Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Varför dissar C och KD inkomstutjämningen?

Huddinge kommuns majoritet sågar i sitt remissyttrande Utjämningskommitténs förslag avseende den kommunala inkomstutjämningen (som syftar till att ge alla kommuner likvärdiga förutsättningar oberoende av invånarnas skattekraft). De vill utjämna mindre än i dag.

Moderaterna har så länge någon kan minnas försökt att skjuta utjämningssystemet i sank. Genom en mix av medvetna eller omedvetna missförstånd och brist på solidaritet har de drivit förslag som skulle ha inneburit en enorm obalans i förutsättningarna mellan landets kommuner (minns när de drev Stockholms läns landsting med medvetna underskott för att obstruera mot utjämningen). Men, Centerpartiet och Kristdemokraterna har tidigare stått upp för utjämningens principer. Nu ställer de upp på skrivningar som inte skulle ge likvärdiga förutsättningar. Varför då?


Lämna en kommentar

Fyra under fyra

 

I dag presenterar Dagens Nyheter en opinionsmätning som är hyperintressant. Om mätningen skulle vara ett valresultat skulle Moderaterna och Folkpartiet kunna bilda en majoritetsregering. Oppositionen skulle bara bestå av socialdemokrater och miljöpartister. Resten skulle helt enkelt åka ut. Mest illa ute är som alltid Kristdemokraterna. De lyckas helt enkelt inte övertyga väljarna om att de behövs i riksdagen. Ett av problemen blev uppenbart när partisekreteraren i går uttryckte förvåning över att inte fler stödde hennes parti när det är de som slåss för de utsatta grupperna. Det är som om hon inte förstod att det är mycket få väljare som förknippar just KD med kampen för de mest utsatta. Åren i alliansen och åren med neddragningar i sjukförsäkringen och med skattesänkningar mest för de mest förmögna har helt suddat ut den bilden. Budgetförhandlingarna avgör sannolikt Göran Hägglunds framtid och kanske även hela partiets. De har sannolikt inte mycket tid på sig.


Lämna en kommentar

Borgerligt svek mot Stockholm

Stockholmsregionen tappar i tillväxtkraft och sviker sina ungdomar. Det är konsekvensen av flera år med borgerlig bostadspolitik. Företag kan inte rekrytera den arbetkraft de behöver, ungdomar får svårt att flytta hemifrån och studenter har ingenstans att bo.

Just bristen på studentlägenheter är återigen högaktuell i samband med terminsstarten.

I en kommentar till sitt eget bostadspolitiska fiasko slår Stefan Attefall (KD) fast att ett problem är att det är för många studenter i Stockholm. I själva verket är det tvärtom! Vår region har redan i dag har minst högskoleplatser i förhållande till befolkningen. Vår region riskerar att stagnera och våra ungdomar får svårare att förverkliga sina studieambitioner. Borgerligheten nationellt och lokalt sviker Stockholm. Och avsaknaden av starka företrädare som tar ställning för sin region och sina medborgares behov är bedövande.


Lämna en kommentar

Fortsatt framåt!

Sommarstiltljen är över på bloggen och i Huddingepolitiken. Jag ser fram emot att få fortsätta berätta om det Huddinge jag vill se växa fram – en kommun där vi tror på jämlikhet och utveckling och där vi vill mer med den gemensamma välfärden än vad Moderaterna åstadkommer i dag. I dagarna öppnar skolan sina portar för tusentals elever i Huddinge. Det är en skola som behöver utvecklas för att kunna ge alla elever en bra start i livet. Vi har alltför mycket statistik och vittnesmål om att många elever lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper. Jag kommer att fortsätta argumentera för att vi har råd att satsa på kunskap i skolan. 

Sommaren har på ett smärtsamt sätt även visat på vikten av att vi är många som engagerar oss och som står upp för demokrati och allas rätt. Händelserna i Norge den 22 juli och det dagliga dödandet av oppositionella i Syrien visar att demokratin har fiender. Varje insats i demokratins tjänst är värdefull. Jag hoppas att fler kommer att vilja bidra och jag hoppas att vi i de politiska partierna är beredda att ta emot de som kommer på ett bra sätt.