Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Värna kvaliteten i äldreomsorgen!

I dag har jag överlämnat Socialdemokraternas förslag till justeringar i Huddinge kommuns budget för 2012. Bakgrunden till ärendet är behovet av att revidera budgeten på grund av de nya och försämrade ekonomiska förutsättningar som kommunen har. Efter att äldreomsorgsnämnden nu har tagit fram ett mycket stort sparpaket inom sin verksamhet har det framkommit ännu fler anledningar att justera budgeten. Här finns en chans att prioritera om – innan det är för sent.

Jag har strax före lunch skickat Socialdemokraternas förslag till gruppledarna i de fem majoritetspartierna och jag hoppas på positiv respons. Förslaget går ut på att tilldela äldreomsorgsnämnden sju miljoner kronor för att den ska kunna värna kvaliteten i omsorgen om de äldre. Det innebär att vi får räkna med ett något mindre överskott nästa år och att vi får genomföra en besparing på den centrala kommunala förvaltningen. Det är sådant som i konkurrens med kvalitet i äldreomsorgen får stå något tillbaka.


Lämna en kommentar

Praktikpoolen läggs ned

Den borgerliga majoritetens iver att snabbt lägga ned kommunens nuvarande organisation för att skaffa praktikplatser åt gymnasieskolan, PRAO-platser åt grundskolan och feriepraktik till ungdomar är fascinerande. När de försökte sist blev ordförandeförslaget (som förvaltningen alltså inte står bakom!) återremitterat i avvaktan på förhandlingar med de fackliga organisationerna – som invänt mot förslaget mot bakgrund av den bristfälliga beredningen och hastigheten i genomförandet. Det blev också centrala förhandlingar – som slutade i oenighet.
Då kallade ordföranden (M) till ett extra sammanträde vilket var i går kväll. Inga argument bet som väntat på majoriteten – praktikpoolen ska läggas ned från årsskiftet. Det som dock var lite oväntat var att det saknades en sådan beslutssats i ärendet inför mötet och att det fördes in en sådan först under sammanträdet, vilket förstås gjorde det svårt att förbereda en reservation. Då meddelades dessutom var att ärendet skulle justeras omedelbart vilket förstås skapade svårigheter för den opposition som om de inte kunde rädda en seriös behandling av praktikpoolen åtminstone ville ha en seriös chans att protestera.