Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


1 kommentar

Säkra undervisningskvaliteten – rensa bland lärarnas arbetsuppgifter

För en tid sedan fick jag ett brev som fick mig att tänka till ordentligt. Det var en grupp lärare i Huddinge som vände sig till mig som politiker med vad jag nästan skulle vilja kalla ett rop på hjälp. De beskrev hur de hade fått det allt svårare att få utlopp för sin yrkesskicklighet. De menade att undervisningens kvalitet har blivit lidande av att de har fått lägga allt mer tid på administrativa uppgifter och att uppfylla omfattande krav på dokumentation.

Det här brevet och flera samtal med lärare i Huddinge blev en väckarklocka för mig. Vi i Huddinge kan inte vänta på att regeringen lättar på bördan. Vi måste göra vad vi kan redan för att uppnå förändring så fort som möjligt.

Därför lade vi Socialdemokrater i går förslag i grundskole- och gymnasienämnden om att förvaltningen ska få ett tydligt uppdrag att gå igenom lärarnas arbetsuppgifter – och prioritera bland dem. Vi vill också att det ska vara prioriterat att utveckla IT-stöd för att underlätta det administrativa arbetet. Målet måste vara goda möjligheter för skickliga lärare att fokusera på det viktigaste – mötet med eleverna!

Det är inte bara dokumentationskrav som försvårar lärarnas möjligheter att göra ett bra jobb. Även sådant som fler elever i klasserna leder till att många lärare upplever problem. Inför valet 2014 kräver vi Socialdemokrater mindre klasser i de första årskurserna. De borgerliga politikerna som styr över skolan pratar gärna om skola och kunskap – men de prioriterar inte skolan och resultaten fortsätter att sjunka. Sverige och Huddinge behöver en skolpolitik som inte bara består av vackra ord utan en som går till handling.


Lämna en kommentar

Varningssignal kring kvalitet och valfrihet i hemtjänsten i Huddinge

I början på mars meddelade HSB omsorg att de säger upp sitt hemtjänstavtal med Huddinge kommun. Efter att ha varit verksamma i tio år inom hemtjänstverksamheten i Huddinge upplever de att de inte kan bedriva en verksamhet med god kvalitet utifrån den ersättning de får och de krav som ställs (eller snarare inte ställs). Flera större aktörer inom hemtjänst har under den senaste tiden valt att säga upp sina avtal med olika kommuner. Det väcker naturligtvis frågor om hur kommunerna, däribland Huddinge, hanterar sitt ansvar för denna viktiga verksamhet.

 I ett uttalande på HSB omsorgs hemsida säger deras VD Karin Thalén följande.

”Det är helt orimligt att kommunerna ägnar sig åt att dumpa äldreomsorgsmarknaden. Med dåliga ersättningar och låga kvalitetskrav har man överlåtit till olika vårdföretag att ta ansvar för en verksamhet som omöjligen kan upprätthålla acceptabel nivå med sådana förutsättningar. Kommunerna måste ta sitt ansvar för att upprätthålla kvalitet i vården och omsorgen och inte försöka lämpa över det på andra vårdgivare”.

Det här är förstås en mycket allvarlig varningssignal. Vi som vill värna både kvalitet och valfrihet inom hemtjänsten i Huddinge måste omedelbart se till att såväl ersättningsnivåer som kvalitetskrav utformas på ett sätt som verkligen stödjer detta. Jag uppmanar Huddingemoderaterna och de andra i majoriteten att vakna ur sin vanliga dvala – agera!


Lämna en kommentar

Arbetet för att minska barnfattigdomen fortsätter

emil_topgalleryGårdagens Uppdrag granskning på SVT handlade om hur Rädda barnen, BRIS och Majblomman arbetar med att uppmärksamma och motverka barnfattigdomen i Sverige. I programmet framkom att det har funnits oklarheter och överdrifter i en del av dessa organisationers kampanjmaterial. Det är förstås tråkigt, inte minst eftersom det riskerar att skymma sikten för verkliga problem i det svenska samhället med barn som lever i fattiga familjer. För de barnen finns. Rädda barnens rapporter – som inte ifrågasattes i programmet – bygger på officiell statistik och på seriös forskning. Tyvärr påstod Rapport och Aktuellt i går att Rädda barnen backar ifrån sina siffror – något som inte stämmer (läs mer på Rädda barnens webbplats).

