Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Huddinges kulturskola förtjänar bättre

I går presenterade Lärarförbundet en granskning av musik- och/eller kulturskolorna i kommunerna (inslag på SVT). Tyvärr kom Huddinge i det absoluta bottenskiktet. Ett av skälen till det är de höga deltagaravgifterna. I dag är avgiften 1 000 kronor per termin. Om vi vinner valet i höst vill vi redan inför 2015 påbörja en sänkning av avgifterna. Höga avgifter ska inte stänga ute Huddingeungdomar från en viktig verksamhet.

Annons


2 kommentarer

Socialdemokratisk frammarsch och moderat skönmålning

Höstens val närmar sig nu med stormsteg. Vi socialdemokrater känner stark tillförsikt inför mötet med Huddingeborna. Vi går till val med tydliga prioriteringar. Först kommer jobben, sedan skolan och äldreomsorgen. Det är viktigare med investeringar i jobb, skola och välfärd än fortsatta skattesänkningar och privatiseringar. Vi fick i fredags också ett bra kvitto på att vi är på rätt väg. I en opinionsundersökning som SIFO gjort noterar vi en mycket stor uppgång samtidigt som allianspartierna tappar stort.

En förklaring till allianspartiernas stora tapp kan vara att de håller på att förlora verklighetskontakten. Ett exempel på det är den stora annons i förra veckans Mitt i Huddinge där Moderaterna basunerade ut att det mesta är bra i Huddinge. Jag skriver direkt under på att Huddinge är en bra kommun att leva i och att vi har goda förutsättningar, men det måste finnas gränser för skönmålningen av sin egen arbetsinsats. Om vi först tar jobben. Vi vet att många hundra Huddingeungdomar står utan arbete eller studieplats och att de gör det år efter år. Istället för att vara så nöjda borde Moderaterna fundera på hur kommunen kan bidra till att alla dessa ungdomar får en väg in på arbetsmarknaden. Sedan skolan. Här gör de det halsbrytande påståendet att Huddinges skolor skulle gå emot trenden i skolkrisens Sverige. Det är bra att meritvärdena i nian går upp, men det har förstås inget med de vikande resultaten i internationella jämförelser att göra. Och att vi har rekordstora i klasser lågstadiet, vikande resultat på de nationella proven i årskurs 3 och ökad ojämlikhet i skolan är inget de skriver om i sin annons. Det fräckaste av allt i annonsen är dock att alliansen skulle ha ”bringat ordning” i kommunens ekonomi. När alliansen kom till makten i Huddinge efter valet 2006 var nämligen kommunens ekonomi redan i ordning.

Som sagt, Moderaternas värsta fiende är verkligheten och att de har slut på idéer. Deras ensidiga fokus på skattesänkningar och privatiseringar har nått vägs ände. Jag ser mycket fram emot valrörelsen!


Lämna en kommentar

Jobb, skola, kvalitet i äldreomsorgen och bostäder – val i Huddinge 2014

Om bara fem månader står Huddingeborna inför ett vägval. Ska den borgerliga alliansen få förnyat förtroende efter åtta år eller ska vi socialdemokrater få chansen att ge Huddinge en nystart.

Efter våra två valförluster 2006 och 2010 har vi rannsakat oss och går nu till val på en mer fokuserad och tydlig politik än tidigare. Först kommer jobben, sedan skolan och omsorgen. Vi har skrivit ett framtidskontrakt med invånarna i hela Stockholmsregionen som utgår från fyra punkter.

# Ingen som kan jobba ska behöva gå på socialbidrag
# Mindre klasser i skolan går före fortsatta skattesänkningar
# Ordning och reda i vård och omsorg går före nya besparingar och privatiseringar
# Bygg mindre bostäder för unga och studenter

Dessa prioriteringar utgår ifrån de samhällsproblem som vi ser i vårt Huddinge och som bekymrar oss.

Alldeles för många – inte minst unga – saknar sysselsättning. Vi vill sätta in insatser från dag ett för arbetslösa ungdomar och ingen ung ska gå utan jobb, praktik eller en utbildningsplats i mer än 90 dagar.

Alldeles för många lämnar i dag våra skolor utan de kunskaper de kommer att behöva i livet. Vi vill prioritera tidiga insatser med fler lärare, mindre klasser och fler specialpedagoger i förskoleklass och årskurs 1-3.

Alldeles för många oroar sig över kvaliteten i vården och omsorgen. Vi vill prioritera ordning och reda och hög kvalitet i all vård och omsorg – före nya privatiseringar.

Alldeles för många – inte minst unga – har svårt att hitta en bostad. Under de borgerliga åren har byggandet av små hyresrätter i princip legat nere. Vi måste börja bygga igen – för alla som letar bostad och för jobbens skull. Bostadsbristen hämmar i dag företags möjligheter att anställa.

Det här är vår agenda för Huddinge 2014-2018. Det ska bli roligt att möta Huddingeborna i en intensiv valrörelse – både på gator och torg och på nätet. Här på bloggen blir det ganska sporadiskt med inlägg, men på facebook.se/emilshuddinge kommer det vara tätt med inlägg och – förhoppningsvis – dialog!

