Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Vad händer i äldreomsorgen i Huddinge?

Samtidigt som den Moderatledda majoriteten i Huddinge reviderar vad de själva kallar för en reformbudget ger kommunens äldreomsorgsnämnd ett uppdrag till sin förvaltning att spara 22 miljoner kronor.

Det här besparingskravet kommer mycket oväntat och väcker förstås mycket oro bland brukare och personal (se Mitt i Huddinge) . Äldreomsorgsnämnden går i dag inte med några underskott och fullmäktige har inte beslutat om något sparkrav. Hur har det då kunnat uppkomma ett så plötsligt behov av så stora besparingar.

Det här väcker frågor om vilken kvalitet vi kan förvänta oss i äldreomsorgen i Huddinge nästa år, men även om det politiska ledarskapet i äldreomsorgsnämnden.

20111129-154956.jpg


Lämna en kommentar

Bra rutet av lärarna

I en artikel i Göteborgsposten riktar ordföranden för Lärarnas riksförbund, Metta Fjelkner, hård kritik mot regeringen för den gigantiska neddragningen på gymnasieskolan nästa år. Det är utmärkt att den här frågan för förnyad uppmärksamhet. Bara här i Huddinge drar Anders Borg in sju miljoner från gymnasieskolan nästa år. Här har vi i politisk enighet beslutat att täcka upp för neddragningen, men vi hade förstås kunnat satsa på att utveckla skolan istället om regeringen hade hållit fingrarna borta.


Lämna en kommentar

Huddinge och Carema

Det hårt kritiserade omsorgsföretaget Carema driver inget så kallat särskilt boende i Huddinge. Däremot finns cirka 30 Huddingebor på sådana boenden i andra kommuner. De kan ha hamnat där för att de har valt det eller för att de inte har fått plats hemma i Huddinge. Oavsett skäl är det förstås lika viktigt att de får en god omsorg.

Den här situationen gör att vi borde ställa oss en rad frågor även i Huddinge. Den 24 november är det sammanträde i äldreomsorgsnämnden och då hoppas jag att ordföranden (M) får svara på följande; hur sker uppföljningen av kvaliteten på boenden utanför kommunen där det bor Huddingebor? har några av dessa Huddingebor begärt att få flytta? hur ser beredskapen i Huddinge i sådana fall ut? hur går kvalitetskotrollen till överhuvudtaget – gör kommunen oanmälda besök på boenden.


Lämna en kommentar

Hawaii om praktikpoolen

I kväll kommer gymnasienämnden av allt att döma besluta om en nedläggning av den s.k. praktikpoolen, den enhet inom barn- och utbildningsförvaltningen som arbetar med att hitta praktikplatser till kommunens skolor och feriepraktikplatser till våra ungdomar.

Det märkliga är att denna organisationsförändring sker helt utan ordinarie beredning. Det är nämligen inte förvaltningen utan ordföranden i nämnden, moderaten Christina Eklund, som lägger förslaget. I den korta motiveringen finns ingen analys av konsekvenser och inte heller några strategier för framtiden.

Det är förstås oansvarigt att genomdriva en sådan här förändring på så här lösa boliner. Moderaterna i Huddinge riskerar vårt viktiga arbete med praktikplatser och feriepraktik för att… ja, varför då egentligen? Det framgår inte.


1 kommentar

Borgerligt haveri

På gårdagens sammanträde med kommunfullmäktige var ojämlikhet och barnfattigdom den röda tråden. Tack vare initiativ från olika socialdemokrater blev skillnaderna i synen på vikten av jämlika villkor mellan blått och rött i politiken tydliga. Olika borgerliga debattörer – främst moderater – visade gång på gång att de är helt blinda inför vikten av att uppnå jämlika villkor. Inte minst i synen på vilka avgifter som är rimliga i kulturskolan öppnade sig en avgrund mellan oss.

I diskussionen med anledning av den avvisade motionen från S om att alla skolor ska erbjuda läxhjälp blev diskussionen närmast surrealistisk. De borgerliga partierna – som styr kommunen – angav en hel rad med motstridiga argument som skäl för att inte bifalla motionen. Å ena sidan slog vi in öppna dörrar eftersom det redan finns läxläsning överallt, å andra sidan var det fel att detaljstyra skolorna på det här sättet, å ytterligare en annan sida hade de gärna bifallit motionen om vår att-sats hade tydliggjort att skolor kan samarbeta kring läxhjälp, å förresten kan vi inte tvinga de som inte vill ha läxhjälp (sic!) å slutligen är läxorna inte så svåra att det behövs någon läxhjälp. Herregud! Den som vill se ett tvättäkta politiskt haveri bör kolla in webbsändningen från i går.