Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

(S)kolsatsning!

I går presenterade Stefan Löfven förslag om stora satsningar på skolan. Det var en välkommen kontrast mot regeringens ensidiga fokus på skattesänkningar. Efter många samtal med många Huddingebor och efter många besök på skolor i kommunen vet jag att det var ett välkommet besked. Skolan måste få komma först nu! Vi behöver få ner klasstorlekarna för de yngre barnen, vi måste prioritera tidiga insatser, vi måste göra mer för att öka likvärdigheten i skolan och prioritera lärarna. De 4,5 miljarder kronor i nya satsningar som Stefan Löfven presenterade har förutsättningar att göra en väsentlig skillnad i skolan. Jämför det med de 0,8 miljoner (!) kronor som regeringen föreslår…

I Huddinge ser vi tydliga spår av att det i dag investeras för lite i skolan. De yngre eleverna presterar allt sämre resultat i de nationella proven. Det är förstås mycket allvarligt eftersom vi vet hur stor roll de första åren i skolan spelar för den fortsatta utvecklingen. Skillnaderna i skolresultat mellan kommunens olika skolor är mycket stor – och de ökar! Varje år sedan det senaste valet har den största skillnaden mellan Moderaternas budget och vår varit att vi vill öka satsningarna på skolan. Genom att prioritera alla barns rätt till en bra skola stärker vi varje individ och hens förutsättningar samtidigt som vi skapar ett samhälle med växtkraft.


Lämna en kommentar

I dag: Balingsnässkolan!

I dag ser jag fram emot att få besöka lärare, elever och skolledare på Balingsnässkolan. Det ska bli roligt att få se på plats hur de arbetar med kreativitet och skapande i allt lärande och med elevinflytande – två områden där skolan ligger i framkant.

Huddinges skolor förtjänar en ny politisk ledning som i varje givet läge prioriterar skolan. Socialdemokraterna vill skapa mindre skolklasser, ge läxhjälp till alla som behöver det, införa sommarskola och genomföra stora satsningar på lärarna. Ska vi bygga ett jämlikt och framgångsrikt samhälle måste vi börja med skolan!