Vi ses och hörs!


Lämna en kommentar

Fixa OS åt de äldre!

På fredag invigs de vinterolympiska spelen i Sotji i Ryssland. Jag och många med mig ser fram emot att följa tävlingarna på TV. Vi vet att sport och inte minst vintersport är mycket populärt i Sverige. Inte minst hos många i den äldre befolkningen är sändningarna från världscuptävlingarna i alpin skidåkning, längdskidåkning och skidskytte självklara inslag i vardagen.
För första gången någonsin är det inte Sveriges Television som sänder OS. Det är istället Viasat som sänder OS i sina kanaler, till exempel TV3 och TV10. Det innebär att alla inte kan se sändningarna.
Häromdagen fick jag veta att kommunens äldreboenden bara kan visa SVT och TV4. Det är förstås djupt olyckligt för alla de äldre som har sett fram emot att följa OS under dagarna. Jag känner exempelvis en äldre man på ett av kommunens boenden som brukar hoppa över lunchen för att titta på skidor. Nu riskerar han och många andra att missa den största vintersportfesten på många år.
Men, än är det inte försent. Jag kräver att Social- och äldreomsorgsförvaltningen och Huge gör vad de kan för att lösa det här så fort som möjligt så att så få som möjligt missar festen.


Lämna en kommentar

FP-kommunalrådet slirar runt bland siffrorna – och säger nej till skolsatsning

I går diskuterade partierna i Huddinge den närmaste framtiden. Vad är viktigast just nu – investeringar i jobb, skola och välfärd eller en till skattesänkning. Vi socialdemokrater föreslog en storsatsning (25 miljoner kronor) på bland annat språk- och läsutveckling i skolan, sommarjobb åt alla gymnasieelever och kvaliteten i hemtjänsten. M, FP, C, KD och DP (Drevvikenpartiet) röstade nej till förmån för sänkt skatt med tio öre. Detta vägval gör de alltså i skolkrisens Sverige i den kommun som bara för någon dag sedan pekades ut som den sämsta i Sverige när det handlar om att satsa på ungdomar.

Folkpartiets kommunalråd Malin Danielsson ägnade som väntat mycket talartid åt att motivera varför hon inte ville se en satsning på 11,5 miljoner kronor på språk- och läsutveckling i Huddinges skolor. Mot bakgrund av resultaten i PISA-undersökningen som kom förra veckan var det i och för sig dömt att misslyckas på förhand. Men, det blev inte bättre av att hon försökte tolka statistiken över skolresultaten så kreativt att det blev närmast att betrakta som en bluff.

Hon påstod bland annat att när Socialdemokraterna lämnade över makten 2006 så låg kunskapsresultaten i Huddinge på ett ”all-time low”, att åtta procentenheter fler elever än när Socialdemokraterna styrde nu är godkända i alla ämnen, att andelen elever som saknar betyg i ett ämne har halverats sedan maktskiftet och att meritvärdet i årskurs 9 nu är på ”all-time high”. Och helt utan att darra på rösten påstod hon att den här utvecklingen beror på den borgerliga majoritetens politik och att det således inte behövdes någon satsning på läsförståelse längre – som om de nedslående PISA-resultaten inte skulle gälla just Huddinge.

Oavsett om du bedömer kunskapsresultatet som det genomsnittliga meritvärdet i årskurs nio eller andelen som är godkända i alla ämnen i årskurs nio var det långt ifrån några bottennoteringar 2006. I själva verket har bägge dessa parametrar utvecklats positivt under en lång tid – oavsett politisk majoritet i Huddinge. Och det finns förstås inget i dessa siffror som visar att Huddinge avviker från det som PISA-undersökningen påvisade i fallande kunskapsnivåer i bland annat läsförståelse. När vi sedan också vet att resultaten i de nationella proven i årskurs tre blir sämre för varje år känns det faktiskt desperat att med hjälp av statistik avvisa en satsning på skolan i den kommun som har fjärde sämst lärartäthet i landet.

 


Lämna en kommentar

Bedrägligt av de borgerliga

Under eftermiddagen kom ett bedrägligt pressmeddelande från Moderaterna i Huddinge. De meddelar att de föreslår justeringar i budgeten för nästa år som bland annat innebär sänkt skatt med 10 öre. Vidare skriver Moderaterna att de ger ”mer pengar till skolan och välfärden” – vilket inte är sant. I alla fall inte i jämförelse med vad skolan och välfärden har nu. Det de menar är att de ställer in en tidigare beslutad besparing. Långt ifrån samma sak som ”mer pengar till skolan och välfärden”…

I skrivande stund har jag inte sett det ekonomiska underlaget som har gjort att de föreslår budgetjusteringar och får därför vänta med min bedömning. Men, det räcker att läsa pressmeddelandet för att förstå att Moderaterna är lite oroliga för en debatt om kvaliteten i skolan och välfärden. Annars skulle de väl inte låta påskina att en inställd besparing är en satsning?


