Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Hotet mot flera kultur- och föreningslokaler kvarstår

Sedan en tid tillbaka genomför det kommunala bolaget Huge en översyn av sina lokaler med syftet att renodla sin verksamhet. Sådan verksamhet som handlar om att hålla historiskt intressanta byggnader tillgängliga för Huddingeborna och sådant som är rent föreningsstöd ska föras över till kultur- och fritidsnämnden. Så långt – inga problem.

Vare sig Huges bolagsledning eller kultur- och fritidsförvaltningens tjänstemän har någon vilja att sänka kommunens ambitioner på det här området. Om det slutar med att några av kulturlokalerna stängs igen beror det i sådana fall på att de borgerliga politikerna vill spara eller omfördela resurser.

I början på sommaren när budgeten för 2013 klubbades i fullmäktige framställdes det som att finansieringen av lokalerna var löst. Nu har det framkommit att ett antal av de allra mest värdefulla gamla kulturbyggnaderna inte fanns med i underlaget inför budgetbeslutet. Jag utgår ifrån att fullmäktige kommer att skjuta till de pengar som behövs för att klara att hålla dessa små hembygdsmuseer öppna för Huddingeborna.

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att hålla ögonen på vad som händer med våra kultur- och föreningslokaler. Ska det skäras ned så sker det utan vår medverkan!

20120820-213440.jpg