Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

En yrkesskola med ambitioner

I dag var jag och Ann-Marie Högberg på studiebesök på Sågbäcksgymnasiet. Vi träffade såväl en engagerad skolledning som lärare och elever. Det var ett mycket lärorikt besök som väckte många tankar.
Eftersom Sågbäcksgymnasiet är vår stora skola för både de nationella yrkesinriktade programmen och de olika introduktionsprogrammen arbetar skolan med det som på många sätt är vår stora utmaning – hur vi ska bli bättre på att rusta ungdomar för arbetsmarknaden.
Intrycket är att utbildningarna över lag håller hög kvalitet på skolan och med vetskap om att flera av yrkesprogrammen ofta leder direkt till jobb känns det fel att antalet sökande är relativt få – och allt färre. En starkt bidragande orsak till det är förstås att utbildningarna inte längre leder till högskolebehörighet. Det känns osäkert att satsa på en utbildning som gör vissa framtida val svårare. En annan är sannolikt att många ungdomar har vaga uppfattningar om vad ett jobb inom flera av de yrken som programmen leder till skulle innebära. Många ungdomar känner inte till de utvecklingsmöjligheter som finns i exempelvis vård- och omsorgsyrket och i byggbranschen. Många kan vittna om vilken betydelse studie- och yrkesvägledare på grundskolorna skulle kunna spela i det sammanhanget – om de var fler.
En annan sak som förbryllar är hur få som söker handels- och administrationsprogrammet. Till hösten blir det inget sådant program i Huddinge – trots att vi är en av Sveriges största handelskommuner. Här måste skolan och branschen slå sina huvuden ihop och skapa en attraktiv utbildning som svarar mot branschens förväntningar.
Riktigt roligt var att träffa de elever på hotell- och restaurangprogrammet som hade varit fyra veckor i Istanbul och praktiserat på hotell. De var mycket entusiastiska över sin erfarenhet. Jag hoppas att vi framöver ska kunna skicka många fler ungdomar på sådana utbyten.


Lämna en kommentar

Hoppas att alliansens partiledare berättar om ett omtag när de besöker Huddinge

Enligt Aftonbladet på nätet ska partiledarna från de fyra borgerliga partierna hålla en presskonferens på ett yrkesgymnasium i Huddinge i dag på förmiddagen. De är väl sannolikt inte så nöjda med att ha hamnat i bakvattnet av Stefan Löfven och Socialdemokraterna både när det kommer till  politisk handlingskraft och uppmärksamhet.

Vad kan de då ha i bakfickan? För Huddinges och Sveriges ungas skull hoppas jag att de väljer att berätta om ett rejält omtag för yrkesprogrammen på gymnasiet. Sedan alliansregeringen tillträdde har antalet sökande till yrkesprogrammen sjunkit dramatiskt. Och det trots att de utbildningarna ofta leder till jobb. Huvudorsaken är att regeringen har sänkt kunskapsambitionerna på yrkesprogrammen. Dagens ungdomar har höga mål och de vill inte välja bort möjligheten att söka en högskoleutbildning efter gymnasiet. Därför är det naturligt att allt fler väljer bort program som de egentligen hade velat gå. Det borde vara en lätt sak att ompröva. Vi tänkte fel och gör nu om helt enkelt.

Vidare hoppas jag att de lanserar yrkescollegeidén på bred front. Idén som bygger på en tätare samverkan mellan skolan och de olika branscherna och på en mer arbetslivsinriktad utbildning har visat goda resultat där den har testats. Gymnasieskolans yrkesprogram behöver, förutom högre kunskapsambitioner, också denna tydliga koppling till livet efter skolan. S i Huddinge har lämnat in en motion om att vi vid Huddinges gymnasieskolor ska utreda förutsättningarna för att starta ett ”handelscollege” med handelsprogrammet som bas. Med tanke på kommunens stora arbetsplatser inom handel tror vi att det vore värdefullt både för företagen och ungdomarna.

Efter många år av prat om arbetslinjen och om kunskap i skolan är det dags för verkstad. Kan vi hoppas på omprövningar i Huddinge i dag?