Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Därför Damberg!

Mikael Damberg är den jag vill se som partiordförande för Socialdemokraterna. Mikael har de egenskaper jag tror är viktigast för att bli en riktigt bra ledare och dessutom är han en bra symbol för en ny generation socialdemokrater som lägger fokus framåt. Han är en mycket engagerad politiker och det kan ingen undgå att märka, vilket är minst lika viktigt. Han är mångsidig och kunnig inom de flesta politikområden. Dessutom är han en person som är nyfiken och kommer på nya idéer. Han är en bra debattör och inte minst en mycket bra person som jag tror att många gärna ger sitt förtroende.  

Det finns förstås andra bra kandidater. Jag vill särskilt nämna Ylva Johansson, Stefan Löfvén och Anders Lago – jag hoppas de kommer att tas tillvara på ett bra sätt också.


Lämna en kommentar

Malin Danielsson (FP) – lär av Lund!

Barn till arbetslösa och föräldralediga har alldeles för lite tillgång till förskolan i Huddinge. Den borgerliga majoriteten försvarar med näbbar och klor den miniminivå på femton timmar i veckan som de administrerar. I valrörelsen gjorde både Folkpartiet och Centerpartiet utspel om att de vill göra som vi – utöka tiden. I majoritet har de bägge småpartierna dock svårt att hävda sig mot de stora Moderaterna, som verkar vara hårdnackade i den här frågan. För att riktigt inskärpa hur omöjlig reformen skulle vara påstår Daniel Dronjak Nordqvist (M) så ofta han kan att den skulle bli mycket dyr – upp emot 40 miljoner kronor per år. Så blir det sannolikt om man tror att varje barn som stannar ett par timmar till varje dag drar på kommunen kostnader motsvarande vad ett nytt barn skulle göra. När lokaler finns och barngrupperna redan existerar skulle en utökad vistelsetid för femtontimmarsbarnen i praktiken bli en betydligt billigare reform.

I Lund, som styrs av en borgerglig majoritet, har barnen rätt till 25 timmars förskola i veckan. Lars Hansson (FP) i Lund säger i en intervju i City att det inte kostar så mycket att göra en ändring i högsta tillåtna vistelsetid. Han säger att den största kostnaden är att det går åt lite mer mat. Jag tycker att Malin Danielsson (FP) och Christian Ottosson (C) ska ta en tur till Lund innan de ska budgetförhandla med Moderaterna nästa gång!


Lämna en kommentar

S i Malmö visar vägen

I skuggan av regeringens fas 3-debacle har Socialdemokraterna i Malmö tagit ett eget initiativ för att arbetslösa ska få sysselsättning och rimlig ersättning för det. Kommunalrådet Andreas Schönström (S) berättar i LO-tidningen att de vill erbjuda 100 arbetslösa som går i fas 3 eller som har gått länge på försörjningsstöd ett treårigt program i kommunens regi. I programmet ingår en kommunal visstidsanställning med viktiga arbetsuppgifter (som inte utförs i dag) och kollektivavtalsenlig lön.

I Huddinge har vi i mål och budget för 2011 föreslagit en satsning på kommunala PLUS-jobb, en satsning som liknar den i Malmö. Den moderatledda majoriteten i Huddinge har avslagit förslaget utan att visa det något som helst intresse. Daniel Dronjak Nordqvist, Jelena Drenjanin och de andra i kommunledningen föredrar såklart att de arbetslösa fortsätter att utnyttjas i fas 3.