Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Ge tillbaka verktygen till SÄPO

I dag skriver bland annat Göran Eriksson i SvD och Ingvar Persson i Aftonbladet om gårdagens turer i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Det handla om partiets inställning till signalspaning inom FRA – om lagen från 2008 ska rivas upp och göras om och om SÄPO i sådana fall ska få rätt att signalspana.

I den här frågan har partiet försökt att både framstå som statsbärande och ansvarstagande inför hot mot landet och oppositionell mot regeringen i ett försök att vinna stöd från opinionen mot signalspaning. Det är sällan så lyckat att försöka sitta på två stolar samtidigt – särskilt inte som de står så långt ifrån varandra.

Det fanns skäl att i ett rödgrönt regeringsprogram att se över hela lagstiftningen en gång till. Nu vann vi inte valet och måste se på frågan ur det perspektivet. Det finns parlamentariskt stöd för att vi ska behålla FRA-lagstiftningen. Nu är frågan om  vår säkerhetspolis ska återfå möjligheten att signalspana, en möjlighet som försvann i och med FRA-lagen. Min uppfattning är klar. För att hindra allvarliga säkerhetshot mot Sverige måste vi kunna använda signalspaning även i det moderna kommunikationssamhället.


Lämna en kommentar

Försämrad demokrati i Huddinge

I kväll beslutar den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige i Huddinge att lägga ned våra lokala demokratiforum. De tycker inte att de har fungerat och vill istället satsa på något ”modernt”. Det är mycket oklart vad det nya och moderna skulle kunna vara – under den förra mandatperioden har egentligen inga nya förslag kommit ifrån majoriteten. Nej, det rimliga vore att utveckla nya former och samtidigt satsa på demokratiforum. Det finns inte en enda saliggörande metod för att utveckla demokratin, vi måste göra många olika saker.

Det som blir svårt att ersätta när demokratiforumen försvinner är det lokala perspektivet på kommunalpolitiken och framför allt det lokala politiska samtalet.

Det riktigt sorgliga med demokratipolitiken i Huddinge är att fullmäktiges största parti Moderaterna visar så lite intresse för sådant som kan fördjupa demokratin.


Lämna en kommentar

Ny bild av partiet

I helgen väljer partiets förtroenderåd en valberedning med uppgift att föreslå – åtminstone – en ny partiordförande. Jag hoppas att valberedningen lägger pseudodebatten om vänster- och högerfalanger åt sidan och fokuserar på att försöka hitta en kandidat som signalerar framtid och förnyelse. Om det ska handla om att balansera påstådd höger och vänster riskerar vi att få ett val mellan kompromisskandidater som signalerar dåtid. Det har vi inte råd med.
Politiken avgörs inte av vem vi väljer till partiordförande, men däremot påverkas bilden av oss. Vår partiordförande bör därför komma från en ny generation och ha en modern framtoning.