Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


1 kommentar

Tack för förtroendet!

Medlemsmöte 27 november

Vänner – partivänner,
Tack. Tack för förtroendet. Tack för att jag har fått privilegiet att vara med och leda vårt parti i kommunpolitiken. Tack för chansen att få bidra till nödvändig förnyelse av arbetssätt och politik. Jag lovar att göra allt vad jag kan för att försöka motsvara förtroendet.
Uppdraget för Socialdemokraterna är tidlöst. Vi ska arbeta för ett samhälle som växer och som utvecklas, ett samhälle som blir rikare och ger mer välstånd. Vi ska arbeta för full sysselsättning och för att alla som kan får en chans att bidra till att vårt samhälle utvecklas. Vi gör det genom att arbeta för att alla ska få komma till sin rätt. Vi gör det genom att omfördela livschanser. Vi gör det genom en unik kombination av frihet och jämlikhet. Det är bara i ett jämlikt samhälle som alla blir fria.
Uppdraget för Socialdemokraterna i Huddinge är glasklart. Vi ska arbeta för ett Huddinge där alla människor får chansen att förverkliga sina drömmar. Vi ska arbeta för ett Huddinge där alla röster får höras. Vi gör det genom att arbeta för att alla barn och ungdomar i Huddinge ska få den bästa utbildning du kan tänka dig, genom att alla som behöver det får omsorg av högsta kvalitet, genom att investera och satsa på sådant som är gemensamt för oss alla. I vårt Huddinge finns plats både för solidaritet och för individuellt ansvar. Vi vill ha ett sammanhållet Huddinge som bygger på var och ens insats och där vi motverkar klyftor!
Grunden är tidlös och glasklar. Politiken måste hela tiden omprövas och förnyas. Omprövas för att den ska kunna svara på dagens frågor. Förnyas för att kunna inge hopp om en bättre framtid.
Hur ser samhället ut i dag? Vilka problem finns för människor i dag? Vilka hinder finns för ett jämlikt samhälle? Hur ska vi nå full sysselsättning? Hur får vi jobb? Hur ska vi få tillväxt? Hur uppnår vi jämlika villkor? Hur tar vi vara på alla människors strävan efter ett bättre liv?
Om vi inte har bra svar på dessa frågor kommer vi att förlora fler val. Och det håller inte.
Med tillväxt följer möjligheter till fördelning. Möjlighet att minska klyftor. Det bästa sättet att åstadkomma effektiv fördelningspolitik är inte förmögenhetsskatter och fastighetsskatter, det är att ha högsta kvalitet i välfärden och att låta de med störst behov få ut mest av den. Skola, vård och omsorg i världsklass för alla som behöver det – finansierad solidariskt – är vägen till ett mer jämlikt samhälle. Ett utvecklingsområde i kommunen för ökad jämlikhet är arbetet med barn som far illa och som riskerar att fara illa. Samhället kan göra mycket mer för att upptäcka dessa barn och ge dem hjälp i tid. Vi kan göra mycket mer för att reparera sådant som fort kan bli svår att reparera.
Jag vill att vi utvecklar en välfärdspolitik i Huddinge för bättre resultat i skolan, för bättre trygghet i äldreomsorgen, för mer trygghet och lärande i förskolan. Hög kvalitet, valfrihet och effektivitet är självklarheter för den som vill att välfärden ska bidra till en omfördelning av livschanser. Vi får inte avvisa människors krav på inflytande över den välfärd som de tar del av!
Jag känner mig oerhört inspirerad att börja arbeta tillsammans med alla övriga förtroendevalda för att driva, vässa, förklara, sprida och söka stöd för vår politik. Jag ser fram emot att dra upp riktlinjerna för det arbetet tillsammans med er inom kort. Det kommer att handla om vår egen politik, strategier för samverkan med andra partier och om hur vi ska få dialog med Huddingeborna.
Vänner – partivänner,
Tack för chansen att än en gång få arbeta med Ann-Marie. Vi har fått förtroendet att tillsammans bygga upp ett nytt och gemensamt ledarskap där vi ska ta tillvara våra olika kvaliteter. Jag tror stenhårt på det. Jag vet att vi kommer att roligt. Ann-Marie är en av de mest ambitiösa och mångsidiga människor jag någonsin har lärt känna. Hon är kanske den mest ärliga och äkta politiker jag vet.
Tack för möjligheten att få ta tillvara på allt det arbete som Erling Karlsson har lagt ned under sina år som kommunal- och oppositionsråd. Erling slutar inte med kommunalpolitik och kommer därför att vara en källa av visdom att ösa ur för mig och många andra även i fortsättningen. Du har gjort en strålande insats för partiet och för Huddinge kommun. Och mer återstår.
Jag håller på att läsa Henrik Berggrens fina bok ”Underbara dagar framför oss” – läs den, köp den i julklapp till er själva. Den handlar om Olof Palme, hans liv och hans gärning. Titeln säger mycket om Olof Palmes politiska arv. Underbara dagar framför oss. Framtiden är ljus. Målet är den enskilda människans frihet. Vägen dit är jämlikhet och ekonomiska framsteg.
Tack för förtroendet.


