Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Sänkt fastighetsskatt i Huddinge

I media presenteras just nu det rödgröna förslaget till ny fastighetsskatt som ett dråpslag mot medelklassen i Stockholmsregionen. Det är trams. I en rapport från riksdagens utredningstjänst framgår att det är betydligt fler som får sänkt fastighetsskatt i exempelvis Huddinge än vad det är som får höjd. Om detta måste vi naturligtvis berätta. När Huddingeborna får klart för sig att det bara är de i de allra dyraste husen som får höjd skatt kommer denna fråga att tona bort som ett hot mot rödgröna framgångar i Stockholmsregionen.