Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Hämtmat på förskolan? Nej!!!

Carin Jämtin har gjort ett starkt intryck som nyvald partisekreterare. Hon har signalerat behovet av förnyelse organisatoriskt och politiskt. Därför hoppas jag att den idé som hon förde fram i en intervju i Svenska Dagbladet var ett olycksfall i arbetet. Hon nämner där att det skulle kunna vara bra om det ”var möjligt att köpa med sig färdigmat hem från förskolan en dag som man inte orkar laga egen”.

Den här typen av idéer bör avföras innan de når en större publik. Jag är rädd att de som läser sådant här börjar fundera på i vilken verklighet vi lever. Jag tror att efterfrågan på just den här tjänsten är lika med noll. Det är egentligen bara att blunda och försöka föreställa sig hur det skulle gå till i praktiken för att kunna avfärda idéen. Och hur skulle detta finansieras – med avgifter eller över kommunalskatten? Om det är genom avgifter kan man fråga sig varför folk inte ska köpa sin hämtmat i en affär eller på en restaurang i stället? Ska kommunal personal verkligen laga mat åt friska, vuxna människor? När vi än så länge är emot att göra skattelättnader för att få tjänstesektorn att växa med argumentet att vi inte ska ”subventionera” sådant blir detta förslag helt absurt. För om matlådorna helt eller delvis ska finansieras av kommunalskatten har vi skapat en äkta subvention.


1 kommentar

Petningar

Thomas Östros, Mona Sahlin, Ibrahim Baylan och Ylva Johansson kommer i och med extrakongressen att lämna partiets verkställande utskott. Jag förstår att valresultatet leder till krav på personförändringar, men jag tycker att det har gått för långt – och att det delvis har blivit helt fel.

Min uppfattning är att en av huvudorsakerna till valförlusten var det täta samarbetet med Vänsterpartiet. Till viss del beror det på den enorma misstro som stora väljargrupper har mot Vänsterpartiet. Till viss del beror det på den politik som blev utfallet av kompromissande med det partiet. Vad jag förstår är inte de fyra som nnu får lämna VU huvudansvariga för äktenskapet med Vänsterpartiet utan snarare tvärtom. Bland de ledamöter som ”sitter säkert” finns åtminstone en, Heléne Fritzon, som öppet slogs för att få med Vänsterpartiet i samarbetet. Dessutom använde hon den häpnadsväckande förklaringen att vi ”behöver” Vänsterpartiet för att bedriva en ”vänsterorienterad politik”.

Mot den här bakgrunden är det för mig inte så logiskt vilka som åker ut och vilka som sitter kvar.

Läs mer om detta i dagens Expressen.


Lämna en kommentar

Moderaterna i Huddinge lyssnar inte på Arkelsten

Brännpunkt i dagens SvD skriver Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten om vikten av att kommuner och landsting blir bättre på att erbjuda anställda heltidstjänster. Hon skriver föredömligt att ”kommuner som vill vara förebilder, föregångare och attraktiva arbetsgivare bör så långt som det är möjligt erbjuda sina anställda möjligheter till heltidsarbete”. Hon vänder sig direkt till de 93 kommunstyrelseordförandena och nio landstingsstyrelseordförandena som representerar Moderaterna och vill att de gör vad de kan.

I Huddinge är det bara en vecka sedan som Moderaterna vägrade att rösta för en motion från Socialdemokraterna med just den innebörd som Sofia Arkelsten har i sin artikel. För de som har ofrivillig deltid i Huddinge kommun vore det bra om Daniel Dronjak Nordqvist lyssnade på sin partisekreterare.