Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Förfuska valrörelsen

I en valrörelse gäller det att ha is i magen ibland. När media förra veckan basunerade ut att det fanns anklagelser om valfusk i Huddinge borde Karl Henriksson, Erik Ottosson, Lars Björkman, Christian Ottosson och Daniel Dronjak Nordqvist kylt ned sig en aning.

Bakgrunden till tidningsrubrikerna var rapporter från förtidsröstningsställen i Huddinge. Vid ett fåtal tillfällen hade, enligt rapporterna, enskilda valarbetare från Socialdemokraterna befunnit sig inne på biblioteken för att hjälpa enskilda väljare. Det tyckte  röstmottagarna kändes fel. Jag är den förste att hålla med. Även om en ovan väljare ber om hjälp är det olämpligt att följa med in på biblioteket. Det är olämpligt även om det bara innebär oskyldig hjälp som att visa var skärmarna står etc. All den hjälp som väljaren kan behöva kan lämnas utanför förtidsröstningsstället. I rapporterna fanns dock inte täckning för något valfusk.

Trots avsaknaden av rapporter om valfusk dröjde det inte lång tid innan Karl Henriksson (KD), Christian Ottosson (C), Lars Björkman (HP) och Erik Ottosson (M) gick ut och anklagade Socialdemokraterna i Huddinge för just det. Det är en oerhörd anklagelse som de givetvis inte hade täckning för. Om de anser att valfusk har förekommit bör de naturligtvis lämna in en polisanmälan. Det är alldeles för allvarliga anklagelser för att bara slänga ur sig för att ta poäng i en valrörelse.

I dagens Mitt i Huddinge försvarar Daniel Dronjak Nordqvist (M) sitt partis olagliga affischering med att det ”inte går att jämföra med valfusk”. Skillnaden är dock att medan den olagliga affischeringen är ett faktum så har det – såvitt någon av oss vet – inte förekommit något valfusk.


1 kommentar

Richards Swartz förlorade heder

Richard Swartz skriver i en kolumn i lördagens DN om sin inställning till städtjänster. Han inleder med att medvetet vantolka oppositionens motstånd till ett särskilt avdrag på inkomstskatten för de som köper hushållsnära tjänster. Han har säkert hört Mona Sahlin och andra när de beskriver att de hellre vill använda ekonomiskt utrymme till satsningar på välfärden. Det struntar Swartz i. Han försöker få allt motstånd mot RUT-avdraget att verka ologiskt. Som om det vore logiskt att gynna en viss bransch och en viss typ av konsumenter – på alla andras bekostnad. Han resonerar inte alls kring varför just de som köper hushållstjänster ska få lägre skatt på sina inkomster och till exempel inte de som köper böcker, mat eller går på bio. 

Swartz hänvisar i kolumnen till sin journalistiska heder. Samtidigt argumenterar han för att köpa städning svart om staten inte går in och subventionerar städningen. Det är möjligt att Swartz är journalistiskt hederlig – vid sidan av jobbet verkar det vara sämre med den saken.


Lämna en kommentar

Brända broar

Moderaterna i Stockholms län ljuger på sina nya valaffischer. De påstår att Socialdemokraterna är emot Förbifart Stockholm, mångfald i skolan och spårväg. I verkligheten är det precis tvärtom.

Jag har varit med om fula tricks i valrörelser förut. Men då har det handlat om överambitiösa partiarbetare på lokal nivå som har gått för långt. Och inte ens de brukar ljuga öppet. Nu handlar det om Moderaternas i särklass största distrikt som utan att blinka försöker vilseleda väljarna.

Socialdemokraterna i Stockholms län har slagits för Förbifart Stockholm i många år, är förespråkare för många olika sorters skolor och vill bland annat bygga Spårväg Syd.

Det här tilltaget från Moderaterna är sorgligt. Sorgligt för demokratin och hur det förgiftar umgänget i politiken framöver.


Lämna en kommentar

En förskola för alla

Kommunalvalet i Huddinge är bland annat en folkomröstning om förskolan. Vi i den rödgröna oppositionen vill fortsätta att satsa på mer personal i förskolan, utökad vistelsetid för barn till arbetslösa och föräldraledig och öka chanserna för föräldrar att få sitt förstahandsval när de ansöker om förskoleplats. De borgerliga partierna har envist argumenterar emot utökad vistelsetid, är mer intresserade av sänkt skatt än mer personal i förskolan och slår mest av allt vakt om vårdnadsbidraget – trots att det är ett hot mot såväl arbetslinjen, integrationen som jämställdheten.

De rödgröna partierna på nationell nivå har deklarerat att de vill genomföra en storsatsning på förskolan tillsammans med landets kommuner. För att den satsningen ska nå Huddinge räcker det inte med en rödgrön regering – vi behöver även ett rödrgönt styre i Huddinge.


1 kommentar

Besviken på Wolodarski

Dagens Nyheters ledarsida är oberoende liberal. Det är därför naturligt att den allt som oftast sympatiserar med den nuvarande regeringens inriktning på politiken. Jag tycker att sidan under mellanvalsåren ofta har varit läsvärd. Flera duktiga skribenter har lyckats resonera kring samhällsutvecklingen på ett intressant sätt även om jag som socialdemokrat ganska sällan håller mer om analyserna fullt ut. Ofta har faktiskt ledarsidan känts mer balanserad och sofistikerad än de allt mer ensidiga inrikespolitiska kommentarerna på nyhetsplats.

