Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

(S)torsatsning på kunskap i skolan!

 

I dag presenterar Socialdemokraterna i Huddinge ett förslag till satsning för höjd kunskapsnivå i Huddinges skolor. I vårt förslag till budget för 2012 vill vi satsa drygt tjugo nya miljoner kronor till grundskolorna i kommunen. Huvuddelen av satsningen (tolv miljoner kronor) vill vi rikta de skolor som har svårast förutsättningar att nå kunskapsmålen. Om vårt förslag skulle gå igenom får flera av våra skolor en chans att kunna satsa på mindre elevgrupper, högre lärarlöner för att kunna locka de bästa lärarna, handledning på elevernas modersmål, läxhjälp eller vad de själva tror kan ha bäst effekt.   

Om vårt samhälle ska kunna utvecklas måste vi bli bättre på att ta tillvara på allas kraft. En satsning som ger fler chansen att nå skolans kunskapsmål är en satsning på en bättre framtid.


Lämna en kommentar

Södertörnsleden

Nu har Trafikverket äntligen gett klartecken för att börja bygga Södertörnsleden. Det här är ett positivt besked för Huddinge. Södertörnsleden är viktig för tillväxten och jobben på Södertörn och nödvändig för att minska trycket på Glömstavägen, Storängsleden och Lännavägen.

Vägen till de här besluten har varit lång och delvis krokig. I dag finns dock en mycket bred majoritet i kommunen för Södertörnsleden. Det är svårt att bygga ut tillräcklig infrastruktur i en tätbebyggd miljö där varje kvadratmeter natur är värdefull. I och med tillkomsten av Södertörnsleden tas ett viktigt steg för utvecklingen av den södra länshalvan.

20110530-185904.jpg


Lämna en kommentar

Ett kraftigt fall framåt

DN debatt i dag ger Peter Hultqvist och Urban Ahlin ett välkommet besked. Socialdemokraterna utesluter inte att Sverige deltar i den av FN initierade insatsen i Libyen. Det kan enligt Ahiln och Hultqvist även ske med hjälp av militära insatser.

För oss som inte har känt igen partiet under de veckor som signalerna från partiledningen har varit att vi inte kan tänka oss att stanna kvar i Libyen med militära insatser är beskedet förstås välkommet (se min och tre andra socialdemokraters artikel i ämnet). Khadaffis övergrepp mot den libyiska befolkningen fortsätter och det kommer skrämmande rapporter (läs om våldtäkten som vapen) om intensiteten i de regeringstrogna styrkornas angrepp på civila. Omvärlden måste visa sig uthållig i arbetet med att skydda civilbefolkningen. Situationen i Libyen måste förstås avgöra om insatserna kan avslutas – inte tidsgränser som satts upp med förhoppningen om snabbare resultat.

Samtidigt som det är en lättnad att läsa om vår vilja att hjälpa till blir jag lite orolig över argumentationen om valet mellan om insatserna ska vara luftburna eller marina. Det måste förstås avgöras av behovet i Libyen – inte av enskilda partiväners strategi kring hur de ska rädda ansiktet.


1 kommentar

Bra med majoritet mot Fas 3

Minoritetsregeringen Reinfeldt har inte stöd i riksdagen för en central del av sin arbetsmarknadspolitik. Riksdagens majoritet kräver nu av regeringen att inte tillföra fler personer till den s.k. jobb- och utvecklingsgarantins Fas 3. Det är utmärkt!
Kritiken mot Fas 3 har växt sig starkare i takt med att fler och fler placeras där. I dag finns 26 000 långtidsarbetslösa i Fas 3 och antalet beräknas stiga med 35 procent under året trots den stora efterfrågan på arbetskraft. Och bara en till två procent lämnar Fas 3 för ett jobb eller studier!
Problemen med Fas 3 är många. Den som finns i Fas 3 får ingen lön och alltför ofta meningslösa arbetsuppgifter medan anordnarna får 5 000 kronor i månaden – vilket har uppmuntrat rena skojare som vill tjäna pengar på de arbetslösa. Motsatsen till meningslösa uppgifter är att de får utföra vanliga arbetsuppgifter, men utan riktiga arbetsvillkor.
Nu måste förstås regeringen följa riksdagens beslut och sluta placera långtidsarbetslösa i en dålig och oseriös åtgärd.

