Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Högre lärarlöner för en bättre skola

I år satsar de kommunala arbetsgivarna på lärarna. Inte tillräckligt säger många lärare, men med en höjning på minst 4,2 procent redan i år är det en jämförelsevis bra höjning. Det är helt nödvändigt att lärarlönerna höjs nu – och i framtiden. Vi måste på många olika sätt stärka attraktiviteten i läraryrket och då måste bland annat lönerna upp.

På nästa kommunfullmäktige i Huddinge kommer utbildningsnämnderna att få en extra tilldelning för att klara av att höja lönerna utan att behöva göra andra nedskärningar i skolan. Ett bra beslut som vi socialdemokrater var tidiga med att föreslå.

Parallellt med att höja den generella lönenivån måste arbetet med att premiera särskilt skickliga lärare fortsätta. Inte minst tror jag på att locka lämpliga lärare med förmåga att lyfta kunskapsnivån till de skolor som har störst behov. Här bör Huddinge vara en föregångskommun.


Lämna en kommentar

(S): Huddinges skolor ska inte behöva skära ned för att höja lärarnas löner

Huddinges skolor har för svaga resultat och alldeles för stora skillnader skolor emellan. Socialdemokraterna har därför sedan länge efterlyst större satsningar på skolan i Huddinge. De är inte minst viktigt att satsa på lärarna och deras yrkesskicklighet. Skickliga lärare är den avgörande faktorn för hur väl skolan lyckas med sitt uppdrag. Högre löner och bättre möjligheter att göra karriär i skolan är viktiga inslag i en sådan satsning.
Nu när lärarna har slutit ett centralt avtal som ger dem en efterlängtad löneförhöjning är det viktigt att vi politiker i kommunfullmäktige agerar. Vi kan inte låta skolorna i Huddinge skära ned för att klara av att ge sina lärare högre löner. Huddinges skolor behöver både högre lärarlöner och mindre klasser. Om inte fullmäktige skjuter till mer pengar riskerar vi istället större klasser. Det håller helt enkelt inte.

20121008-180720.jpg