Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

En oanständig ordning

Under morgonen har SVT:s ABC-nyheterna rapporterat om den kritiserade ordningen för uthyrning av exploateringsvillor som Huddinge kommun har ägnat sig åt och som tidigare har fått mycket uppmärksamhet i Mitt i Huddinge (se inslaget här).
Bakgrunden är att kommunanställda har haft något slags gräddfil till att få hyra fastigheter som kommunen av olika skäl äger och att det dessutom verkar har skett till mycket låga hyror. Det är förstås en oanständig ordning. Kommuner finns för att vi ska ta hand om gemensamma angelägenheter och en kommun ska alltid verka i kommuninvånarnas bästa. Om kommunen av någon anledning äger och ska hyra ut villor eller sommarhus ska förstås alla Huddingebor ha en chans att hyra dem. Och hyran ska förstås vara marknadsmässig – så att vi hushåller klokt med våra gemensamma tillgångar.
Nu är det viktigt att kommunens politiska ledning visar just ledarskap. Daniel Dronjak Nordqvist (M) och Tomas Hansson (KD) har suttit i många år på de ledande positionerna i de ansvariga politiska organen. De måste dels reda ut den nuvarande ordningen, men även ta initiativ för att säkerställa en kultur i Huddinge kommun där alla verkligen jobbar i Huddingebornas intresse.
I september diskuterade jag och Daniel Dronjak Nordqvist de här frågorna i kommunfullmäktige – se det här.


Lämna en kommentar

Moderaternas svikna vallöfte om mindre barngrupper i förskolan

Ett av Moderaterna i Huddinges viktigaste vallöften inför valet 2010 var att barngrupperna i förskolan skulle bli mindre. Efter att valsegern var säkrad har de inte tagit några initiativ för att leva upp till detta löfte. Därför har barngrupperna inte heller blivit mindre – tvärtom. Enligt Skolverkets officiella statistik har barngrupperna i förskolan i Huddinge blivit större under den gångna mandatperioden. Sedan 2010 har storleken på den genomsnittliga barngruppen i kommunens förskolor ökat från 16 till 17 barn. Så vallöftet om mindre barngrupper landade alltså i verkligheten med att det i snitt blev ett barn mer i varje grupp. Moderaterna talar nu yrvaket om välfärdsfrågor, men trovärdigheten är mycket, mycket låg. I sju år har de prioriterat annat än att satsa på förskola, skola och omsorg. I Huddinge har de inte ens ansträngt sig för att leva upp till sitt eget vallöfte.

20131028-170553.jpg


Lämna en kommentar

321 dagar kvar – nu kör vi!

Socialdemokraterna i Huddinge kommer om ett knappt år gå till val på budskapet om att samhället med gemensamma krafter ska knäcka arbetslösheten, rycka upp skolan och bygga fler bostäder. Efter sju år med de borgerliga partierna vid makten i Huddinge står det klart att de inte har några svar på de frågor som Huddingeborna ställer. För inte ska väl ett till jobbskatteavdrag eller en ny privatisering skapa fler jobb, ge lärarna mer tid med varje barn eller få igång bostadsbyggandet?

I torsdags fick jag förtroendet att vara mitt partis kandidat till att bli kommunstyrelsens ordförande i Huddinge. Jag har svårt att föreställa mig något roligare, något viktigare eller något mer utmanande. Jag är tacksam för att få chansen att vinna valet 2014 och att få börja arbeta med jobben, skolan och bostäderna.


Lämna en kommentar

Oro över kunskapresultaten i Huddinge

I går behandlade kommunens grundskolenämnd en rapport som beskriver verksamheten i Huddinges skolor under året fram till och med den 31 augusti. Det är förstås ett bra tillfälle att analysera och försöka förstå utvecklingen i skolorna för att kunna avgöra vilka insatser vi behöver göra för att nå bättre resultat framöver. I rapporten finns både ljusglimtar och en hel del anledning till oro.

