Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


1 kommentar

Det finns alternativ till FP:s lönedumpning

Folkpartiet i Huddinge vill att kommunen ska kunna anställa unga vuxna i exempelvis äldreomsorgen för löner som bara är 75 procent av de lägsta lönenivåer som fack och arbetsgivare har kommit överens om. De vill påskina att om priset på yngres arbete blir lägre så skapas fler jobb för unga.
Det finns i själva verket inte belägg för att den typen av lönedumpning skulle leda till att det blir fler jobb. Däremot skulle de som anställs på sådana avtal få väsentligt mindre betalt än andra som gör samma arbete – trots att de inte har lägre priser i mataffären eller lägre hyror. Motiverade löneskillnader på grund av exempelvis olika mycket erfarenhet finns redan i de gällande löneavtalen.
Istället för lönedumpning borde politiken ställas in på att stärka de arbetslösas kompetens. Kommunen skulle då kunna satsa på exempelvis bra traineeprogram, något som behövs både för att locka och utbilda ung arbetskraft. Folkpartiet tycks vara inställd på att avskräcka unga från att vilka jobba i kommunen.