Lämna en kommentar

En oanständig ordning

Under morgonen har SVT:s ABC-nyheterna rapporterat om den kritiserade ordningen för uthyrning av exploateringsvillor som Huddinge kommun har ägnat sig åt och som tidigare har fått mycket uppmärksamhet i Mitt i Huddinge (se inslaget här).
Bakgrunden är att kommunanställda har haft något slags gräddfil till att få hyra fastigheter som kommunen av olika skäl äger och att det dessutom verkar har skett till mycket låga hyror. Det är förstås en oanständig ordning. Kommuner finns för att vi ska ta hand om gemensamma angelägenheter och en kommun ska alltid verka i kommuninvånarnas bästa. Om kommunen av någon anledning äger och ska hyra ut villor eller sommarhus ska förstås alla Huddingebor ha en chans att hyra dem. Och hyran ska förstås vara marknadsmässig – så att vi hushåller klokt med våra gemensamma tillgångar.
Nu är det viktigt att kommunens politiska ledning visar just ledarskap. Daniel Dronjak Nordqvist (M) och Tomas Hansson (KD) har suttit i många år på de ledande positionerna i de ansvariga politiska organen. De måste dels reda ut den nuvarande ordningen, men även ta initiativ för att säkerställa en kultur i Huddinge kommun där alla verkligen jobbar i Huddingebornas intresse.
I september diskuterade jag och Daniel Dronjak Nordqvist de här frågorna i kommunfullmäktige – se det här.


Lämna en kommentar

Moderaternas svikna vallöfte om mindre barngrupper i förskolan

Ett av Moderaterna i Huddinges viktigaste vallöften inför valet 2010 var att barngrupperna i förskolan skulle bli mindre. Efter att valsegern var säkrad har de inte tagit några initiativ för att leva upp till detta löfte. Därför har barngrupperna inte heller blivit mindre – tvärtom. Enligt Skolverkets officiella statistik har barngrupperna i förskolan i Huddinge blivit större under den gångna mandatperioden. Sedan 2010 har storleken på den genomsnittliga barngruppen i kommunens förskolor ökat från 16 till 17 barn. Så vallöftet om mindre barngrupper landade alltså i verkligheten med att det i snitt blev ett barn mer i varje grupp. Moderaterna talar nu yrvaket om välfärdsfrågor, men trovärdigheten är mycket, mycket låg. I sju år har de prioriterat annat än att satsa på förskola, skola och omsorg. I Huddinge har de inte ens ansträngt sig för att leva upp till sitt eget vallöfte.

20131028-170553.jpg


Lämna en kommentar

321 dagar kvar – nu kör vi!

Socialdemokraterna i Huddinge kommer om ett knappt år gå till val på budskapet om att samhället med gemensamma krafter ska knäcka arbetslösheten, rycka upp skolan och bygga fler bostäder. Efter sju år med de borgerliga partierna vid makten i Huddinge står det klart att de inte har några svar på de frågor som Huddingeborna ställer. För inte ska väl ett till jobbskatteavdrag eller en ny privatisering skapa fler jobb, ge lärarna mer tid med varje barn eller få igång bostadsbyggandet?

I torsdags fick jag förtroendet att vara mitt partis kandidat till att bli kommunstyrelsens ordförande i Huddinge. Jag har svårt att föreställa mig något roligare, något viktigare eller något mer utmanande. Jag är tacksam för att få chansen att vinna valet 2014 och att få börja arbeta med jobben, skolan och bostäderna.


Lämna en kommentar

Oro över kunskapresultaten i Huddinge

I går behandlade kommunens grundskolenämnd en rapport som beskriver verksamheten i Huddinges skolor under året fram till och med den 31 augusti. Det är förstås ett bra tillfälle att analysera och försöka förstå utvecklingen i skolorna för att kunna avgöra vilka insatser vi behöver göra för att nå bättre resultat framöver. I rapporten finns både ljusglimtar och en hel del anledning till oro.

Särskilt oroande är att trenden med sämre resultat på de nationella proven i årskurs tre fortsätter. Det är särskilt allvarligt med tanke på vad vi vet om de tidiga insatsernas betydelse för elevernas hela skolgång. Det behövs en nationell och lokal satsning på de tidiga årskurserna. Vi måste få ner storleken på klasserna i de tidiga årskurserna för att lärarna ska få mer tid med varje elev.  

Det är bra att meritvärdena i årskurs åtta och nio är så pass bra som de är, men de stora skillnaderna i skolresultat mellan kommunens skolor kvarstår och fördjupas delvis. Som vi ser det måste det bli en huvuduppgift för kommunen att komma tillrätta med den utvecklingen. Här skulle det vara klädsamt om de ledande politikerna i kommunen hade lite mer krismedvetande. Ett exempel på de enorma skilnaderna varierar andelen årskurs treor som klarade alla delprov i de nationella proven mellan drygt elva procent och hundra procent vid olika skolenheter.