Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Reinfeldts snyltgästpolitik

Om en dryg vecka börjar VM i friidrott i den ryska huvudstaden Moskva och i vinter är det olympiska spel i Sotji. Mot bakgrund av bland annat de homosexuellas utsatta situation i Ryssland reser allt fler frågan om lämpligheten i att stora idrottstävlingar hålls just där.

Jag tycker att det finns starka skäl för att inte tilldela Ryssland den typen av prestigefyllda arrangemang just nu. Den nya lagstiftningen kring vad de kallar ”homosexuell propaganda” utmanar verkligen de värden som idrotten ska stå upp för. Likaså är det provocerande att Ryssland just får arrangera VM i friidrott mot bakgrund av hur omfattande bruket av dopingpreparat är bland ryska idrottare. Just nu är hela 44 (!) ryska friidrottare avstängda efter dopingbrott – mer än från något annat land.

Samtidigt finns det skäl att tänka tvärtom. Det finns uppgifter om att värdskapet för VM äntligen har fått fart på antidoping-arbetet i Ryssland och det är i alla fall inte säkert att arbetet för homosexuellas rättigheter försvåras av den uppmärksamhet som nu riktas mot Ryssland.

Nu när IAAF och IOK i de här två fallen (för lättvindigt) har fattat beslut om värdland är jag inte av uppfattningen att enskilda idrottare ska behöva känna ett ansvar för att bojkotta tävlingarna – eller att de nationella idrottsorganen ska fatta beslut om något sådant. De har inte valt var OS eller VM ska gå och ska inte behöva avstå vad som kanske är karriärens viktigaste tävling.

Sedan har förstås varje land ett ansvar för att det ska finnas flera kandidater att välja på när värdar för olika arrangemang ska utses. Här har regeringen Reinfeldt svikit. När IAAF beslutade om vilket land som skulle få arrangera VM i friidrott 2013 var Göteborg länge en stark kandidat. Efter att ha varit värd får lyckade VM-tävlingar 1995 och EM 2006 var staden väl prövad som arrangör. Strax innan beslutet drog dock Göteborg tillbaka sin kandidatur på grund av att regeringen inte vill gå in med ekonomiska garantier. Det var då regeringen Reinfeldt satte standarden för sin syn på stora idrottsarrangemang. De vill gärna att de ska gå av stapeln, de vill gärna att svenska idrottare ska vara med, men de vill inte bjuda tillbaka.


Lämna en kommentar

Pinsamt (M)ästrande

I går diskuterade kommunfullmäktige i Huddinge mål och budget för 2014. Den borgerliga majoriteten hade lagt fram ett förslag lika tunt på ambitioner och förslag som ett smörgåspapper. Det var så fritt från politiska initativ att det var svårt att förstå att någon politiker över huvud hade befattat sig med det. Jag tror att det i första hand beror på att de styrande partierna har kört fast i förvaltande – inte helt ovanligt efter många år vid makten. Till och med den lojale partiarbetaren Karl Henriksson (KD) dristar sig till att på sin blogg skriva att förslaget ”var kanske inte världens mest kreativa och nyskapande” och ”inte de stora visionernas budget”. Årets underdrift.

En kommun är förstås alltid i behov av en politisk ledning som tänker nytt och som både kan analysera vad som för stunden är de största problemen och som förstår vad som behöver göras. Huddinge har inte råd med passiva och trötta politiker. Socialdemokraternas förslag till budget tog sin utgångspunkt i att alldelels för många ungdomar lämnar våra skolor utan tillräckliga kunskaper för att klara sig, att klivet in på arbetsmarknaden är svårt för många unga och att det förebyggande arbetet måste stärkas. Vi lade förslag till nya uppdrag och ville fördela nya pengar till insaster för just jobb, utbildning och förebyggande arbete. Bland annat vill vi se en ny satsning på språkutveckling på de skolor som har svårast förutsättningar att nå målen, en rejält förstärkt satsning på sommarjobb och ett helt nytt arbete för att ge unga som vare sig arbetar eller studerar en väg in. Dessa och andra förslag röstades tyvärr ner.

