Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Hoppas att alliansens partiledare berättar om ett omtag när de besöker Huddinge

Enligt Aftonbladet på nätet ska partiledarna från de fyra borgerliga partierna hålla en presskonferens på ett yrkesgymnasium i Huddinge i dag på förmiddagen. De är väl sannolikt inte så nöjda med att ha hamnat i bakvattnet av Stefan Löfven och Socialdemokraterna både när det kommer till  politisk handlingskraft och uppmärksamhet.

Vad kan de då ha i bakfickan? För Huddinges och Sveriges ungas skull hoppas jag att de väljer att berätta om ett rejält omtag för yrkesprogrammen på gymnasiet. Sedan alliansregeringen tillträdde har antalet sökande till yrkesprogrammen sjunkit dramatiskt. Och det trots att de utbildningarna ofta leder till jobb. Huvudorsaken är att regeringen har sänkt kunskapsambitionerna på yrkesprogrammen. Dagens ungdomar har höga mål och de vill inte välja bort möjligheten att söka en högskoleutbildning efter gymnasiet. Därför är det naturligt att allt fler väljer bort program som de egentligen hade velat gå. Det borde vara en lätt sak att ompröva. Vi tänkte fel och gör nu om helt enkelt.

Vidare hoppas jag att de lanserar yrkescollegeidén på bred front. Idén som bygger på en tätare samverkan mellan skolan och de olika branscherna och på en mer arbetslivsinriktad utbildning har visat goda resultat där den har testats. Gymnasieskolans yrkesprogram behöver, förutom högre kunskapsambitioner, också denna tydliga koppling till livet efter skolan. S i Huddinge har lämnat in en motion om att vi vid Huddinges gymnasieskolor ska utreda förutsättningarna för att starta ett ”handelscollege” med handelsprogrammet som bas. Med tanke på kommunens stora arbetsplatser inom handel tror vi att det vore värdefullt både för företagen och ungdomarna.

Efter många år av prat om arbetslinjen och om kunskap i skolan är det dags för verkstad. Kan vi hoppas på omprövningar i Huddinge i dag?


Lämna en kommentar

Härlig offensiv för förskolan!

Gårdagens utspel om en satsning på förskolan var ett riktigt och viktigt steg i utformningen av en S-politik för nästa mandatperiod. Förskolan är viktig för vårt samhälle på så många sätt – inte minst för att den lägger grunden för lärande samtidigt som den gör det möjligt för många att arbeta. Förskolan är också mycket efterfrågad och håller överlag en mycket hög kvalitet. Under de senaste sex borgerliga regeringsåren har det inte hänt mycket för att utveckla och stärka förskolan. Ett regeringsskifte skulle råda bot på det. Allmän förskola för alla tvååringar, sänkta avgifter och utökad rätt till förskola för fler barn är utmärkta reformer. Och det är roligt att även denna vecka se en minister och partiledare på defensiven i en debatt med Socialdemokraterna. Förra veckan var det Jan Björklund som stred för mindre utbildning och i går var det Göran Hägglund som hävdade att det var dåligt att fler fick chansen att gå i förskolan och att många fick lägre avgifter.
Det är precis så här vi lägger grunden för ett bra val 2014.

Förskolan är efterfrågad och viktig


Lämna en kommentar

Fler jobb för unga i kommunen!

Sverige har en skyhög ungdomsarbetslöshet. Det är den borgerliga regeringens enskilt största misslyckande att så många unga går utan arbete. Ett misslyckande som riskerar att leda till stora samhällsproblem i många år framöver.

Samtidigt är vi i kommunerna i stort behov av fler yngre medarbetare; inte minst i äldreomsorgen och i omsorgen om funktionshindrade.

Därför välkomnar jag det avtal som har slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal om en ny anställningsform för unga. Målet är att ge unga som inte hunnit arbeta men som utbildat sig inom vård- och omsorgsområdet en effektiv start i sitt yrkesliv med hjälp av utbildning. I ett arbetsliv som ställer höga krav på kvalificerad yrkeserfarenhet är det annars svårt för unga att konkurrera.  

Det vore roligt om Huddinge kommun kunde komma igång och få till ett stort antal sådana hät utbildnings- och introduktionsanställningar. Det vore bra för många unga och bra för kommunen. Med bra introduktion på jobbet blir kommunen mer attraktiv för yngre. En förutsättning är förstås att syftet är just det jag har redovisat – inte att göra de yngre ”billigare” att anställa genom att vattna ut utbildningsinnehållet. Då får vi ungdomsanställningar med ungdomslöner – något vi aldrig kan ställa upp på.

emil1