Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Huddinges förskolekö – ett misslyckande

Det finns några uppgifter för en kommun som de flesta uppfattar som mer grundläggande än andra. En av dem är att erbjuda en förskoleplats för de barn vars föräldrar vill ha en sådan. I Huddinge misslyckas man just nu med den uppgiften, vilket drabbar många familjer hårt.
Det finns en så kallad ”garanti” i lagstiftningen som innebär att kommunerna ska erbjuda en förskoleplats senast fyra månader efter att barnet har ställts i kön. Trots ett intensivt arbete är det nu 25 familjer som inte har fått någon plats i Huddinge. Hur de klarar av sin vardag när föräldraledigheten är slut vet jag inte, men det här håller inte! Huddinge måste utveckla sin planering betydligt och lagen måste ändras på en punkt; kommunerna borde bli skyldiga att ersätta föräldrarna om de inte har lyckats att erbjuda en förskoleplats i tid.


Lämna en kommentar

Kommunalrådets konstkupp

På kvällens sammanträden med kommunfullmäktige i Huddinge ska jag fråga Daniel Dronjak Nordqvist (M) varför han tycker att han som kommunstyrelsens ordförande i Huddinge ska skriva till en konsthall i Södertälje och be dem vidta åtgärder med anledning av en konstutställning. Han borde ha omdöme bättre än så. Konst och annan kultur måste få ha ett stort spelrum att kunna vara en arena för diskussion utan att politiker ska komma med krav på rättelse. Hur Daniel Dronjak Nordqvist dessutom fick det till en fråga för Huddinge kommun övergår mitt förstånd.

Daniel Dronjak Nordqvists mail till Södertälje konsthall har förstås väckt uppmärksamhe i Länstidningen – LT


Lämna en kommentar

M och KD gjorde äldreteam till anpassningsstöd till ingenting…

Under en tid fanns och verkade ett så kallat äldreteam i Huddinge kommun. Det var ett samarbete mellan kommunen och landstinget som vände sig till sjuka äldre. Samarbetet syftade till att ge de äldre hjälp på ett sätt som minskade behovet av akutsjukvård och plats på särskilt boende.
För ett drygt år sedan stod det klart att landstingsmoderaterna inte vill fortsätta att satsa på äldreteamet. Som ersättning föreslog då de borgerliga i Huddinge en ny variant på samverkan till stöd för den här målgruppen – så kallat ”anpassningsstöd”. Det går ut på att särskilt utbildad personal ska kunna ge äldre som kommer hem från sjukhus hjälp på ett sätt som fungerar rehabiliterande. Syftet här är också att öka livskvaliteten och minska behovet av dyra inläggningar.
Trots att det finns pengar avsatta och att det finns politisk samsyn om att den här insatsen vore angelägen ligger det nu ett förslag till nästa äldreomsorgsnämnd om att inte dra igång den! Och orsaken är minst sagt svårsmält – om de äldre får den här insatsen så är man orolig för att de privata hemtjänstföretagen riskerar att tappa intäkter!
Varför inte ett beslut om beviljat anpassningsstöd antingen skulle vara så särskild från hemtjänst att den ligger utanför dagens valfrihetssystem för hemtjänst eller så pass lik hemtjänst att den kan anses ingå övergår mitt förstånd. Det är oerhört frustrerande när märkliga byråkratiska turer sätter käppar i hjulet för bra reformer.


Lämna en kommentar

Härlig offensiv för förskolan!

Gårdagens utspel om en satsning på förskolan var ett riktigt och viktigt steg i utformningen av en S-politik för nästa mandatperiod. Förskolan är viktig för vårt samhälle på så många sätt – inte minst för att den lägger grunden för lärande samtidigt som den gör det möjligt för många att arbeta. Förskolan är också mycket efterfrågad och håller överlag en mycket hög kvalitet. Under de senaste sex borgerliga regeringsåren har det inte hänt mycket för att utveckla och stärka förskolan. Ett regeringsskifte skulle råda bot på det. Allmän förskola för alla tvååringar, sänkta avgifter och utökad rätt till förskola för fler barn är utmärkta reformer. Och det är roligt att även denna vecka se en minister och partiledare på defensiven i en debatt med Socialdemokraterna. Förra veckan var det Jan Björklund som stred för mindre utbildning och i går var det Göran Hägglund som hävdade att det var dåligt att fler fick chansen att gå i förskolan och att många fick lägre avgifter.
Det är precis så här vi lägger grunden för ett bra val 2014.

Förskolan är efterfrågad och viktig


Lämna en kommentar

Fler jobb för unga i kommunen!

Sverige har en skyhög ungdomsarbetslöshet. Det är den borgerliga regeringens enskilt största misslyckande att så många unga går utan arbete. Ett misslyckande som riskerar att leda till stora samhällsproblem i många år framöver.

Samtidigt är vi i kommunerna i stort behov av fler yngre medarbetare; inte minst i äldreomsorgen och i omsorgen om funktionshindrade.

Därför välkomnar jag det avtal som har slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal om en ny anställningsform för unga. Målet är att ge unga som inte hunnit arbeta men som utbildat sig inom vård- och omsorgsområdet en effektiv start i sitt yrkesliv med hjälp av utbildning. I ett arbetsliv som ställer höga krav på kvalificerad yrkeserfarenhet är det annars svårt för unga att konkurrera.  

Det vore roligt om Huddinge kommun kunde komma igång och få till ett stort antal sådana hät utbildnings- och introduktionsanställningar. Det vore bra för många unga och bra för kommunen. Med bra introduktion på jobbet blir kommunen mer attraktiv för yngre. En förutsättning är förstås att syftet är just det jag har redovisat – inte att göra de yngre ”billigare” att anställa genom att vattna ut utbildningsinnehållet. Då får vi ungdomsanställningar med ungdomslöner – något vi aldrig kan ställa upp på.

emil1