Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


1 kommentar

Säkra undervisningskvaliteten – rensa bland lärarnas arbetsuppgifter

För en tid sedan fick jag ett brev som fick mig att tänka till ordentligt. Det var en grupp lärare i Huddinge som vände sig till mig som politiker med vad jag nästan skulle vilja kalla ett rop på hjälp. De beskrev hur de hade fått det allt svårare att få utlopp för sin yrkesskicklighet. De menade att undervisningens kvalitet har blivit lidande av att de har fått lägga allt mer tid på administrativa uppgifter och att uppfylla omfattande krav på dokumentation.

Det här brevet och flera samtal med lärare i Huddinge blev en väckarklocka för mig. Vi i Huddinge kan inte vänta på att regeringen lättar på bördan. Vi måste göra vad vi kan redan för att uppnå förändring så fort som möjligt.

Därför lade vi Socialdemokrater i går förslag i grundskole- och gymnasienämnden om att förvaltningen ska få ett tydligt uppdrag att gå igenom lärarnas arbetsuppgifter – och prioritera bland dem. Vi vill också att det ska vara prioriterat att utveckla IT-stöd för att underlätta det administrativa arbetet. Målet måste vara goda möjligheter för skickliga lärare att fokusera på det viktigaste – mötet med eleverna!

Det är inte bara dokumentationskrav som försvårar lärarnas möjligheter att göra ett bra jobb. Även sådant som fler elever i klasserna leder till att många lärare upplever problem. Inför valet 2014 kräver vi Socialdemokrater mindre klasser i de första årskurserna. De borgerliga politikerna som styr över skolan pratar gärna om skola och kunskap – men de prioriterar inte skolan och resultaten fortsätter att sjunka. Sverige och Huddinge behöver en skolpolitik som inte bara består av vackra ord utan en som går till handling.


Lämna en kommentar

Varningssignal kring kvalitet och valfrihet i hemtjänsten i Huddinge

I början på mars meddelade HSB omsorg att de säger upp sitt hemtjänstavtal med Huddinge kommun. Efter att ha varit verksamma i tio år inom hemtjänstverksamheten i Huddinge upplever de att de inte kan bedriva en verksamhet med god kvalitet utifrån den ersättning de får och de krav som ställs (eller snarare inte ställs). Flera större aktörer inom hemtjänst har under den senaste tiden valt att säga upp sina avtal med olika kommuner. Det väcker naturligtvis frågor om hur kommunerna, däribland Huddinge, hanterar sitt ansvar för denna viktiga verksamhet.

 I ett uttalande på HSB omsorgs hemsida säger deras VD Karin Thalén följande.

”Det är helt orimligt att kommunerna ägnar sig åt att dumpa äldreomsorgsmarknaden. Med dåliga ersättningar och låga kvalitetskrav har man överlåtit till olika vårdföretag att ta ansvar för en verksamhet som omöjligen kan upprätthålla acceptabel nivå med sådana förutsättningar. Kommunerna måste ta sitt ansvar för att upprätthålla kvalitet i vården och omsorgen och inte försöka lämpa över det på andra vårdgivare”.

Det här är förstås en mycket allvarlig varningssignal. Vi som vill värna både kvalitet och valfrihet inom hemtjänsten i Huddinge måste omedelbart se till att såväl ersättningsnivåer som kvalitetskrav utformas på ett sätt som verkligen stödjer detta. Jag uppmanar Huddingemoderaterna och de andra i majoriteten att vakna ur sin vanliga dvala – agera!