Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


11 kommentarer

Förbifart såklart!

Dagens Nyheters debattsida i dag skriver partiledarna i de fyra regeringspartierna att de satsar på att bygga Förbifart Stockholm. Vi socialdemokrater vill också att denna viktiga förbindelse mellan den norra och södra länsdelen kommer till stånd. Det nuvarande vägarna i nord-sydlig riktning begränsar möjligheterna för tillväxt och utveckling på ett olyckligt sätt. Visst är Förbifart Stockholm dyr och visst vore det en katastrof om vi bygger infrastuktur för bara bensinbilar. Men även i vår generation måste vi satsa för att få chans på långsiktig utveckling och i framtiden ser vi hur bilar kommer att drivas på fossilfria drivmedel.

Nu förväntar jag mig att det rödgröna regeringsalternativet snart ger besked om att de inte kommer att lägga om planerna för Stockholmsregionen. Stockholmarna, Huddingeborna och de andra förväntar sig det.


2 kommentarer

Ett starkt lag!

I går fastställde Socialdemokraterna i Huddinge sin lista med kandidater till kommunfullmäktige. Det är ett mycket starkt lag vi ställer på banan. På listan finns både erfarenhet och förnyelse och där finns kandidater i olika åldrar. Sammantaget är det ett mycket starkt lag som kan axla det ansvar vi hoppas att Huddingeborna ska ge oss.

Själv är jag förstås stolt och glad att jag fick förtroendet att stå på plats 2 på listan och att vara en av partiets två kandidater till att bli kommunalråd efter valet. Som jag sade på mötet – att få företräda vår politik är det finaste uppdrag, det största ansvar och det viktigaste uppdrag jag kan tänka mig.

Huddinge behöver en nystart. Huddinge behöver en kommunledning och en politik som sätter kvaliteten i välfärden främst, som brinner för att minska klyforna och som tror på politiken kraft att förändra. Vårt lag är redo att – tillsammans med (V) och (MP) – ge Huddinge den nystarten!


Lämna en kommentar

Syna Drevvikenpartiet

I veckans nummer av Mitt i Huddinge skriver Martin Nigals (DP) en insändare där han försöker motivera sitt partis fortsatta existens. Han låter förstå att vi ska glömma tidigare prat om att Drevvikenpartiet ska avvecklas när kommundelningen antingen är genomförd eller avförd från dagordningen. Ok. Det är tillåtet att ändra sig, men det gör förstås att partiets tidigare väljare får anledning att syna Nigals och kompani närmare. När kommundelning inte längre är aktuellt blir de vanliga kommunala frågorna mer centrala. Hur står partiet i avvägningen mellan kvalitet i välfärden och skattesänkningar, i synen på nya hyresrätter i Huddinge och i valet mellan vårdnadsbidrag och kvalitetssatsningar i förskolan?

Nu är det inte så svårt att svara på dessa frågor. Drevvikenpartiet har allt sedan sin entré i fullmäktige konsekvent landat i borgerlig politik. Trots försäkringar om att de är ett tvärpolitiskt parti för alla som vill ha kommundelning har de i praktiken oavbrutet argumenterat och röstat för högerpolitik.

Fram till och med nu har de kunnat gömma sig bakom att deras stöd för den borgerliga politiken är priset för de borgerligas medgörliga hållning i kommundelningsfrågan, men nu får de stå för sin linje själva. Det borde få konsekvenser i höstens val.


Lämna en kommentar

Segeltorp i SM-final

Om en dryg halvtimme skrinnar Segeltorps hockeykrigare ut till ännu en SM-final, den här gången mot Brynäs. Huddinge är en stolt idrottskommun, men sällan deltar något Huddingelag i en avgörande kamp om ett SM-guld. Vi ska alla vara stotlta över det som Segeltorps IF:s damer gör.

Finalen går på neutral mark, men annars spelar SIF i den fina Segeltorpshallen ett stenkast från Kungens Kurva i västra Huddinge. Beslutet att bygga hallen togs under rödgrönt styre efter många års utredande och många års funderande. Det är viktigt att noga överväga så stora investeringar innan klubban faller, men det var skönt när den väl gjorde det.

