Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


2 kommentarer

Allvarliga signaler från äldreboende i Huddinge

I dag rapporterar Metro om allvarliga missförhållanden på Aleris äldreboende Vårbacka Plaza i Huddinge. En gravt autistisk man hittades inlåst i ett fönsterlöst rum. Mannen fördes i ambulans till Karolinska sjukhuset och polisen har nu inlett en förundersökning. I går berättade Metro om en anhörig som var orolig över den vård som hennes mamma fick på samma boende.
Det är förstås mycket allvarligt att sådant här inträffar. Orsakerna till just de här fallen är svårt att ha en uppfattning om, men en sak är säker; ansvariga politiker måste gå till botten med om det finns mer djupgående problem med kvaliteten på det aktuella boendet. Och även om just den här äldre mannen inte är från Huddinge har vi flera äldre som bor på Vårbacka Plaza. Huddinge kommun har ett stort ansvar för att alla äldre med behov av en plats på ett boende får en omsorg av högsta kvalitet. Jag vet från diskussioner med borgerliga politiker i Huddinge att de ser valfriheten i sig som en garanti för att ingen får omsorg av låg kvalitet. De menar att de äldre väljer bort boenden som inte håller måttet. Det är förstås inte alls säkert. Det är ofta förenat med stora praktiska svårigheter att flytta från ett äldreboende till ett annat. När skattebetalarna står för kostnaderna måste vi också gemensamt ta ansvar för kvaliteten.


Lämna en kommentar

Varningssignal kring kvalitet och valfrihet i hemtjänsten i Huddinge

I början på mars meddelade HSB omsorg att de säger upp sitt hemtjänstavtal med Huddinge kommun. Efter att ha varit verksamma i tio år inom hemtjänstverksamheten i Huddinge upplever de att de inte kan bedriva en verksamhet med god kvalitet utifrån den ersättning de får och de krav som ställs (eller snarare inte ställs). Flera större aktörer inom hemtjänst har under den senaste tiden valt att säga upp sina avtal med olika kommuner. Det väcker naturligtvis frågor om hur kommunerna, däribland Huddinge, hanterar sitt ansvar för denna viktiga verksamhet.

 I ett uttalande på HSB omsorgs hemsida säger deras VD Karin Thalén följande.

”Det är helt orimligt att kommunerna ägnar sig åt att dumpa äldreomsorgsmarknaden. Med dåliga ersättningar och låga kvalitetskrav har man överlåtit till olika vårdföretag att ta ansvar för en verksamhet som omöjligen kan upprätthålla acceptabel nivå med sådana förutsättningar. Kommunerna måste ta sitt ansvar för att upprätthålla kvalitet i vården och omsorgen och inte försöka lämpa över det på andra vårdgivare”.

Det här är förstås en mycket allvarlig varningssignal. Vi som vill värna både kvalitet och valfrihet inom hemtjänsten i Huddinge måste omedelbart se till att såväl ersättningsnivåer som kvalitetskrav utformas på ett sätt som verkligen stödjer detta. Jag uppmanar Huddingemoderaterna och de andra i majoriteten att vakna ur sin vanliga dvala – agera!


Lämna en kommentar

M och KD gjorde äldreteam till anpassningsstöd till ingenting…

Under en tid fanns och verkade ett så kallat äldreteam i Huddinge kommun. Det var ett samarbete mellan kommunen och landstinget som vände sig till sjuka äldre. Samarbetet syftade till att ge de äldre hjälp på ett sätt som minskade behovet av akutsjukvård och plats på särskilt boende.
För ett drygt år sedan stod det klart att landstingsmoderaterna inte vill fortsätta att satsa på äldreteamet. Som ersättning föreslog då de borgerliga i Huddinge en ny variant på samverkan till stöd för den här målgruppen – så kallat ”anpassningsstöd”. Det går ut på att särskilt utbildad personal ska kunna ge äldre som kommer hem från sjukhus hjälp på ett sätt som fungerar rehabiliterande. Syftet här är också att öka livskvaliteten och minska behovet av dyra inläggningar.
Trots att det finns pengar avsatta och att det finns politisk samsyn om att den här insatsen vore angelägen ligger det nu ett förslag till nästa äldreomsorgsnämnd om att inte dra igång den! Och orsaken är minst sagt svårsmält – om de äldre får den här insatsen så är man orolig för att de privata hemtjänstföretagen riskerar att tappa intäkter!
Varför inte ett beslut om beviljat anpassningsstöd antingen skulle vara så särskild från hemtjänst att den ligger utanför dagens valfrihetssystem för hemtjänst eller så pass lik hemtjänst att den kan anses ingå övergår mitt förstånd. Det är oerhört frustrerande när märkliga byråkratiska turer sätter käppar i hjulet för bra reformer.


Lämna en kommentar

Varför vill M inte prata om lex Sarah-rapporterna?

På måndag blir det debatt i kommunfullmäktige om de många så kallade lex Sarah-rapporter om missförhållanden eller risk för missförhållanden som har inkommit från olika omsorgsverksamheter i Huddinge. Debatten sker med anledning av en interpellation som jag har ställt till äldreomsorgsnämndens ordförande (M). Det jag hoppas få veta är hur hon ser på varför rapporterna är så många och hur hon skulle vilja minska risken för missförhållanden i Huddinges äldreomsorg framöver.

Kommunfullmäktige sänds på lokal-TV och på webben. Innan sammanträdet börjar brukar sändningen uppmärksamma några av de saker som ska diskuteras under kvällen. Den här gången tycker jag att diskussionen om kvaliteten i äldreomsorgen är det mest intressanta under kvällen och vi föreslog att det skulle vara med i sändningens försnack. Men, Moderaterna vill inte ge just det något utrymme i TV-sändningens lilla aptitretare. Märkligt. Hoppas inte att det beror på att de inte vill ge den viktiga diskussionen den uppmärksamhet den förtjänar.

20121205-215714.jpg