Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Fler kommunala lekplatser!

Ett samhälle mår bra av att det finns många olika mötesplatser där vi träffar andra på ett naturligt sätt. I många av Huddinges bostadsområden saknas helt gemensamma platser som fungerar som sådana mötesplatser. Ett enkelt sätt att göra något åt det är att planera för fler kommunala lekplatser dit alla är välkomna. På de platser där det finns sådana lekplatser är det uppenbart att det har en positiv effekt på området. Dit barn lockas kommer också deras föräldrar.

I Huddinge finns en policy att aldrig planera för kommunala lekplatser i områden som domineras av villor och radhus. I en motion till kommunfullmäktige i Huddinge föreslår Socialdemokraterna att den policyn ska skrotas. Det måste finnas gemensamma icke-kommersiella platser i ett rikt samhälle.


1 kommentar

Fel av SVT och av S

Det är förstås helt galet av SVT att genom sin möblering dela in riksdagens åtta partier i olika block. Ända sedan Fredrik Reinfeldt blev partiledare för Moderaterna har han haft som intresse att definiera endast två alternativ i svensk politik. SVT ska inte hjälpa honom med det.

Men, när de nu har bestämt sig för det (sannolikt pga aningslöshet) är det förstås ett misstag att inte delta i debatten alls. Det är dags att regeringen får mothugg och att väljarna får höra om vårt alternativ.


Lämna en kommentar

Alliansens svek mot gymnasiet

Inför nästa år har regeringen tagit initiativ till en gigantisk besparing på svensk gymnasieskola med 675 miljoner kronor. De hänvisar – i konflikt med Sveriges Kommuner och Landsting – till att den nya gymnasiekolan ska bli så mycket billigare. I Huddinge motsvarar regeringens besparing 7 miljoner kronor för nästa år! Nu tvingas vi med all sannolikhet använda vårt reformutrymme i kommunen för att täcka upp för regeringens svek. Ett utrymme som kunde ha använts till fler lärare i gymnasiet eller till högre lärarlöner.

I Socialdemokraternas skuggbudget som presenteras den här veckan kommer en satsning på gymnasiet som om den gick igenom skulle ge oss chansen att satsa även i Huddinge!


Lämna en kommentar

Det blir väl en nystart?

I veckan kommer Socialdemokraternas förslag till statsbudget för 2012. Det är första gången som vi får chansen att visa för väljarna vad vår nystart betyder i praktisk politik. Självklart måste vi ta den chansen. Det vore ett osannolikt antiklimax om vi lade fram exakt samma politik som i det rödgröna valmanifestet minus restaurangmomsen. De senaste dagarna har det kommit oroväckande signaler från riksdagens korridorer. Oron handlar för det första om hur arbetet i riksdagsgruppen går till och för det andra om viljan till verklig nystart.
Förslaget till budget måste för det första vara anpassad till de behov som svensk ekonomi har precis just nu. För det andra måste väljarna få bevis på att vi vill ompröva vår politik.
Självklart vill vi återupprätta en bra a-kassa, en rimlig sjukförsäkring och ha rättvisare inkomstskatter än de som finns i dag. Men – allt kan inte återställas på ett år och nu måste åtgärder för att komma åt arbetslösheten prioriteras.
Jag hoppas att vi får se bevis på att partiledning och riksdagsgrupp vill verkställa den nystart som vi alla har pratat om ett tag och att budgetförslaget för 2012 kommer att fokusera på jobben.
För övrigt tar jag för givet att Rut-avdraget blir kvar även i S-budgeten…

20111004-165322.jpg