Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Gömmarens naturreservat

På måndag fortsätter juni månads fullmäktige. Det behövs ytterligare en kväll trots att vi redan har avverkat sexton timmar tillsammans.
Måndagens clou är tveklöst det som rör Masmoplatån. Vi Socialdemokrater vill bevara den platsen (som ligger strategiskt nära såväl vägar som t-bana) för eventuell framtida bostadsbyggelse. Vi vet att Stockholmsregionen kommer att växa. För att bevara de gröna områdena i närheten av staden måste just lägen som Masmoplatån finnas kvar som reserv för nya bostäder. Det är oväntat att Moderaterna vill sätta stopp för bostadsbyggande i all framtid. Det är ansvarslöst och ett svek mot framtida generationer.


2 kommentarer

Det glömda Glömsta

Jag bor sedan drygt två år i Glömsta. Det är ett gammalt fritidshusområde som sedan flera år är ett växande villaområde. På många sätt liknar det redan de övriga villaområdena i Huddinge kommun. I ett avseende ligger vi dock efter. Det gäller kollektivtrafiken. Från den mest tätbefolkade delen av Glömsta är det cirka en kilometer till en busshållplats med någorlunda turtäthet. Vi tillhör den lilla minoritet på sju procent av Huddingeborna som har mer än fem minuter till en sådan buss.

Det är givetvis svårt att arbetspendla med kollektivtrafik och det är svårt att få besök från vänner som är beroende av kollektiva färdmedel. Ligger då skulden på SL. Nej, det verkar inte så. Problemet är att kommunen inte har kunnat färdigställa vägar i tid. Visserligen går det delvis att skylla på överklaganden för att försvara sig mot kritiken, men nu har det gått ett tag sedan den centrala detaljplanen vann laga kraft.

Har Moderaterna och de andra i den borgerliga alliansen glömt bort oss i Glömsta, eller varför dröjer vår väg och vår buss?