Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Klokt om fastighetsskatt

I dag kom ett efterlängtat besked från den socialdemokratiska partiledningen. Partiet vill inte längre införa en fastighetsskatt i den tappning som fanns före valet 2006. För oss som har knackat dörr i villaområden i förorterna runt Stockholm är det uppenbart att en fastighetsskatt baserad på taxeringsvärden har saknat tillräckligt stöd. Trots begränsningsregler och nykonstruerat golv på 4,5 miljoner kronor lyckades vi inte övertyga om att skatten är rättvis och rimlig.
I ett tidigare inlägg på denna blogg (22/10) uttryckte jag förhoppningen om att vi skulle ompröva vår inställning i ett par skattefrågor – en av dessa var fastighetsskatten. Det är också klokt att öppna för blocköverskridande samtal om den nuvarande fastighetsavgiften ska göras om.
Nu hoppas vi på fortsatta överläggningar i det verkställande utskottet och nya besked vad det lider. Nästa får gärna gälla beskattningen av arbetskraftsintensiva tjänster.

20110428-092603.jpg


1 kommentar

Bygg förbifart Stockholm!

Stockholmsregionen har under många år fått lida av att vi är oense och dåligt samordnade över kommun- och blockgränserna när det gäller investeringar i infrastruktur. Regionens förmåga att utvecklas har hämmats rejält av olika politiska låsningar och att det saknas bra former för samverkan.
Därför har uppställningen bakom Citybanan och Förbifart Stockholm varit så befriande. Det är två jättelika investeringar som när det står klara kommer att ge regionen nya möjligheter. Trafik på både väg och järnväg behövs för att få regionens olika delar att växa samman och för att öka tillväxtförutsättningarna.
Socialdemokraterna i Stockholmsregionen har varit en drivande kraft bakom såväl Citybanan som Förbifart Stockholm. Jag utgår ifrån att det inte blir några ändrade ställningstaganden kring förbifarten om Stockholms kommuns socialdemokrater väljer Karin Wanngård till nytt oppositionsborgarråd, även om hon i dagens morgontidningar uttalade att hon har varit kritisk till den satsningen.

20110428-093208.jpg


Lämna en kommentar

Ställ inte femåringarna mot nittonåringarna

I maj kommer kommunfullmäktige i Huddinge besluta om nya regler för aktivitetsbidrag till föreningar inom antingen kultur- eller fritidsverksamhet. För att stimulera föreningarna att arbeta mer med äldre ungdomar utsträcks bidraget till att även omfatta nitton- och tjugoåringar. Så långt är det bra. Det kommer att kosta ett par, tre hundra tusen kronor extra – vilket vi socialdemokrater tycker det är värt.

Tyvärr vill de borgerliga partierna finansiera den här reformen med att ta bort stödet till föreningar som arbetar med fem- och sexåringar. Konsekvensen blir då förstås att sådan viktig verksamhet antingen försvinner eller drabbas av höjda egenavgifter. Det senare vore förstås mycket olyckligt i en tid då barnfattigdomen växer. Föreningslivet måste få kosta!


Lämna en kommentar

Nya jobb i tjänstesektorn

I helgen hade Socialdemokraterna i Stockholms län kongress. Håkan Juholt var där och höll ett mycket uppskattat och engagerat tal. Jag lade bland annat på minnet att han var tydlig med att vi ska vara ”framtidens ambassadörer” istället för historiens väktare. Jag hoppas att han och den övriga partiledningen ska göra verklighet av den ambitionen.

Partidistriktet i länet är annars goda förebilder i arbetet med att försöka modernisera partiet och vår politik. Under lördagen arrangerades tre seminarier inom de områden som distriktsstyrelsen vill att vi ska utveckla under åren framöver. Sandro Scocco, Roger Mörtvik (TCO) och någon från Lärarförbundet inspirerade kring områden ”jobb och tillväxt”, ”livskvalitet i storstadsregionen” och ”lärarrollen”. Det var pigga och bra seminarier!  

I kongressens sista skälvande minuter debatterade vi behovet av översyn av skattesystemet i syfte att stimulera fler jobb i tjänstesektorn. Jag hade skrivit en motion med den innebörden som distriktsstyrelsen yrkat bifall till. Trots det blev det en lång debatt. Tyvärr fanns det en del ryggradsreflexer om att en satsning på tjänstesektorn automatiskt skulle leda till en massa otrygga anställningar med låga löner. Kongressen beslutade till sist att bifalla motionen. Med tanke de speciella omständigheter som den arbetskraftsintensiva tjänstesektorn arbetar under är det på tiden med en förutsättninglös diskussion kring hur fler jobb kan stimuleras där!