Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Pinsamt (M)ästrande

I går diskuterade kommunfullmäktige i Huddinge mål och budget för 2014. Den borgerliga majoriteten hade lagt fram ett förslag lika tunt på ambitioner och förslag som ett smörgåspapper. Det var så fritt från politiska initativ att det var svårt att förstå att någon politiker över huvud hade befattat sig med det. Jag tror att det i första hand beror på att de styrande partierna har kört fast i förvaltande – inte helt ovanligt efter många år vid makten. Till och med den lojale partiarbetaren Karl Henriksson (KD) dristar sig till att på sin blogg skriva att förslaget ”var kanske inte världens mest kreativa och nyskapande” och ”inte de stora visionernas budget”. Årets underdrift.

En kommun är förstås alltid i behov av en politisk ledning som tänker nytt och som både kan analysera vad som för stunden är de största problemen och som förstår vad som behöver göras. Huddinge har inte råd med passiva och trötta politiker. Socialdemokraternas förslag till budget tog sin utgångspunkt i att alldelels för många ungdomar lämnar våra skolor utan tillräckliga kunskaper för att klara sig, att klivet in på arbetsmarknaden är svårt för många unga och att det förebyggande arbetet måste stärkas. Vi lade förslag till nya uppdrag och ville fördela nya pengar till insaster för just jobb, utbildning och förebyggande arbete. Bland annat vill vi se en ny satsning på språkutveckling på de skolor som har svårast förutsättningar att nå målen, en rejält förstärkt satsning på sommarjobb och ett helt nytt arbete för att ge unga som vare sig arbetar eller studerar en väg in. Dessa och andra förslag röstades tyvärr ner.

I avsaknad av egna förslag lade de borgerliga partiföreträdarna det mesta av sin tid på att prata om vårt förslag. Särskilt mycket engagerade sig några moderater i att anklaga oss socialdemokrater för att inte finansiera ett par av våra förslag fullt ut. Kommunalrådet Jelena Drenjanin (M) lade mycket kraft på att försöka leda i bevis att det kostar jättemycket att ge alla barn rätt till att vara i förskolan trettio timmar i veckan. Hur mycket ”jättemycket” var framgick inte, men att hon tyckte att det var betydligt mer än den miljon som vi hade föreslagit stod helt klart. I några inlägg spelade kommunalrådet upp alla möjliga härskartekniker för att förlöjliga och mästra de som inte höll med henne (se gärna webbsändningen). Det minsta man kan begära av ett kommunalråd – i alla fall när hon idiotförklarar en – är väl att hon ska kunna förklara hur hon tycker att fullmäktige borde kompensera förskolenämnden vid en utökad rätt till mer tid. Det gjorde hon inte. Däremot har hon – för mindre än ett år sedan – själv drivit igenom en reform som utökade den sammanlagda vistelsetiden avsevärt utan att kompensera nämnden alls! Varför det var rimligt och att det nu framställs som närmast galet att utöka reformen med kompensation försöker hon inte ens förklara. Det handlar förstås om att försöka flytta fokus från sin egen innehållslösa budget och från det faktum att Moderaterna (och de andra) inte vill att fler ska få mer tid i förskolan.


Lämna en kommentar

Huddinges förskolekö – ett misslyckande

Det finns några uppgifter för en kommun som de flesta uppfattar som mer grundläggande än andra. En av dem är att erbjuda en förskoleplats för de barn vars föräldrar vill ha en sådan. I Huddinge misslyckas man just nu med den uppgiften, vilket drabbar många familjer hårt.
Det finns en så kallad ”garanti” i lagstiftningen som innebär att kommunerna ska erbjuda en förskoleplats senast fyra månader efter att barnet har ställts i kön. Trots ett intensivt arbete är det nu 25 familjer som inte har fått någon plats i Huddinge. Hur de klarar av sin vardag när föräldraledigheten är slut vet jag inte, men det här håller inte! Huddinge måste utveckla sin planering betydligt och lagen måste ändras på en punkt; kommunerna borde bli skyldiga att ersätta föräldrarna om de inte har lyckats att erbjuda en förskoleplats i tid.


Lämna en kommentar

Härlig offensiv för förskolan!

Gårdagens utspel om en satsning på förskolan var ett riktigt och viktigt steg i utformningen av en S-politik för nästa mandatperiod. Förskolan är viktig för vårt samhälle på så många sätt – inte minst för att den lägger grunden för lärande samtidigt som den gör det möjligt för många att arbeta. Förskolan är också mycket efterfrågad och håller överlag en mycket hög kvalitet. Under de senaste sex borgerliga regeringsåren har det inte hänt mycket för att utveckla och stärka förskolan. Ett regeringsskifte skulle råda bot på det. Allmän förskola för alla tvååringar, sänkta avgifter och utökad rätt till förskola för fler barn är utmärkta reformer. Och det är roligt att även denna vecka se en minister och partiledare på defensiven i en debatt med Socialdemokraterna. Förra veckan var det Jan Björklund som stred för mindre utbildning och i går var det Göran Hägglund som hävdade att det var dåligt att fler fick chansen att gå i förskolan och att många fick lägre avgifter.
Det är precis så här vi lägger grunden för ett bra val 2014.

Förskolan är efterfrågad och viktig


Lämna en kommentar

M och bristande kvalitet i förskolan

emil-h2.jpg

En tillsyn vid en enskild förskola i Huddinge har visat på brister i kvaliteten. Den ansvariga nämnden i kommunen har känt sig tvungen att rikta en anmärkning mot företaget som driver förskolan. Kritiken rör något så grundläggande som förskolans förmåga att bedriva pedagogisk verksamhet enligt vad skollagen föreskriver. Bland annat undrar nämnden hur förskolan kan klara sitt uppdrag med bara en (!) förskollärare, trots att det finns fyra avdelningar på förskolan.

Företaget har blivit anmodad att beskriva hur de ska komma tillrätta med bristerna. I februari ska nämnden ta upp svaret och besluta hur den ska gå vidare utifrån det.

Det är bra att förskolenämnden tar frågan om kvaliteten på den här förskolan på allvar. Det tråkiga i just det här fallet är att turerna kring övergången av den här verksamheten till ett privat företag hade mycket i övrigt att önska. Dels kringgicks den ansvariga nämnden när förskolan först bjöds ut på kommunens hemsida och dels redovisades inte vare sig föräldrarnas uppfattning eller vilka kvalitetsöverväganden som hade gjorts. Mot bakgrund av de brister som nu har blivit uppenbara reser sig flera frågor. Den viktigaste är kanske; vilket ansvar tycker Moderaterna att kommunen har för att garantera kvaliteten vid en förskola som lämnas över till ett privat företag?