1 kommentar

Vänstersväng eller högergir?

I den socialdemokratiska eftervalsdebatten finns ett förväntat, men ändå intressant inslag. I olika sammanhang spekuleras i om partiet ska gå åt höger eller vänster. De flesta som försöker sammanfatta partiets alla vägval i sådana termer finns utanför partiet. Min bild är att det är få inom socialdemokratin som tycker att vi ska ge upp vår position strax till vänster om mitten i svensk politik. Vi arbetar för tillväxt och fördelning, för frihet genom jämlikhet och kan på det sättet samla ihop väljare som ligger till vänster och väljare som ligger i mitten. När vi lyckas omsätta detta i praktisk politik och förklara det på ett begåvat sätt brukar det gå bra. När vi blir mer trogna politiska förslag än våra värderingar och när vi glömmer något av våra perspektiv brukar det gå sämre.

Det finns dock ständigt ett fåtal röster inom och i närheten av partiet som med darr på stämman pratar om vikten av att gå ”åt vänster”. Vad de menar är inte alltid lätt att veta, men ofta är dagordningen tillbakablickande och på temat att vi bör gå tillbaka till våra rötter. En av de flitigaste debattörerna på detta tema är redaktören för SSU:s tidskrift Tvärdrag, Daniel Suhonen. I Sveriges radios Studio 1 i onsdags avvisade han ”tillväxtspåret”. Även om det är lite oklart vad han menade med det visar det att ”gå till vänster” kan vara allt annat än att gå till våra rötter. En socialdemokrati som inte går tillväxtspåret har förlorat sin själ.


Lämna en kommentar

Grattis Sundbyberg!

Som sista kommun i Stockholms län fick i dag Sundbyberg en politisk uppgörelse som visar hur kommunen ska styras de kommande fyra åren. Socialdemokraterna med Jonas Nygren i spetsen ska nu samverka med Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. I ett svårt parlamentariskt läge, med Sverigedemokraterna som vågmästare, har fyra partier gått samman och tagit ansvar. Det nya kommunstyret, som har sin bas i den politiska mitten, har alla förutsättningar att klara mandatperioden på ett bra sätt. En kommunledning utan Moderaterna borgar också för att Sundbyberg ska kunna fortsätta att utveckla den gemensamma välfärden. Så jag säger förbehållslöst grattis Sundbyberg!


Lämna en kommentar

Kul nyhet för Huddinges bibliotek

Huddinge har fått en ny bibliotekschef. Han heter Nick Jones och att det blev han är en riktigt kul nyhet! För ett par år sedan var Nick chef för biblioteket i Vårby och då fick jag chansen att ta del av hans syn på vad ett bibliotek är. Jag minns att jag blev glad över hur han ville att bliblioteket skulle ta plats i området där det verkar och jag minns hur han med nya grepp lockade nya besökare till biblioteket. Han bidrog starkt till att biblioteket öppnade sig utåt och blev mer relevant i Vårby. Nu ser jag fram emot att få se honom ta sig an hela kommunens biblioteksverksamhet. I ett Sverige där de ledande (borgerliga!) politikerna talar om att bara satsa på välfärdens kärna (inte bibliotek) behöver vi alla goda krafter.

En till sak jag minns är att Nick Jones har en evig romans med Liverpool F.C. När vi sågs sist var det ganska osannolikt att mitt Stoke skulle kunna avfärda Pool lätt med 2-0 och dessutom ligga före dem i tabellen. Ett samtal om att detta nu har blivit verklighet är ytterligare ett skäl till att välkomna Nick Jones comeback i Huddinge!