I avsaknad av egna förslag lade de borgerliga partiföreträdarna det mesta av sin tid på att prata om vårt förslag. Särskilt mycket engagerade sig några moderater i att anklaga oss socialdemokrater för att inte finansiera ett par av våra förslag fullt ut. Kommunalrådet Jelena Drenjanin (M) lade mycket kraft på att försöka leda i bevis att det kostar jättemycket att ge alla barn rätt till att vara i förskolan trettio timmar i veckan. Hur mycket ”jättemycket” var framgick inte, men att hon tyckte att det var betydligt mer än den miljon som vi hade föreslagit stod helt klart. I några inlägg spelade kommunalrådet upp alla möjliga härskartekniker för att förlöjliga och mästra de som inte höll med henne (se gärna webbsändningen). Det minsta man kan begära av ett kommunalråd – i alla fall när hon idiotförklarar en – är väl att hon ska kunna förklara hur hon tycker att fullmäktige borde kompensera förskolenämnden vid en utökad rätt till mer tid. Det gjorde hon inte. Däremot har hon – för mindre än ett år sedan – själv drivit igenom en reform som utökade den sammanlagda vistelsetiden avsevärt utan att kompensera nämnden alls! Varför det var rimligt och att det nu framställs som närmast galet att utöka reformen med kompensation försöker hon inte ens förklara. Det handlar förstås om att försöka flytta fokus från sin egen innehållslösa budget och från det faktum att Moderaterna (och de andra) inte vill att fler ska få mer tid i förskolan.


Lämna en kommentar

Hoppas att alliansens partiledare berättar om ett omtag när de besöker Huddinge

Enligt Aftonbladet på nätet ska partiledarna från de fyra borgerliga partierna hålla en presskonferens på ett yrkesgymnasium i Huddinge i dag på förmiddagen. De är väl sannolikt inte så nöjda med att ha hamnat i bakvattnet av Stefan Löfven och Socialdemokraterna både när det kommer till  politisk handlingskraft och uppmärksamhet.

Vad kan de då ha i bakfickan? För Huddinges och Sveriges ungas skull hoppas jag att de väljer att berätta om ett rejält omtag för yrkesprogrammen på gymnasiet. Sedan alliansregeringen tillträdde har antalet sökande till yrkesprogrammen sjunkit dramatiskt. Och det trots att de utbildningarna ofta leder till jobb. Huvudorsaken är att regeringen har sänkt kunskapsambitionerna på yrkesprogrammen. Dagens ungdomar har höga mål och de vill inte välja bort möjligheten att söka en högskoleutbildning efter gymnasiet. Därför är det naturligt att allt fler väljer bort program som de egentligen hade velat gå. Det borde vara en lätt sak att ompröva. Vi tänkte fel och gör nu om helt enkelt.

Vidare hoppas jag att de lanserar yrkescollegeidén på bred front. Idén som bygger på en tätare samverkan mellan skolan och de olika branscherna och på en mer arbetslivsinriktad utbildning har visat goda resultat där den har testats. Gymnasieskolans yrkesprogram behöver, förutom högre kunskapsambitioner, också denna tydliga koppling till livet efter skolan. S i Huddinge har lämnat in en motion om att vi vid Huddinges gymnasieskolor ska utreda förutsättningarna för att starta ett ”handelscollege” med handelsprogrammet som bas. Med tanke på kommunens stora arbetsplatser inom handel tror vi att det vore värdefullt både för företagen och ungdomarna.

Efter många år av prat om arbetslinjen och om kunskap i skolan är det dags för verkstad. Kan vi hoppas på omprövningar i Huddinge i dag?


Lämna en kommentar

Varningssignal kring kvalitet och valfrihet i hemtjänsten i Huddinge

I början på mars meddelade HSB omsorg att de säger upp sitt hemtjänstavtal med Huddinge kommun. Efter att ha varit verksamma i tio år inom hemtjänstverksamheten i Huddinge upplever de att de inte kan bedriva en verksamhet med god kvalitet utifrån den ersättning de får och de krav som ställs (eller snarare inte ställs). Flera större aktörer inom hemtjänst har under den senaste tiden valt att säga upp sina avtal med olika kommuner. Det väcker naturligtvis frågor om hur kommunerna, däribland Huddinge, hanterar sitt ansvar för denna viktiga verksamhet.

 I ett uttalande på HSB omsorgs hemsida säger deras VD Karin Thalén följande.