Ett skäl att satsa på ishockey just i Segeltorp är SIF:s medvetna och långsiktiga satsning  på just tjejer. Det kändes självklart att uppmuntra en sådan satsning i en idrott som är kraftigt dominerad av killar. En jämställd idrott var ett viktigt mål för den rödgröna majoriteten 2003-2006. Förutom ishallen i Segeltorp satsade vi på ett nytt system för fördelning av träningstider i ishallarna som tog bort orättvisor mellan könen och vi införde ett nytt sätt att fördela föreningsbidrag som stimulerade jämställdhetsarbete.

Sjävklart var det bara steg på vägen. Nu kommer nya studier som visar att Huddinges idrott och kommunens satsningar långt ifrån är jämställda. Jag har inte sett någon ansats till jämställdhetsarbete från den borgerliga kommunledningen. Därför ska det bli intressant att se vad ordföranden Vibeke Bildt (FP) svarar på interpellationen från mina partivänner Shewen Haddad, Victoria Brikho och Natalie Sial som undrar hur hon ser på kommunens ansvar för att vi ska få en jämställd idrott.

Heja Segeltorp!


2 kommentarer

Fler sommarjobbare i Huddinge!

I en artikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt presenterade Mona Sahlin i dag en socialdemokratisk jobbpolitik för ungdomar. En viktig del i den är en storsatsning på kommunala sommarjobb. Bra!

Vi föreslog en sådan storsatsning i Huddinge i vårt budgetförslag för 2010. Den borgerliga kommunledningen sade nej. De ville hellre lägga pengar på hög – trots jobbkrisen. Snart är det sommar och då hade det känts bra om riktigt många ungdomar i Huddinge kunde få en första bra kontakt med arbetslivet genom ett sommarjobb. Nu är det färre som får den erfarenheten.

Nu visar dessutom redovisningen för 2009 att det finns pengar över på kontot för de kommunala sommarjobben! Resurserna är för det första snålt tilltagna och sedan används de inte fullt ut. På nästa kommunfullmäktige ska Gymnasienämndens moderata ordförande få förklara varför de inte har lyckats att ordna sommarjobb ens i den utsräckning som pengarna räckte till!


Lämna en kommentar

Om Huge

På kvällens kommunfullmäktige gick drygt tre timmar åt till att diskutera medborgarförslag som handlade om kommunens fastighets- och bostadsbolag Huge. Läktaren dignade av förslagsställare och intresserade – de flesta från kommunens näringsliv.

Det finns mycket att säga om denna delvis hetsiga och mycket röriga debatt, men min kvällsanalys inskränker sig till dessa punkter.

1) Det är bra att kommunala bolag och styrningen av dem diskuteras. Det kan lätt bli så att den verksamhet som läggs i bolag känns längre bort än den som finns i förvaltningsform. Så ska det inte vara och även om jag tycker att de förslag som diskuterades i kväll hade mycket i övrigt att önska kan det vara så att fler politiker nu intresserar sig för ägarstyrningen av våra bolag. Bra så i sådana fall.

2) Känslan är att kritiken – och framför allt tonläget – från förslagsställarna skjuter över målet rätt rejält. Trots långa inlägg och många overheadbilder lyckades de inte leda sin mycket allvarliga kritik i bevis. Nota bene hade också ett par av de konktreta klagomålen på Huge dragits tillbaka redan innan kvällens möte. Fullmäktiges beslut blev också bra och det var så när som på sex ledamöter (från SD, HP och DP) enigt. Inför de nya ägardirektiven som ska tas fram efter valet ska klargöranden göras om bland annat principer för fastighetsvärdering och avskrivningsprinciper. Det är bra, men långt ifrån den uppgörelse med Huge som förslagsställarna hade önskat.

3) Tonen var hård både från en del fullmäktigeledamöter och från en av förslagsställarna. Det fanns en och annan som tyckte att Huges nuvarande och tidigare ordförande tog i för hårt, men jag håller inte med. Tonen var satt från de som formulerat kritiken mot Huge. Visst ska kommunalpolitiker tåla mycket, men om deras kompetens ifrågasätts så totalt som den här gången måste de få bita tillbaka. 

4) Efter varje Hugekritiskt inlägg dånade applåder ner i från åskådarläktaren. Jag har suttit i fullmäktige i mer än tio år och mitt minne säger mig att ordföranden brukar vara mycket kärv inför åsiktsyttringar av det slaget. Jag har egentligen ingenting emot applåder från läktaren, men i sådana fall ska attityden vara lika tillåtande mot alla åhörare.