Enligt den senaste rapporten från Rädda barnen lever 242 000 barn i ekonomisk utsatthet. De mått som de använder är att barnen lever i familjer som antingen har fått försörjningsstöd någon gång under året eller har så kallad låg inkomststandard. Det betyder förstås inte att så många barn går utan vinterkläder eller svälter. Det senare kan heller inte vara det som definerar fattigdom eller ekonomisk utsatthet i Sverige.

Nu gäller det för oss som tror på jämlikhet att fortsätta det politiska arbetet för att minska antalet barn som lever i ekonomisk utsatthet. Det gör vi främst genom kampen för full sysselsättning, för en bra omställningsförsäkring och för en nationell familjepolitik som siktar in sig på att minska barnfattigdomen. I kommunerna kan vi också göra mer för att minska de negativa konsekvenserna av barnfattigdomen. I det sammanhanget är det bland annat viktigt att kommunerna erbjuder goda möjligheter till ett kultur- och fritidsutbud som är avgiftsfritt eller som bara har låga avgifter.

 


Lämna en kommentar

Fullmäktige med mycket oppositionspolitik bättre än idrottsgala

Fullmäktige i Huddinge krockar regelbundet med den stora Idrottsgalan. Under tio av de sista elva åren har vi haft fullmäktige samtidigt som de fina priserna delas ut i Globen. Jag vet inte om det vid något av dessa tillfällen har funnits så mycket oppositionspolitik på programmet som i kväll. Det finns hur som helst i kväll en lång rad enkla frågor och interpellationer om brister i välfärden och problem med styrningen av kommunen och även förslag om ett bättre Huddinge.

Det känns både viktigt och roligt att gå till fullmäktige i kväll. Jag  tror att det kommer att bli tydligt under kvällen att den nuvarande majoriteten inte tar varningssignaler om kvalitetsbrister i välfärden på allvar och att de saknar ambitioner för hur vi ska göra Huddinge mer framgångsrikt och mer jämlikt.

Dessutom ska vi prata om hur kommunledningen har hanterat etableringen av Skapaskolan i kommunen. Som jag ser det är det fråga om ett veritabelt haveri. Kommunen har anvisat en tomt till en fristående skola där de tidigare har avfärdat möjligheten att bygga en kommunal skola. Och det är bara början…


2 kommentarer

Två skolor på Bergavägen?

Ibland blir man förvånad. I kväll när jag kom hem låg ett reklamblad från Skapaskolan i brevlådan. Där berättar de att i höst ska de öppna en skola på Bergavägen i Glömsta. Först trodde jag att jag hade läst fel. Visst ska det bli en skola på Bergavägen (en sådan har diskuterats länge) men inte i höst – och visst var det en kommunal skola som planerades?

Men, inte hade jag läst fel. På Skapaskolans hemsida framgår (förutom att verksamheten verkar väldigt seriös) att det här är en annan skola än den kommunala skola som ska ligga på den tomt där stall Enliden i dag ligger. Skapaskolan ska, enligt utskicket, byggas ett par hundra meter ifrån stallet på tomten närmast Glömstavägen (för övrigt en tomt som kommunen har ratat som skoltomt pga trafiken där).

Hur är det möjligt att jag, som sitter i såväl grundskolenämnden, kommunstyrelsen och det utskott till kommunstyrelsen som har ett särskilt ansvar för lokalförsörjningen i kommunen (och som så sent som i morse pratade om behovet av nya skolor i kommunen…) inte kan ha hört ett ljud om en ny, stor skola på en av kommunen utdömd tomt ett stenkast från där kommunen ska bygga en stor skola innan jag som tilltänkt förälder till barn i skolan får ett reklamutskick?