Lämna en kommentar

Vemod och framtidstro

Mona Sahlin kommer alltid att vara en stor politiker i mina ögon. Ingen annan har ingjutit så mycket hopp i mig och många andra i min generation. Hennes partiledartid blev inte så framgångsrik som jag hade trott. En del yttre omständigheter bidrog till det. De höga opinionssiffrorna hindrade henne från att göra nödvändig förnyelse i tid, den interna överkörningen gällande samarbete med V gröpte ur hennes auktoritet och finanskrisen gav regeringen en fördel som S inte kunde matcha. Jag känner vemod över att Mona Sahlin inte längre ska finnas med i ledningen för vårt parti.

Jag tror att Mona Sahlins vilja till förnyelse kommer att vägleda partiet under månaderna som kommer. Jag känner mig säker på att Socialdemokraterna kommer att hitta fram till en politik som vid sidan av fördelning också handlar om tillväxt och nya jobb. Det finns flera som skulle kunna leda partiet in i framtiden. Jag hoppas mest på Mikael Damberg. Han är en bred politiker med kunskap inom alla de viktigaste områdena som förenar erfarenhet, förnyelse, förankring och utåtblickande på ett mycket bra sätt.


1 kommentar

Inflation i stolar till förfogande

Mona Sahlins uppmaning till partistyrelsen och det verkställande utskottet att ställa sina platser till förfogande tycks smitta av sig. I går krävde Socialdemokraterna i Sigtuna att styrelserna i såväl Stockholms arbetarekommun som Stockholms läns partidistrikt ska följa i partistyrelsens spår. Jag tycker att de har fel. Visserligen kan det i förstone låta sympatiskt och ödmjukt att på det sättet visa respekt för valresultatet. Men, relevansen för den typen av ansvarstagande minskar dramatiskt så fort det inte handlar om den yttersta partiledningen. Kravet andas effektsökeri och riskerar att ta fokus från diskussionen om politikens förnyelse. Stockholms läns partidistrikt och dess styrelse är en oerhört viktig kraft i den diskussionen. Jag vill att de som sitter där ska ägna all sin kraft åt att argumentera för en ny politik där tillväxt och nya jobb får en mer framträdande roll – det tjänar hela partiet på.


1 kommentar

Morgan, du glömmer väl inte Helénes ansvar?

Morgan Johansson lanserar i en intervju i Sydsvenskan i dag fyra konkreta misstag i valrörelsen som skäl till den socialdemokratiska valförlusten. Enligt Morgan Johansson var löftena om återinförd fastig­hetsskatt, höjd bensinskatt, halverad krogmoms och kraftigt sänkt skatt för pensionärer något som blev en black om foten. Han levererar också kraftig kritik mot Thomas Östros som enligt Johansson får anses ansvarig för att partiet gav efter för krav från V och MP på dessa punkter.

Jag delar inte Morgan Johanssons slutsats kring restaurangmomsen, men i övrigt har han en klar poäng. Den ekonomiska politiken och då särskilt skattepolitiken var ett sänke för oss i denna valrörelse och visst, ett stort ansvar vilar på Thomas Östros. Men ett stort ansvar vilar också på de krafter i partiet som till varje pris ville ha med Vänsterpartiet i arbetet med att ta fram ett samordnat regeringsalternativ. En av dessa röster var Morgan Johanssons eget partidistrikt och dess ordförande Heléne Fritzon. I ett uttalande vid den tidpunkten sade Fritzon att ”vi ska föra en vänsterorienterad politik… då behöver vi  Vänsterpartiet” (ur artikel i Svd).

Jag är övertygad om att det låga förtroendet för Socialdemokraternas ekonomiska politik delvis hänger ihop med Vänsterpartiets inflytande. Lars Ohlys parti har låg trovärdighet i frågor som rör ansvar för ekonomin och förutsättningar för tillväxt. De som tyckte att vi ”behövde” Vänsterpartiet för att formulera en bra politik har också ett ansvar, Morgan.

Slutligen beröm till Morgan Johansson. Han säger också att efter åtta år med borgerligt styre lär både FP och C ha förändrats och att när vi är framme vid 2014 kan det bli lättare för oss att gå fram själva och eventuellt samarbeta med mittenpartierna. Jag hoppas att han har rätt i att den extrema blockpolitikens dagar är förbi.


