Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Platsbrist i Huddinges förskolor!

I dagarna har kommunen gått ut med information om att det saknas platser i förskolan. Det är förstås ett stort misslyckande för vår tillbakalutade och nöjda kommunledning. Det är en grundläggande uppgift för en kommun att ge de som behöver det en förskoleplats. Utan en plats den dagen föräldraledigheten upphör ställs barnfamiljer i svåra sitauationer.

Den här gången påstår kommunen på hemsidan att den fria etableringsrätten (och barnomsorgspengen får man anta) är huvudorsaken till problemen. Det har i sådana fall blivit precis som vi socialdemokrater varnade för när den borgerliga regeringen föreslog dessa ”reformer”. Förutom att de uppmuntrar barnomsorg med låga kvalitetskrav blir det också svårare att planera utbudet av förskoleplatser lokalt.

Sedan duger det förstås inte att bara skylla på regeringen. Nu måste det till en strategi för att så snabbt som möjligt täcka upp behovet av platser i Huddinge. Vad gör Jelena Drenjanin?


Lämna en kommentar

Slå vakt om stödet till kulturen i Huddinge

Innan kommunfullmäktiges sammanträde på måndag kommer flera av Huddinges kulturföreningar att demonstrera utanför kommunhuset. Då kommer de att uttrycka sin oro över att det stöd till lokaler som bland annat kultur- och hembygdsföreningar får från kommunen (genom det kommunala bolaget Huge) ska försvinna.

Kommunen har ett behov av att se över hur ansvaret för exempelvis sådant här stöd ska fördelas mellan de olika nämnderna och Huge. Men, det behöver naturligtvis inte betyda att det samlade stödet blir mindre. Hur det blir kommer att avgöras av politisk vilja. Och den som har lyssnat på de senaste fullmäktigedebatterna har kunnat höra på hur många Moderater resonerar kring kommunalt stöd till kulturen. Det har låtit som om gemensam finansiering av kultur vore en ren provokation. Inte heller har någon av de ytterst ansvariga politikerna; Daniel Dronjak Nordqvist (M), Vibeke Bildt (FP) och Antti Avsan (M) gjort något för att gjuta olja på vågorna. Det tyder på att det finns anledning till oro för Huddinges kulturliv.

Socialdemokraterna kommer att slåss för ett fortsatt stöd till Huddinges kultur. I ett första steg vill vi att fullmäktige på måndag ger berörda nämnder i uppdrag att tillsammans med Huge se på hur vi i fortsättningen ska hantera den här typen av stöd – inte om vi ska göra det. Mot det står de borgerligas icke-besked – som väcker befogad oro.