Därför är det naturligt att allt fler väljer bort program som de egentligen hade velat gå. Det borde vara en lätt sak att ompröva. Vi tänkte fel och gör nu om helt enkelt.

Vidare hoppas jag att de lanserar yrkescollegeidén på bred front. Idén som bygger på en tätare samverkan mellan skolan och de olika branscherna och på en mer arbetslivsinriktad utbildning har visat goda resultat där den har testats. Gymnasieskolans yrkesprogram behöver, förutom högre kunskapsambitioner, också denna tydliga koppling till livet efter skolan. S i Huddinge har lämnat in en motion om att vi vid Huddinges gymnasieskolor ska utreda förutsättningarna för att starta ett ”handelscollege” med handelsprogrammet som bas. Med tanke på kommunens stora arbetsplatser inom handel tror vi att det vore värdefullt både för företagen och ungdomarna.

Efter många år av prat om arbetslinjen och om kunskap i skolan är det dags för verkstad. Kan vi hoppas på omprövningar i Huddinge i dag?


Lämna en kommentar

M och KD gjorde äldreteam till anpassningsstöd till ingenting…

Under en tid fanns och verkade ett så kallat äldreteam i Huddinge kommun. Det var ett samarbete mellan kommunen och landstinget som vände sig till sjuka äldre. Samarbetet syftade till att ge de äldre hjälp på ett sätt som minskade behovet av akutsjukvård och plats på särskilt boende.
För ett drygt år sedan stod det klart att landstingsmoderaterna inte vill fortsätta att satsa på äldreteamet. Som ersättning föreslog då de borgerliga i Huddinge en ny variant på samverkan till stöd för den här målgruppen – så kallat ”anpassningsstöd”. Det går ut på att särskilt utbildad personal ska kunna ge äldre som kommer hem från sjukhus hjälp på ett sätt som fungerar rehabiliterande. Syftet här är också att öka livskvaliteten och minska behovet av dyra inläggningar.
Trots att det finns pengar avsatta och att det finns politisk samsyn om att den här insatsen vore angelägen ligger det nu ett förslag till nästa äldreomsorgsnämnd om att inte dra igång den! Och orsaken är minst sagt svårsmält – om de äldre får den här insatsen så är man orolig för att de privata hemtjänstföretagen riskerar att tappa intäkter!
Varför inte ett beslut om beviljat anpassningsstöd antingen skulle vara så särskild från hemtjänst att den ligger utanför dagens valfrihetssystem för hemtjänst eller så pass lik hemtjänst att den kan anses ingå övergår mitt förstånd. Det är oerhört frustrerande när märkliga byråkratiska turer sätter käppar i hjulet för bra reformer.


Lämna en kommentar

Härlig offensiv för förskolan!

Gårdagens utspel om en satsning på förskolan var ett riktigt och viktigt steg i utformningen av en S-politik för nästa mandatperiod. Förskolan är viktig för vårt samhälle på så många sätt – inte minst för att den lägger grunden för lärande samtidigt som den gör det möjligt för många att arbeta. Förskolan är också mycket efterfrågad och håller överlag en mycket hög kvalitet. Under de senaste sex borgerliga regeringsåren har det inte hänt mycket för att utveckla och stärka förskolan. Ett regeringsskifte skulle råda bot på det. Allmän förskola för alla tvååringar, sänkta avgifter och utökad rätt till förskola för fler barn är utmärkta reformer. Och det är roligt att även denna vecka se en minister och partiledare på defensiven i en debatt med Socialdemokraterna. Förra veckan var det Jan Björklund som stred för mindre utbildning och i går var det Göran Hägglund som hävdade att det var dåligt att fler fick chansen att gå i förskolan och att många fick lägre avgifter.
Det är precis så här vi lägger grunden för ett bra val 2014.

Förskolan är efterfrågad och viktig