Lämna en kommentar

Ansvarslös?

I går kväll träffades det nyvalda kommunfullmäktige för första gången sedan valet. Många gamla och nya ansikten strålade samman i Huddinges superfina sessionssal. Det kändes bra att komma i gång med arbetet igen även om det naturligtvis svider att vi är färre socialdemokrater än sist och att Moderaternas grepp om politiken i Huddinge är förstärkt.

Det finns mycket att kommentera från mötet, men det i sak mest intressanta rörde hur vi ser på kombinationen stora överskott och nedskärningar i välfärden – under samma år. Moderaterna tycker att det är logiskt att skära ned trots att resurserna finns. De vill så att säga skära ned ”för säkerhets skull” – eftersom vi kanske kan tvingas göra dessa nedskärningar någon gång i framtiden. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist har noterat signalerna från valrörelsen om att ansvar för ekonomin är viktigt och har dragit sina egna slutsatser av det. Han är liksom många andra alldeles hänförda av att en borgerlig regering inte har tappat greppet om ekonomin och försöker dra lärdomar av det. Han har dock tagit det ett steg längre och vill inte ens använda (förebilden?) Anders Borgs statsbidrag till kommunen till att skydda välfärd och jobb – trots att det faktiskt var den M-ledda regeringens idé med dessa statsbidrag.

Kommunen går just nu emot ett stort ekonomiskt överskott samtidigt som många Huddingebor ser konsekvenserna av försämringar i förskola, skola och äldreomsorg. Vi har helt klart olika syn på det där med vad som är att ta ansvar.


Lämna en kommentar

Barnomsorgspeng

Familjepolitiken har under de senaste åren varit ett lapptäcke utan riktning och utan mål. Samtidigt som vi har fått vårdnadsbidrag har vi fått jämställdhetsbonus. Samtidigt som förskolan ska bli mer lärande har vi fått barnomsorgspeng. Det sistnämna innebär att du istället för en plats inom den traditionella barnomsorgen kan få en peng för att betala exempelvis en granne eller en annan förälder för att de tar hand om ditt barn medan du arbetar. Tidningen Dagens samhälle har visat hur systemet bland annat motarbetar integrationen genom att föräldrar i vissa invandrargrupper uppmuntras att ta hand om varandras barn. På det sättet försvåras kvinnornas tillträde till arbetsmarknaden och barnens möjligheter att lära sig svenska. Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén skriver klokt om saken i en debattartikel häromdagen.

Jämställdhets- och förskoleminister Nyamko Sabuni har uppmärksammat dessa problem och vill ändra på reglerna för barnomsorgspengen. Å ena sidan kan man undra varför hon inte reagerade när pengen infördes – det var inte direkt svårt att förutse vad som skulle hända. Å andra sidan får man vara glad för att hon har vaknat. I en debattartikel på Brännpunkt i SvD skriver hon att det måste ställas krav på pedagogisk utbildning innan skattepengar tänkta för barnomsorg betalas ut.

Huddingepolitikern Karl Henriksson (KD) reagerar i ett blogginlägg på Sabunis utspel. Han tycker att hon nedvärderar föräldrars erfarenheter. Som om det bara är föräldrar som kan få av pengen. Som om det inte vore skillnad på att vara förälder (till sina egna barn) och att ge andras barn pedagogisk verksamhet. Det familjepolitiska lapptäcket i borgerligheten beror på oförenliga idéer om arbetslinje, jämställdhet och integration. Jag hoppas för familjernas skull att KD förlorar striden inom borgerligheten.


1 kommentar

Historiskt val i Piran

Bilden visar Tartinitorget i Piran i Slovenien. Under två veckor förra våren reste jag och min familj runt i Slovenien, Kroatien och Ungern och bodde på olika platser. Min favoritstund var när vi satt vid Tartinitorget och drack espresso medan vår son sov och vår dotter sprang runt på det underbara torget i den bedårande lilla staden som bygger ut i den norra delen av det Adriatiska havet.

Min känsla för Piran (Pirano på italienska, som också är officiellt språk) blir inte svagare av att de nyligen har valt en socialdemokratisk borgmästare född i Ghana. Peter Bossman är därmed den förste svarte borgmästaren i ett exkommunistiskt land i Europa. I ett Europa som har svårt att hantera frågor om nationell identitet och mångkulturalism har Piran gjort något bra.