1 kommentar

Bättre skyltar

På måndag lämnar jag in en motion till kommunfullmäktige om bättre skyltning i Huddinge.

 

Det finns många allmänna anläggningar som används dagligen av Huddingebor och besökare. Inte minst för besökare från annat håll är det angeläget med en bra och tydlig skyltning. Det finns anläggningar i kommunen som helt saknar sådan skyltning. Ett exempel är den nya Segeltorpshallen vid Kolartorp.

 

En enhetlig och allmänt känd skyltning till intressanta resmål i Huddinge är både välkomnande och praktiskt för både Huddingebor och mer långväga besökare.


Lämna en kommentar

Folkmord?

Jag är övertygad om att armenier och assyrier/syrianer blev utsatta för ett folkmord i början på det förra seklet i samband med att de ottomanska imperiet föll. Däremot är jag inte övertygad om att det är en bra idé att rösta i riksdagen om vad som har hänt i historien. Det borde vara en uppgift för forskningen.


1 kommentar

Vill M ha ett högt valdeltagande?

Huddinge är en av de kommuner i landet där valdeltagandet skiljer mest mellan de valdistrikt där flest röstar och de distrikt där flest avstår. I ett av valdistrikten i centrala Huddinge var deltog drygt 90 procent av de röstberättigade i kommunalvalet 2006. Samma dag valde bara 48 procent av de som fick i ett av områdena i Flemingsberg att utnyttja sin rösträtt.

Ett samhälle med så stora skillnader i valdeltagande och där så många inte deltar i valen har stora problem. Den demokratiska legitimiteten är hotad om så många vänder den viktigaste demokratiska handlingen ryggen. Det måste vara en gemensam uppgift för alla demokrater att göra allt vad vi kan för att göra något åt det.

På måndag ska kommunfullmäktige i Huddinge behandla en motion som jag har skrivit tillsammans med min partivän Margareta Lundgren. Vi vill dels att förtidsröstningen ska bli enklare och mer tillgänglig i Huddinge. I det avseendet ser jag i handlingarna att vi får gehör. Det blir en förtidsröstningslokal i Huddinge C och möjligheter att rösta kommer att finnas i både Länna och Kungens Kurva. Likaså kommer det bli möjligt att få nya röstkort utskrivna vid förtidsröstningen vilket underlättar. Bra så.

Däremot är det mycket trist att den borgerliga majoriteten inte vill se några demokratiambassadörer i Huddinge. Sådana skulle kunna göra en mycket stor insats i att informera om valet och valets betydelse för de som riskerar att annars avstå från att rösta. I grannkommunen Botkyrka hade deras många demokratiambassadörer sannolikt stor betydelse för det ökade valdeltagandet i förra årets Europaval.

Moderaternas ointresse för åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet känns igen. Jag har läst och hört moderater som argumenterar för att de som inte röstar sannolikt är nöjda med samhället och att de saknar behov av att påverka utvecklingen. Det är förklaringar som faller på sin egen orimilghet. Det vore minst sagt märkligt om de människor som har minst makt och inflytande och minst ekonomiska resurser vore de som var mest nöjda med samhället. Nej, sannolikt är det egenintresset som talar.  Moderaterna är starka i de områden där alla nästan röstar, men de är svaga där deltagandet är som lägst.

Det blir inga demokratiambassadörer i Huddinge. Det är synd – de hade gjort nytta.


Lämna en kommentar

8 mars

Kvinnor har mindre makt över utvecklingen i samhället och mindre inflytande än män att forma sina egna liv. Det är utgångspunkten för det feministiska arbete som vi manifesterar i dag.

Sedan många år har jag varit övertygad om att vägen till ett jämställt arbetsliv går över ett jämställt familjeliv. Om samhället skulle kunna utgå i från att alla föräldrar kommer att ta lika stort ansvar för hem och barn skulle det finnas helt nya förutsättningar för jämställdhet. Vägen till det delade ansvaret går över föräldraledigheten. På sikt känns det självklart att föräldraförsäkringen knyts till vardera föräldern.

En röst på Socialdemokraterna och på det rödgröna alternativet är en röst för att knyta mer av ledigheten till respektive förälder. Det vore bra för barnen, för föräldrarna och för jämställdheten i samhället.