Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Varför vill M inte prata om lex Sarah-rapporterna?

På måndag blir det debatt i kommunfullmäktige om de många så kallade lex Sarah-rapporter om missförhållanden eller risk för missförhållanden som har inkommit från olika omsorgsverksamheter i Huddinge. Debatten sker med anledning av en interpellation som jag har ställt till äldreomsorgsnämndens ordförande (M). Det jag hoppas få veta är hur hon ser på varför rapporterna är så många och hur hon skulle vilja minska risken för missförhållanden i Huddinges äldreomsorg framöver.

Kommunfullmäktige sänds på lokal-TV och på webben. Innan sammanträdet börjar brukar sändningen uppmärksamma några av de saker som ska diskuteras under kvällen. Den här gången tycker jag att diskussionen om kvaliteten i äldreomsorgen är det mest intressanta under kvällen och vi föreslog att det skulle vara med i sändningens försnack. Men, Moderaterna vill inte ge just det något utrymme i TV-sändningens lilla aptitretare. Märkligt. Hoppas inte att det beror på att de inte vill ge den viktiga diskussionen den uppmärksamhet den förtjänar.

20121205-215714.jpg


Lämna en kommentar

M och bristande kvalitet i förskolan

emil-h2.jpg

En tillsyn vid en enskild förskola i Huddinge har visat på brister i kvaliteten. Den ansvariga nämnden i kommunen har känt sig tvungen att rikta en anmärkning mot företaget som driver förskolan. Kritiken rör något så grundläggande som förskolans förmåga att bedriva pedagogisk verksamhet enligt vad skollagen föreskriver. Bland annat undrar nämnden hur förskolan kan klara sitt uppdrag med bara en (!) förskollärare, trots att det finns fyra avdelningar på förskolan.

Företaget har blivit anmodad att beskriva hur de ska komma tillrätta med bristerna. I februari ska nämnden ta upp svaret och besluta hur den ska gå vidare utifrån det.

Det är bra att förskolenämnden tar frågan om kvaliteten på den här förskolan på allvar. Det tråkiga i just det här fallet är att turerna kring övergången av den här verksamheten till ett privat företag hade mycket i övrigt att önska. Dels kringgicks den ansvariga nämnden när förskolan först bjöds ut på kommunens hemsida och dels redovisades inte vare sig föräldrarnas uppfattning eller vilka kvalitetsöverväganden som hade gjorts. Mot bakgrund av de brister som nu har blivit uppenbara reser sig flera frågor. Den viktigaste är kanske; vilket ansvar tycker Moderaterna att kommunen har för att garantera kvaliteten vid en förskola som lämnas över till ett privat företag?