Särskilt oroande är att trenden med sämre resultat på de nationella proven i årskurs tre fortsätter. Det är särskilt allvarligt med tanke på vad vi vet om de tidiga insatsernas betydelse för elevernas hela skolgång. Det behövs en nationell och lokal satsning på de tidiga årskurserna. Vi måste få ner storleken på klasserna i de tidiga årskurserna för att lärarna ska få mer tid med varje elev.  

Det är bra att meritvärdena i årskurs åtta och nio är så pass bra som de är, men de stora skillnaderna i skolresultat mellan kommunens skolor kvarstår och fördjupas delvis. Som vi ser det måste det bli en huvuduppgift för kommunen att komma tillrätta med den utvecklingen. Här skulle det vara klädsamt om de ledande politikerna i kommunen hade lite mer krismedvetande. Ett exempel på de enorma skilnaderna varierar andelen årskurs treor som klarade alla delprov i de nationella proven mellan drygt elva procent och hundra procent vid olika skolenheter.  

 

 


Lämna en kommentar

Lokalt poliskontor i Flemingsberg

Sedan 2006 finns ett antal så kallade lokala poliskontor i länet. Poliserna vid dessa poliskontor ska ingripa mot brott och arbeta brottsförebyggande i nära samverkan med andra samhällskrafter. De ska arbeta synligt i området och vara en naturlig del i det vardagliga livet. Satsningen på poliskontoren gjordes som ett led i att utveckla ett arbetssätt som präglas av närhet, helhet och långsiktighet i områden med särskilda behov.

En utvärdering som gjordes av Brå under 2011 visade på positiva resultat av satsningen på lokala poliskontor. Oron för våldsbrott hade minskat med drygt 25 procent åren 2006-2010 i områden i Stockholms län som hade fått ett lokalt poliskontor. Andelen boende i poliskontorsområden som oroar sig för skadegörelse eller känner sig oroliga när de går ut på kvällen hade också minskat. Även problem med stökiga ungdomsgäng, trafik och berusade personer hade minskat enligt boende i poliskontorsområden.För närvarande finns det 27 lokala poliskontor från Hovsjö i söder till Rimbo i norr.

Ett område som enligt alla tänkbara parametrar borde kvalificera till att få ett lokalt poliskontor är Flemingsberg. Det finns mot bakgrund av det aktuella läget med social oro i Flemingsberg otvetydigt ett stort behov av en närvarande, synlig och lokal polis. Ett exempel på en händelse som leder till den slutsatsen är att Posten med anledning av upprepade trakasserier fick göra ett längre uppehåll i postutdelningen i delar av Flemingsberg.


Lämna en kommentar

OS i Huddinge

I kväll har jag läst den utredning som i dag har lämnats till uppdragsgivarna i idrottsrörelsen och som konstaterar att det är fullt möjligt att arrangera vinter-OS i Stockholm 2022. Utredaren, den förre statssekreteraren Jöran Hägglund, skissar på ett urbant OS där tävlingarna i stor utsträckning ska genomföras i befintliga anläggningar. På det sättet hålls investeringskostnaderna på en rimlig nivå, särskilt i jämförelse med nästa OS-värd Sotji där allt byggs upp från grunden.
Jag är personligen övertygad om att det vore bra för Sverige att få arrangera OS och att det vore bra för OS att få vara i Sverige. Det återstår förstås en hel del arbete innan vi ens har en ansökan på plats, men nu har vi tagit ett första viktigt steg.
Det i särklass mest spektakulära i utredningen gäller det som skulle kunna hända i Huddinge. För att kunna härbärgera slalom, snowboard, delar av freestyle och backhoppning i Stockholmsområdet tänker utredaren sig att den nuvarande Flottsbrobacken ska få fördubblad fallhöjd och hoppbackar. Det svindlar lite att ens föreställa sig olympiska tävlingar i Huddinge och i just denna del återstår förstås mycket utredningsarbete. Men, jag tycker att det är bra att Huddinge kommun har uttryckt sig positivt i de samtal som utredaren har fört med företrädare för kommunen.