20110511-110906.jpg


Lämna en kommentar

Jämlika villkor i skolan

I juni ska kommunfullmäktige i Huddinge anta mål och budget för 2012. Moderaterna går just nu i in i slutskedet i arbetet med sitt majoritetsförslag. Hur det ser ut vet vi inte förrän i nästa vecka. För oss socialdemokrater är förstås vårt alternativa förslag ett tillfälle att visa upp vår politik. Vi kommer att visa att vi är den kraft i Huddingepolitiken som gör den mest relevanta analysen av var Huddinge står i dag och vilken väg vi behöver ta. Med de stora problem vi har exempelvis med kunskapsresultaten i skolan och med de stora skillnaderna i livsvillkor mellan de olika kommundelarna skulle Huddinge behöva en kommunledning som siktar högre och som vill lite mer. 

I all den information som vi har samlat på oss inför vårt förslag till budget är det några saker som sticker ut. En är definitivt uppgiften från skolan om att vi skulle behöva satsa tolv miljoner kronor mer än i dag i kompensation till de skolor som har ett svårare utgångsläge än andra – för att nå upp i riksgenomsnittet för s.k. socioekonomisk ersättning. I de kommuner som – liksom vår – har stora problem med ojämlika villkor är ersättningen oftast ännu större.

Det är en hjärtfråga för oss att villkoren i skolan ska vara jämlika. Därför blir det förstås viktigt att ge de skolor som har sämst förutsättningar mer likvärdiga villkor med övriga skolor. Huddinge borde kunna göra bättre!


Lämna en kommentar

Billigare kulturskola

I dag har Lärarförbundet presenterat årets bästa musik- och kulturskolekommun. Vinnaren blev Bollnäs och på plats 270 (!) bland Sveriges 290 kommuner kommer Huddinge. Det är ett mycket sorgligt resultat. Huddinge kommer på riktigt dåliga placeringar oavsett om jämförelsen bygger på antalet elever som deltar i kulturskolan, på hur hög avgiften är eller hur mycket pengar kulturskolan får i sin budget. Huddinge ligger konsekvent bland de sista.

Huvudorsaken till att vi inte har fler elever som deltar i undervisningen är att det från stora delar av kommunen i princip inte finns med någon alls i kulturskolan. I Vårby gård och i Flemingsberg är det mycket få som är med. När vi socialdemokrater senast var med och styrde kommunen hade vi ett riktat uppdrag till kultur- och fritidsnämnden som gick ut på att arbeta för en bredare rekrytering till kulturskolan. Det uppdraget har Moderaterna plockat bort.

En orsak till att många inte söker sig till kulturskolan kan förstås vara avgiften. Vi vet att det är många familjer i Huddinge som har svårt att betala höga avgifter. I ett välkommet försök att göra kulturskolan mer tillgänglig för fler barn och ungdomar har S i riksdagen tagit fram ett förslag om att sänka avgiften till 500 kronor per termin.


Lämna en kommentar

Beklämmande om Libyen

Gårdagens härliga Första maj-firande solkades tyvärr av partiledningens förvånande uttalande om hur de ser på Sveriges insats för att förverkliga FN-resolutionen om skydd för civilbefolkningen i Libyen.

Uttalandena från partiordföranden var på temat ”vi ska inte gräva fast oss” och ”vi har gjort vårt”. Det känns som ett obegripligt brott mot FN-linjen och mot vår solidaritetstradition. Hur ska vi då skydda civilbefolkningen i detta akuta läge? Vem ska annars göra det?