Det finns förstås flera orsaker till att det kan bli så här. Grundproblemet är att staten sköter det offentligas relation med de fristående skolorna utan att ta tillräcklig hänsyn till att den offentliga skolan är kommunal. Då kan det plötsligt bli så som i det här fallet – en skola som kommunen finansierar dimper ner snabbt och oväntat på en plats som ingen kunde ha anat. Men, den här gången måste det även finnas syndabockar att söka i kommunen. Hur gick det till när Skapaskolan fick tips/anvisning till den här tomten. Är det kommunen (i någon kapacitet) som har hänvisat en skola till en tomt som vi själva har dömt ut och som ligger så nära en planerad skola? Och – varför fick vi ingen information i något av de otaliga organ i kommunen som hade varit relevanta om det som flera i kommunledningen visste om?

Ibland blir man förvånad.

20130109-221739.jpg


Lämna en kommentar

M och bristande kvalitet i förskolan

emil-h2.jpg

En tillsyn vid en enskild förskola i Huddinge har visat på brister i kvaliteten. Den ansvariga nämnden i kommunen har känt sig tvungen att rikta en anmärkning mot företaget som driver förskolan. Kritiken rör något så grundläggande som förskolans förmåga att bedriva pedagogisk verksamhet enligt vad skollagen föreskriver. Bland annat undrar nämnden hur förskolan kan klara sitt uppdrag med bara en (!) förskollärare, trots att det finns fyra avdelningar på förskolan.

Företaget har blivit anmodad att beskriva hur de ska komma tillrätta med bristerna. I februari ska nämnden ta upp svaret och besluta hur den ska gå vidare utifrån det.

Det är bra att förskolenämnden tar frågan om kvaliteten på den här förskolan på allvar. Det tråkiga i just det här fallet är att turerna kring övergången av den här verksamheten till ett privat företag hade mycket i övrigt att önska. Dels kringgicks den ansvariga nämnden när förskolan först bjöds ut på kommunens hemsida och dels redovisades inte vare sig föräldrarnas uppfattning eller vilka kvalitetsöverväganden som hade gjorts. Mot bakgrund av de brister som nu har blivit uppenbara reser sig flera frågor. Den viktigaste är kanske; vilket ansvar tycker Moderaterna att kommunen har för att garantera kvaliteten vid en förskola som lämnas över till ett privat företag?

 


Lämna en kommentar

Nya satsningar på skolan i Huddinge nu!

Skolan i Huddinge är inte tillräckligt bra. Vi har för svaga kunskapsresultat och alldeles för stora skillnader mellan våra olika skolor. Nyligen fick vi ett kvitto på att uppförsbacken kan komma att bli lång. I en undersökning av hur bra Sveriges kommuner klarar att ordna skolan som Lärarförbundet nyligen har presenterat rasar Huddinge. Förra året kom vi på plats 140 och i år stannade raset vid plats 218. Särskilt dåliga – nästan sämst i landet – är vi när det handlar om lärartäthet. I bara tre av Sveriges 290 kommuner är antalet lärare per barn färre än i Huddinge. Stora klasser och få lärare lägger just nu en kraftig hämsko på möjligheten att utveckla skolan i Huddinge. Efter sex år vid makten i Huddinge faller ett tungt ansvar för de låga kunskapsresultaten och de stora klasserna på Moderaterna och de andra i den borgerliga alliansen. Vid de senaste årens beslut om budget för Huddinge kommun har Socialdemokraterna föreslagit satsningar på skolan som de borgerliga har röstat ned. När vi vill att vi inte längre ska ha Sveriges fjärde sämsta lärartäthet pratar Moderaterna om att vi ”häller pengar på skolan”. Huddinge skulle behöva en politisk majoritet utan Moderaterna.

20121124-102641.jpg