Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Beige kompromiss för barn till föräldralediga

 

Huddinge kommuns politiska majoritet (M, FP, KD, C och Drevvikenpartiet) har i många år hållit emot kraven från den rödgröna oppositionen och från föräldrar i kommunen om att göra förskolan mer tillgänglig för fler. Kommunen har länge stått på en lista av kommuner som inte ger mer tid i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa än vad lagen kräver – femton timmar i veckan. Det har varit dåligt för många föräldrar som har fått svårare att söka jobb på ett effektivt sätt och för många barn som har gått miste om viktig tid tillsammans med pedagoger och med andra barn i förskolan.
Till sist har de nu tagit ett litet steg på rätt väg. Barn till arbetslösa får numera rätt till 25 timmar i veckan. Och häromdagen presenterades ett förslag om förändrade villkor för barn till föräldralediga. De ska, enligt förslaget, få välja mellan vara i förskolan 15 timmar i veckan som i dag eller att få vara där 25 timmar i veckan, men bara under skolans läsår.
Frågan är vem som kommer att bli glad av den här nyordningen. Vi som tror på förskolans möjligheter och som oroar oss för föräldrars problem med få ihop vardagen är det inte.
Vi kommer att fortsätta att arbeta för att förskolan ska bli tillgänglig utifrån barnens verkliga behov!


1 kommentar

Budget efter behov ger bättre resultat

Lärarnas tidning har gjort en genomgång av hur olika resursfördelningsmodeller i skolan påverkar kunskapsresultaten. Resultatet är att de kommuner som tar hänsyn till socioekonomiska faktorer vid resurstilldelning lyckas bäst. Trots det, och trots att skolans styrdokument föreskriver det, är det bara en av fyra kommuner som tar hänsyn till elevernas behov genom ett generellt fördelningssystem utifrån socioekonomiska förutsättningar. Statssekreterare Bertil Östberg (FP) på utbildningsdepartementet säger sig inte vara förvånad över att resursfördelning efter behov har effekt. Han understryker också att regeringen är positiv till sådan resursfördelning.

Ett par mil från Östberg på utbildningsdepartementet har Folkpartiet stort inflytande över skolpolitiken i Huddinge. Här märks inte mycket av intresset för resursfördelning. efter behov. Trots att vi är en av Sveriges mest segregerade kommuner gör vi mindre fördelning utifrån behov än genomsnittskommunen i landet.

Inför 2012 – när kommunen har ett ekonomiskt reformutrymme – var det självklart för oss socialdemokrater att föreslå en rejäl satsning på att alla elever ska få en chans att nå kunskapsmålen i skolan. I de sammanhang när vi har pratat om det här har de borgerliga i Huddinge inte varit särskilt engagerade. Cem Delen (FP) har sagt att han tvivlar på nyttan med mer resurser, Malin Danielsson (FP) har hävdat att mer resurser inte har tänkt effekt och Erik Ottosson (M) har slagit fast att Socialdemokraterna med förslag om förstärkt behovsprövning ”skvätter iväg” pengar på skolan.

Jag hoppas att dessa ledande skolpolitiker i Huddinge inför kommande år tar större intryck av signalerna från parti- och/eller alliansvännerna på departementet på Drottninggatan och att de bli bättre på att ta intryck av sådant som har bevisad effekt.