Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Kommunalrådets konstkupp

På kvällens sammanträden med kommunfullmäktige i Huddinge ska jag fråga Daniel Dronjak Nordqvist (M) varför han tycker att han som kommunstyrelsens ordförande i Huddinge ska skriva till en konsthall i Södertälje och be dem vidta åtgärder med anledning av en konstutställning. Han borde ha omdöme bättre än så. Konst och annan kultur måste få ha ett stort spelrum att kunna vara en arena för diskussion utan att politiker ska komma med krav på rättelse. Hur Daniel Dronjak Nordqvist dessutom fick det till en fråga för Huddinge kommun övergår mitt förstånd.

Daniel Dronjak Nordqvists mail till Södertälje konsthall har förstås väckt uppmärksamhe i Länstidningen – LT


Lämna en kommentar

Arbetet för att minska barnfattigdomen fortsätter

emil_topgalleryGårdagens Uppdrag granskning på SVT handlade om hur Rädda barnen, BRIS och Majblomman arbetar med att uppmärksamma och motverka barnfattigdomen i Sverige. I programmet framkom att det har funnits oklarheter och överdrifter i en del av dessa organisationers kampanjmaterial. Det är förstås tråkigt, inte minst eftersom det riskerar att skymma sikten för verkliga problem i det svenska samhället med barn som lever i fattiga familjer. För de barnen finns. Rädda barnens rapporter – som inte ifrågasattes i programmet – bygger på officiell statistik och på seriös forskning. Tyvärr påstod Rapport och Aktuellt i går att Rädda barnen backar ifrån sina siffror – något som inte stämmer (läs mer på Rädda barnens webbplats).

Enligt den senaste rapporten från Rädda barnen lever 242 000 barn i ekonomisk utsatthet. De mått som de använder är att barnen lever i familjer som antingen har fått försörjningsstöd någon gång under året eller har så kallad låg inkomststandard. Det betyder förstås inte att så många barn går utan vinterkläder eller svälter. Det senare kan heller inte vara det som definerar fattigdom eller ekonomisk utsatthet i Sverige.

Nu gäller det för oss som tror på jämlikhet att fortsätta det politiska arbetet för att minska antalet barn som lever i ekonomisk utsatthet. Det gör vi främst genom kampen för full sysselsättning, för en bra omställningsförsäkring och för en nationell familjepolitik som siktar in sig på att minska barnfattigdomen. I kommunerna kan vi också göra mer för att minska de negativa konsekvenserna av barnfattigdomen. I det sammanhanget är det bland annat viktigt att kommunerna erbjuder goda möjligheter till ett kultur- och fritidsutbud som är avgiftsfritt eller som bara har låga avgifter.

 


Lämna en kommentar

Hotet mot flera kultur- och föreningslokaler kvarstår

Sedan en tid tillbaka genomför det kommunala bolaget Huge en översyn av sina lokaler med syftet att renodla sin verksamhet. Sådan verksamhet som handlar om att hålla historiskt intressanta byggnader tillgängliga för Huddingeborna och sådant som är rent föreningsstöd ska föras över till kultur- och fritidsnämnden. Så långt – inga problem.

Vare sig Huges bolagsledning eller kultur- och fritidsförvaltningens tjänstemän har någon vilja att sänka kommunens ambitioner på det här området. Om det slutar med att några av kulturlokalerna stängs igen beror det i sådana fall på att de borgerliga politikerna vill spara eller omfördela resurser.

I början på sommaren när budgeten för 2013 klubbades i fullmäktige framställdes det som att finansieringen av lokalerna var löst. Nu har det framkommit att ett antal av de allra mest värdefulla gamla kulturbyggnaderna inte fanns med i underlaget inför budgetbeslutet. Jag utgår ifrån att fullmäktige kommer att skjuta till de pengar som behövs för att klara att hålla dessa små hembygdsmuseer öppna för Huddingeborna.

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att hålla ögonen på vad som händer med våra kultur- och föreningslokaler. Ska det skäras ned så sker det utan vår medverkan!

20120820-213440.jpg