Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Vin och vatten i budgetdebatt

I en hel dag och under en hel kväll har vi debatterat nästa års budget i Huddinge. I huvudsak var det en rolig och givande debatt som visade på skillnaderna mellan fullmäktiges två stora partier – Moderaterna och Socialdemokraterna. När vi vill investera i att alla ska få chansen att nå kunskapsmålen i skolan och att öka kvaliteten och tillgängligheten till förskolan så säger Moderaterna nej. När vi vill utöka antalet feriepraktikplatser och ge deltagare i FAS 3 ett riktigt alternativ säger Moderaterna nej. När vi vill halvera avgiften till Kulturskolan och satsa på fritidsgårdarnas öppettider säger Moderaterna nej.

Debatten innehöll en hel del ”golden moments” som när grundskolenämndens vice ordförande Erik Ottosson (M) kallade våra förslag till satsningar på grundskolan för att ”skvätta med pengar” och värjde sig för mer resurser med motiveringen att ”det blir för mycket”. Ett annat var när kultur- och fritidsnämnden ordförande Vibeke Bildt (FP) talade om behovet av att göra något åt kommunens ”dåliga image”, men då inte talade om att stärka upp hennes ansvarsområde, utan bara om att sänka skatten. Ett tredje var när Christian Ottosson (C) vid upprepade tillfällen anklagade oppositionen för att inte uppmärksamma företagande och entreprenörskap utan att kunna ge ett enda exempel på hur vår politik på det området skiljer sig ifrån hans.  

Tyvärr blev debatten också alldeles för lång. Vi måste göra stora förändringar i upplägget för nästa års debatt för att kunna klara av den åtminstone på en dag. Som det blev den här gången är det svårt för någon att följa diskussionerna och det blir svårt för de folkvalda att göra sitt jobb på ett bra sätt.

En del debattörer gjorde sig lustiga över att vi socialdemokrater föreslog en lägre skatt än den som vi har i dag. För mig var det ett enkelt beslut att använda en del av reformutrymmet för att föreslå en sänkt skatt. Huvudprioriteringen i vårt alternativ är solklar – satsa på skola, förskola och arbete. Men, jag darrar inte på rösten när jag säger att även en lägre skatt är en satsning på välfärd.


Lämna en kommentar

Bra beslut – dåligt förarbete

Gårdagens överenskommelse om en fortsatt svensk insats i Libyen var bra och efterlängtad. Det var mycket olyckligt av Socialdemokraterna att ta en konflikt med regeringen i en sådan här fråga och att partiet dessutom vacklade i sitt stöd för den insats som FN:s säkerhetsråd har efterfrågat var sorgligt.

Det viktigaste är förstås att insatsen nu inte avbryts och att det blir en bred överenskommelse i riksdagen. Men, hur frågan har hanterats av Socialdemokraterna kommer vi att få leva med ett tag framöver. Jag  hoppas att partiledningen har lärt sig av det som har hänt den senaste tiden och att liknande misstag inte sker igen. Det har vi inte råd med.


Lämna en kommentar

Budget för jämlikhet och utveckling!

-Budget 2012: Viktiga reformer och lägre skatt!

PRESSMEDDELANDE

Socialdemokraternas skuggbudget för Huddinge kommun innehåller viktiga reformer för jämlikhet och utveckling, samt lägre kommunalskatt.

– Inför nästa år finns en chans att genomföra efterlängtade reformer. Vi vill bland annat storsatsa på skolan, ge alla barn rätt till 30 timmar i förskolan även om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga samt motverka konsekvenserna av den ökande barnfattigdomen genom att halvera avgifterna i Kulturskolan, säger Emil Högberg oppositionsråd (S).

Efter några dystra år där nästan alla kommuner har fått hålla igen ser det nu bättre ut. Socialdemokraterna vill därför satsa på områden som tidigare varit eftersatta och investera för framtiden genom att exempelvis:

·         stärka skolan med drygt 20 nya miljoner

·         satsa på särskilda anställningar för arbetslösa

·         stärka kvaliteten i förskolan och ge alla barn rätt till minst 30 timmar

·         behålla det uppskattade äldreteamet

·         ta fram fler feriepraktikplatser till ungdomar

·         öka öppettiderna på fritidsgårdarna

·         ge alla över 80 år som vill – fyra timmars hemtjänst i månaden

·         skärpa miljötillsynen

Detta är några förslag där den moderatledda majoriteten i Huddinge antingen säger nej eller där de har lägre ambitioner. Därför heter S-budgeten ”Huddinge ska sikta högre”. 

–         Vi vill mer. Om vi hade styrt Huddinge hade vi använt de goda tiderna till att i första hand investera i vår gemensamma framtid. Dessutom föreslår vi en skattesänkning för våra invånare med 10 öre. Det är bra för enskilda Huddingebors ekonomi och det äventyrar inte heller kommunens ekonomi. Vi väljer dock viktiga satsningar före en större skattesänkning, säger Emil Högberg.

Se hela vårt budgetförslag här!

För mer information kontakta:

Emil Högberg, Oppositionsråd (S)                                                    

070-556 17 20