”Det är helt orimligt att kommunerna ägnar sig åt att dumpa äldreomsorgsmarknaden. Med dåliga ersättningar och låga kvalitetskrav har man överlåtit till olika vårdföretag att ta ansvar för en verksamhet som omöjligen kan upprätthålla acceptabel nivå med sådana förutsättningar. Kommunerna måste ta sitt ansvar för att upprätthålla kvalitet i vården och omsorgen och inte försöka lämpa över det på andra vårdgivare”.

Det här är förstås en mycket allvarlig varningssignal. Vi som vill värna både kvalitet och valfrihet inom hemtjänsten i Huddinge måste omedelbart se till att såväl ersättningsnivåer som kvalitetskrav utformas på ett sätt som verkligen stödjer detta. Jag uppmanar Huddingemoderaterna och de andra i majoriteten att vakna ur sin vanliga dvala – agera!


Lämna en kommentar

Huddinges förskolekö – ett misslyckande

Det finns några uppgifter för en kommun som de flesta uppfattar som mer grundläggande än andra. En av dem är att erbjuda en förskoleplats för de barn vars föräldrar vill ha en sådan. I Huddinge misslyckas man just nu med den uppgiften, vilket drabbar många familjer hårt.
Det finns en så kallad ”garanti” i lagstiftningen som innebär att kommunerna ska erbjuda en förskoleplats senast fyra månader efter att barnet har ställts i kön. Trots ett intensivt arbete är det nu 25 familjer som inte har fått någon plats i Huddinge. Hur de klarar av sin vardag när föräldraledigheten är slut vet jag inte, men det här håller inte! Huddinge måste utveckla sin planering betydligt och lagen måste ändras på en punkt; kommunerna borde bli skyldiga att ersätta föräldrarna om de inte har lyckats att erbjuda en förskoleplats i tid.


Lämna en kommentar

Kommunalrådets konstkupp

På kvällens sammanträden med kommunfullmäktige i Huddinge ska jag fråga Daniel Dronjak Nordqvist (M) varför han tycker att han som kommunstyrelsens ordförande i Huddinge ska skriva till en konsthall i Södertälje och be dem vidta åtgärder med anledning av en konstutställning. Han borde ha omdöme bättre än så. Konst och annan kultur måste få ha ett stort spelrum att kunna vara en arena för diskussion utan att politiker ska komma med krav på rättelse. Hur Daniel Dronjak Nordqvist dessutom fick det till en fråga för Huddinge kommun övergår mitt förstånd.

Daniel Dronjak Nordqvists mail till Södertälje konsthall har förstås väckt uppmärksamhe i Länstidningen – LT


Lämna en kommentar

M och KD gjorde äldreteam till anpassningsstöd till ingenting…

Under en tid fanns och verkade ett så kallat äldreteam i Huddinge kommun. Det var ett samarbete mellan kommunen och landstinget som vände sig till sjuka äldre. Samarbetet syftade till att ge de äldre hjälp på ett sätt som minskade behovet av akutsjukvård och plats på särskilt boende.
För ett drygt år sedan stod det klart att landstingsmoderaterna inte vill fortsätta att satsa på äldreteamet. Som ersättning föreslog då de borgerliga i Huddinge en ny variant på samverkan till stöd för den här målgruppen – så kallat ”anpassningsstöd”. Det går ut på att särskilt utbildad personal ska kunna ge äldre som kommer hem från sjukhus hjälp på ett sätt som fungerar rehabiliterande. Syftet här är också att öka livskvaliteten och minska behovet av dyra inläggningar.
Trots att det finns pengar avsatta och att det finns politisk samsyn om att den här insatsen vore angelägen ligger det nu ett förslag till nästa äldreomsorgsnämnd om att inte dra igång den! Och orsaken är minst sagt svårsmält – om de äldre får den här insatsen så är man orolig för att de privata hemtjänstföretagen riskerar att tappa intäkter!
Varför inte ett beslut om beviljat anpassningsstöd antingen skulle vara så särskild från hemtjänst att den ligger utanför dagens valfrihetssystem för hemtjänst eller så pass lik hemtjänst att den kan anses ingå övergår mitt förstånd. Det är oerhört frustrerande när märkliga byråkratiska turer sätter käppar i hjulet för bra reformer.