Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


1 kommentar

Vi måste stå upp för Flemingsbergsbornas rätt till trygghet och framtidstro!

Under en tid har det kommit ett flertal signaler om ökad oro och otrygghet i Flemingsberg. I veckans Mitt i Huddinge tecknas en allvarlig bild av läget. Bland annat berättar tre kvinnor som bor i Flemingsberg om ungdomar som har trakasserat dem och som har bränt bilar och begått annan skadegörelse. I förra veckan startade en brand på Annerstaskolan och nu i maj har brevbärare i området blivit hotade och trakasserade på ett sådant sätt att Posten har avbrutit postutdelningen tills vidare.

Det är lätt att sätta sig in i den oro som många boende i Fleminsgberg känner. Otrygghet är en allvarlig begränsning av den enskildes frihet. Nu – om inte förr – måste alla ta ansvar. Var och en av oss har förstås ett eget ansvar. Det är alltid en människa som begår ett brott och ingen kan avsvära sig sitt eget ansvar för sina gärningar. Vidare har vi alla ett ansvar för att värna ett bra samhällsklimat och att upprätthålla goda värderingar. Samhällets institutioner har ett ansvar för att värna tryggheten i området och att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Polisen måste vara mer närvarande och arbeta mer förebyggande i ett område som har drabbats såsom nu Flemingsberg. Det är förstås oacceptabelt att ett fåtal personer kan stoppa postutdelningen i ett stort område. Här måste polisen och posten vidta de åtgärder som krävs för att alla i Flemingsberg ska få sin post utdelad.

Huddinge kommun har ett mycket stort ansvar för att leda arbetet med områdesutvecklingen i Flemingsberg tillsammans med civilsamhället, polis och de boende. Det finns ingen annan som kan ta samma helhetsgrepp och som kan leda ett sådant arbete. I Socialdemokraternas förslag till mål och budget för 2014 finns förslag om att kommunen ska ta ett sådant ansvar.

Slutligen har vi politiker ett avgörande ansvar för att alla som bor i vårt samhälle ska känna framtidstro och hopp. Ett samhälle som resignerar och som accepterar skyhög ungdomsarbetslöshet är motsatsen till vad vi behöver. Därför är jag en mycket stolt socialdemokrat som säger att vi kan visst pressa ned arbetslösheten bland ungdomar, vi kan ge barn och ungdomar i Flemingsberg den utbildning de behöver på framtidens arbetsmarknad och vi har råd att satsa på förebyggande arbete bland barn och ungdomar. Bara vi prioriterar rätt.


Lämna en kommentar

Natten som gick nåddes även Huddinge av det våld och den skadegörelse som sprider sig i Stockholmsområdet. Bland annat förstördes en restaurang i Skogås i en brand och räddningstjänsten har berättat att de utsattes för stenkastning när de kom för att utföra sitt arbete. Det är förstås helt oacceptabelt och det är viktigt att samhället reagerar på den här brottsligheten – inte minst för att skydda alla de som bor i de utsatta områdena. Jag känner starkt med alla de som är oroliga för sin egen säkerhet och för sin egendom.

Det är förstås ingen slump att våldsamheterna bryter ut i  just Husby, Fittja eller Skogås. På dessa platser – och flera andra runt om i landet – finns det många, inte minst ungdomar, som känner att de har en lång väg till ett jobb, till inflytande i samhället och som har sämre hopp inför framtiden än andra. När fler känner på det sättet ökar förstås oron i samhället – även om det förstås i de nu pågående skeendena även finns de som ”bara” söker spänning. Jämlikhet leder till att fler tas tillvara och att vi lättare kan utveckla vårt samhälle, men också att vi får ett mer anständigt samhällsklimat.

 Politikens viktigaste uppgift är att väcka hoppet om framtiden. Om att det går att minska ungdomsarbetslösheten och om att det går att skapa en skola som ger alla de kunskaper behöver. Vårt samhälles just nu viktigaste uppgifter löser vi bäst tillsammans.


Lämna en kommentar

Viktigt S-förslag om sjukvården i Huddinge

I dagens Svenska Dagbladet berättar Socialdemokraterna i landstinget om sitt förslag om att satsa på sjukvården i södra länet. Det är förstås välkommet som kontrast till de borgerligas ensidiga fokus på norra länet. Det är nödvändigt att satsa på Karolinska Huddinge för att värna operationskapacitet och vårdplatser. Förslaget om att bygga en ny operationsbyggnad Huddinge är därför viktigt.