Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Möjligheternas Huddinge

Under kvällen kommer Socialdemokraterna i Huddinge att slå fast sitt kommunalpolitiska handlingsprogram för nästa mandatperioden. Det är ett program som andas en längtan att ge Huddinge en nystart efter fyra borgerliga år där kvalitet i välfärden inte har stått i fokus för politiken. Istället för de nuvarande nedskärningarna vill vi satsa på förskolan, skolan och omsorgen om äldre och funktionshindrade. Vi vill arbeta för mer personal per barn i förskolan, vi vill satsa på nya metoder för ökad måluppfyllelse för alla barn och vi vill utveckla den icke-behovsprövade hemtjänsten för att nämna några exempel.
Nu har kandidaterna valts. Om en liten stund tas politiken. Kampanjen rullar redan. Det mesta går på räls nu!


Lämna en kommentar

Mona Sahlin ger nya besked varje dag

 

 

monabloggbild

Det känns skönt att det kommer nya – genomarbetade – förslag så gott som varje dag från de rödgröna. Nya pengar till välfärden, miljövänliga framtidssatsningar på snabbtåg och en regionreform har trillat in de närmaste dagarna. Trots att S, V och MP är tre olika partier som inte har tänkt att sudda ut alla olikheter har samarbetet nu börjat att leverera ordentligt. Det skulle knappast vara möjligt utan ett modernt ledarskap. Heder åt Mona Sahlin!


Lämna en kommentar

Spårväg i Huddinge med rödgrön regering

I dag presenterade de rödgröna partierna sitt alternativ för Stockholms infrastruktur. Även om jag ännu inte är övertygad om upplägget på folkomröstningen finns det mycket att glädjas över i överenskommelsen. Framför allt handlar det om storsatsningen (10 miljarder kronor) på
kollektivtrafik i närtid. För oss i Huddinge är det givetvis skönt att de rödgröna till skillnad från de borgerliga inte bara pratar om Spårväg syd utan faktiskt satsar på den. Direkt efter valet kan vi se fram emot en första etapp mellan Flemingsberg och Kungens kurva. Ett bra besked!


Lämna en kommentar

Bara män i SD

Valmyndighetens hemsida finns nu alla de valsedlar som partierna i Huddinge går till val på. Bland alla listor märks en enkönad sådan. Det är Sverigedemokraterna som går till val med fem män och inga kvinnor på sin lista. Det är välkänt att SD inte är något parti som slåss för jämställdhet – heller. Att de inte har lyckats rekrytera en enda kvinnlig kandidat är väl bara ett ytterligare bevis på detta.


Lämna en kommentar

Bravo SRV!

Avfallshaneteringen och återvinningen står inför en del förändringar i Huddinge den närmaste tiden. För det första ska SRV få nya direktiv och (äntligen) börja samla in matavfall från hushållen. Det är utmärkt eftersom det förhoppningsvis kan användas som grund för fordonsgas. Sedan ska det genomföras ett försök med hushållsnära insamling av en stor del av det som ska återvinnas. Förhoppningsvis blir försöket lyckat och förhoppningsvis ska det inte dröja så länge innan vi kan konstatera det. Jag är övertygad om att detta är ett mycket bra recept för att minska en del onödig stress hos många Huddingebor.


8 kommentarer

Många unga S-kandidater i Huddinge

Stockholmstidningen redovisar i dag hur Socialdemokraterna i länet klarar att leva upp till partikongressens beslut att var fjärde kandidat på valbar plats på våra listor i höstens val ska vara under trettiofem år. Det visar sig att det bara är i fyra kommuner som vi har klarat av det. Socialdemokraterna i Huddinge – med drygt  var tredje valbar kandidat under trettiofem år – har klarat det i särklass bäst.

Det är strålande bra att vi har kandidater i alla åldrar och att vi på det här sättet bygger för framtiden. Alla aktiva socialdemokrater i Huddinge kan sträcka på sig för att vi har ett klimat i partiet där unga hela tiden tas emot med respekt och där de får utlopp för sitt engagemang.

 

Det sk


Lämna en kommentar

Kvalitet i välfärden måste gå först

Om vi vinner valet i höst kan Huddingeborna lita på att vi kommer att prioritera satsningar på kvaliteten i välfärden högst. Det handlar förstås inte bara om att skjuta till pengar. Inte minst inom skolan tror jag att vi genom att förändra arbetssätt och prioritera skolans huvuduppdrag kan nå långt. Men det är förstås avgörande att verksamheterna får nödvändiga resurser. Vi kommer att prioritera det framför exempelvis skattesänkningar. Det vore förstås bättre om regeringen ändrade sig och också gjorde det.


2 kommentarer

Förläng 706 till Källbrinks IP – alltid

För några veckor sedan krävde de stora idrottsföreningarna som bedriver mycket av sin verksamhet vid Källbrinks IP att buss 706 ska gå till idrottsplatsen alla turer. I dag är det bara de fåtal turer som går vidare till Glömsta och Flottsbro som passerar Källbrinks IP. Det vore en enkel åtgärd för SL att bara förlänga bussen två hållplatser vid samtliga turer. En idrottsplats måste ha en vettig kollektivtrafik!