Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


2 kommentarer

Socialdemokratisk frammarsch och moderat skönmålning

Höstens val närmar sig nu med stormsteg. Vi socialdemokrater känner stark tillförsikt inför mötet med Huddingeborna. Vi går till val med tydliga prioriteringar. Först kommer jobben, sedan skolan och äldreomsorgen. Det är viktigare med investeringar i jobb, skola och välfärd än fortsatta skattesänkningar och privatiseringar. Vi fick i fredags också ett bra kvitto på att vi är på rätt väg. I en opinionsundersökning som SIFO gjort noterar vi en mycket stor uppgång samtidigt som allianspartierna tappar stort.

En förklaring till allianspartiernas stora tapp kan vara att de håller på att förlora verklighetskontakten. Ett exempel på det är den stora annons i förra veckans Mitt i Huddinge där Moderaterna basunerade ut att det mesta är bra i Huddinge. Jag skriver direkt under på att Huddinge är en bra kommun att leva i och att vi har goda förutsättningar, men det måste finnas gränser för skönmålningen av sin egen arbetsinsats. Om vi först tar jobben. Vi vet att många hundra Huddingeungdomar står utan arbete eller studieplats och att de gör det år efter år. Istället för att vara så nöjda borde Moderaterna fundera på hur kommunen kan bidra till att alla dessa ungdomar får en väg in på arbetsmarknaden. Sedan skolan. Här gör de det halsbrytande påståendet att Huddinges skolor skulle gå emot trenden i skolkrisens Sverige. Det är bra att meritvärdena i nian går upp, men det har förstås inget med de vikande resultaten i internationella jämförelser att göra. Och att vi har rekordstora i klasser lågstadiet, vikande resultat på de nationella proven i årskurs 3 och ökad ojämlikhet i skolan är inget de skriver om i sin annons. Det fräckaste av allt i annonsen är dock att alliansen skulle ha ”bringat ordning” i kommunens ekonomi. När alliansen kom till makten i Huddinge efter valet 2006 var nämligen kommunens ekonomi redan i ordning.

Som sagt, Moderaternas värsta fiende är verkligheten och att de har slut på idéer. Deras ensidiga fokus på skattesänkningar och privatiseringar har nått vägs ände. Jag ser mycket fram emot valrörelsen!


Lämna en kommentar

Jobb, skola, kvalitet i äldreomsorgen och bostäder – val i Huddinge 2014

Om bara fem månader står Huddingeborna inför ett vägval. Ska den borgerliga alliansen få förnyat förtroende efter åtta år eller ska vi socialdemokrater få chansen att ge Huddinge en nystart.

Efter våra två valförluster 2006 och 2010 har vi rannsakat oss och går nu till val på en mer fokuserad och tydlig politik än tidigare. Först kommer jobben, sedan skolan och omsorgen. Vi har skrivit ett framtidskontrakt med invånarna i hela Stockholmsregionen som utgår från fyra punkter.

# Ingen som kan jobba ska behöva gå på socialbidrag
# Mindre klasser i skolan går före fortsatta skattesänkningar
# Ordning och reda i vård och omsorg går före nya besparingar och privatiseringar
# Bygg mindre bostäder för unga och studenter

Dessa prioriteringar utgår ifrån de samhällsproblem som vi ser i vårt Huddinge och som bekymrar oss.

Alldeles för många – inte minst unga – saknar sysselsättning. Vi vill sätta in insatser från dag ett för arbetslösa ungdomar och ingen ung ska gå utan jobb, praktik eller en utbildningsplats i mer än 90 dagar.

Alldeles för många lämnar i dag våra skolor utan de kunskaper de kommer att behöva i livet. Vi vill prioritera tidiga insatser med fler lärare, mindre klasser och fler specialpedagoger i förskoleklass och årskurs 1-3.

Alldeles för många oroar sig över kvaliteten i vården och omsorgen. Vi vill prioritera ordning och reda och hög kvalitet i all vård och omsorg – före nya privatiseringar.

Alldeles för många – inte minst unga – har svårt att hitta en bostad. Under de borgerliga åren har byggandet av små hyresrätter i princip legat nere. Vi måste börja bygga igen – för alla som letar bostad och för jobbens skull. Bostadsbristen hämmar i dag företags möjligheter att anställa.

Det här är vår agenda för Huddinge 2014-2018. Det ska bli roligt att möta Huddingeborna i en intensiv valrörelse – både på gator och torg och på nätet. Här på bloggen blir det ganska sporadiskt med inlägg, men på facebook.se/emilshuddinge kommer det vara tätt med inlägg och – förhoppningsvis – dialog!

Vi ses och hörs!