 I den pågående valrörelsen har sidan dock närmast en kampanjsida med hyllningar till regeringen och onyanserad kritik av oppositionen. Priset togs häromdagen i huvudledaren som kommenterade förslaget om att bättre utnyttja SL:s lokaler för kommersiell service. Förslaget i sig är kontroversiellt och jag kan förstå att den som inte vill förstå kan raljera över det. Däremot har jag svårt att acceptera att en seriös ledarsida smyger in uppenbara lögner i texten. DN skriver nämligen att ”Stockholmsvisionen inför valet är alltså inte att kollektivtrafiken ska byggas ut ordentligt och uppgraderas.” Eftersom DN:s ledarredaktion är väl påläst är det naturligtvis känt för dem att den rödgröna oppositionen har gjort en överenskommelse om en mycket stor utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholms län. Till skillnad mot den bilkramande regeringsalliansen har S, V och MP verkligen satt kollektivtrafiken främst. Det är beklämmande att DN påstår motsatsen.

Peter Wolodarski är en person som både i tal och skrift gör ett balanserat och hederligt intryck. Att en lögnaktig ledare släpps igenom på det här sättet gör tyvärr att intrycket förändras.


4 kommentarer

2000 nya bostäder i Huddinge

En skiljelinje i årets val är synen på bostadsbyggande. I hela länet vill Socialdemokraterna skruva upp ambitionerna rejält. Under nästa mandatperiod är målet hela 50000 nya bostäder varav en stor andel ska vara hyresrätter. Som jämförelse har de borgerliga under den innevarande mandatperioden mäktat med betydligt blygsammare 27000 bostäder.
I Huddinge vill vi medverka till cirka 2000 nya bostäder under de kommande åren. Det ska naturligtvis vara i form av såväl villor, radhus och lägenheter (såväl bostadsrätt som hyresrätt).


Lämna en kommentar

Välfärdssatsningar eller liknöjdhet

Valrörelsen 2010 kommer att handla om vi ska utveckla den gemensamma välfärden eller om vi ska fortsätta att urholka den. Det kanske låter dramatiskt, men visst är det precis så. Varje dag kommer det nya förslag på hur vi ska satsa på hyresrätter, maten i vården, jourläkarbilar för barn, fler timmar i förskolan, en restaurerad sjukförsäkring, en vettig a-kassa, mer pengar till skolan etc. Allt är enligt devisen ”endast det bästa är gott nog åt folket”. Från den borgerliga alliansen kommer inte mycket annat än sänkta skatter av olika slag. De är helt liknöjda inför risken att allt fler inte ser den gemensamma välfärden som tillräcklig utan istället satsar på egna välfärdslösningar. Jag tror att det finns en klar majoritet i Huddinge och i övriga landet för att fortsätta utveckla den gemensamma välfärden. Jag ser fram emot att ta den här debatten med de borgerliga.


Lämna en kommentar

Hårt arbete

Just nu sitter jag på ett tåg mellan Hälsingland och Stockholm. Efter några fantastiska sommarveckor runt om i Sverige är det nu dags att åka hem. Hemkomsten blir också den naturliga starten för den riktiga valrörelsen för egen del. Från och med nu och fram till valdagen kommer hoppas jag få chansen att prata med många Huddingebor om vår kommuns framtid. Jag vill veta hur Huddingebor i olika åldrar och i olika områden tänker om kommunen och jag vill berätta om mina visioner för Huddinge. Jag vill prata om hur vi ska återupprätta en modern kunskapsskola som rustar ALLA barn och ungdomar för framtidens jobb. Jag hoppas få prata om kvalitet i förskolan och om att den bör komma alla barn till del. Jag hoppas få prata om hur vi kan utveckla hela vår välfärd. Huddinge står inför ett vägval. Antingen en rödgrön politik med höga ambitioner för allas skola, förskola och äldreomsorg eller en borgerlig politik i första hand vill sänka skatten och som innebär lägre ambitioner för välfärden.


Lämna en kommentar

Gömmarens naturreservat

På måndag fortsätter juni månads fullmäktige. Det behövs ytterligare en kväll trots att vi redan har avverkat sexton timmar tillsammans.
Måndagens clou är tveklöst det som rör Masmoplatån. Vi Socialdemokrater vill bevara den platsen (som ligger strategiskt nära såväl vägar som t-bana) för eventuell framtida bostadsbyggelse. Vi vet att Stockholmsregionen kommer att växa. För att bevara de gröna områdena i närheten av staden måste just lägen som Masmoplatån finnas kvar som reserv för nya bostäder. Det är oväntat att Moderaterna vill sätta stopp för bostadsbyggande i all framtid. Det är ansvarslöst och ett svek mot framtida generationer.


2 kommentarer

Det glömda Glömsta

Jag bor sedan drygt två år i Glömsta. Det är ett gammalt fritidshusområde som sedan flera år är ett växande villaområde. På många sätt liknar det redan de övriga villaområdena i Huddinge kommun. I ett avseende ligger vi dock efter. Det gäller kollektivtrafiken. Från den mest tätbefolkade delen av Glömsta är det cirka en kilometer till en busshållplats med någorlunda turtäthet. Vi tillhör den lilla minoritet på sju procent av Huddingeborna som har mer än fem minuter till en sådan buss.

Det är givetvis svårt att arbetspendla med kollektivtrafik och det är svårt att få besök från vänner som är beroende av kollektiva färdmedel. Ligger då skulden på SL. Nej, det verkar inte så. Problemet är att kommunen inte har kunnat färdigställa vägar i tid. Visserligen går det delvis att skylla på överklaganden för att försvara sig mot kritiken, men nu har det gått ett tag sedan den centrala detaljplanen vann laga kraft.

Har Moderaterna och de andra i den borgerliga alliansen glömt bort oss i Glömsta, eller varför dröjer vår väg och vår buss?