Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Moderaternas svikna vallöfte om mindre barngrupper i förskolan

Ett av Moderaterna i Huddinges viktigaste vallöften inför valet 2010 var att barngrupperna i förskolan skulle bli mindre. Efter att valsegern var säkrad har de inte tagit några initiativ för att leva upp till detta löfte. Därför har barngrupperna inte heller blivit mindre – tvärtom. Enligt Skolverkets officiella statistik har barngrupperna i förskolan i Huddinge blivit större under den gångna mandatperioden. Sedan 2010 har storleken på den genomsnittliga barngruppen i kommunens förskolor ökat från 16 till 17 barn. Så vallöftet om mindre barngrupper landade alltså i verkligheten med att det i snitt blev ett barn mer i varje grupp. Moderaterna talar nu yrvaket om välfärdsfrågor, men trovärdigheten är mycket, mycket låg. I sju år har de prioriterat annat än att satsa på förskola, skola och omsorg. I Huddinge har de inte ens ansträngt sig för att leva upp till sitt eget vallöfte.

20131028-170553.jpg

Annonser


Lämna en kommentar

321 dagar kvar – nu kör vi!

Socialdemokraterna i Huddinge kommer om ett knappt år gå till val på budskapet om att samhället med gemensamma krafter ska knäcka arbetslösheten, rycka upp skolan och bygga fler bostäder. Efter sju år med de borgerliga partierna vid makten i Huddinge står det klart att de inte har några svar på de frågor som Huddingeborna ställer. För inte ska väl ett till jobbskatteavdrag eller en ny privatisering skapa fler jobb, ge lärarna mer tid med varje barn eller få igång bostadsbyggandet?

I torsdags fick jag förtroendet att vara mitt partis kandidat till att bli kommunstyrelsens ordförande i Huddinge. Jag har svårt att föreställa mig något roligare, något viktigare eller något mer utmanande. Jag är tacksam för att få chansen att vinna valet 2014 och att få börja arbeta med jobben, skolan och bostäderna.


Lämna en kommentar

Oro över kunskapresultaten i Huddinge

I går behandlade kommunens grundskolenämnd en rapport som beskriver verksamheten i Huddinges skolor under året fram till och med den 31 augusti. Det är förstås ett bra tillfälle att analysera och försöka förstå utvecklingen i skolorna för att kunna avgöra vilka insatser vi behöver göra för att nå bättre resultat framöver. I rapporten finns både ljusglimtar och en hel del anledning till oro.

Särskilt oroande är att trenden med sämre resultat på de nationella proven i årskurs tre fortsätter. Det är särskilt allvarligt med tanke på vad vi vet om de tidiga insatsernas betydelse för elevernas hela skolgång. Det behövs en nationell och lokal satsning på de tidiga årskurserna. Vi måste få ner storleken på klasserna i de tidiga årskurserna för att lärarna ska få mer tid med varje elev.  

Det är bra att meritvärdena i årskurs åtta och nio är så pass bra som de är, men de stora skillnaderna i skolresultat mellan kommunens skolor kvarstår och fördjupas delvis. Som vi ser det måste det bli en huvuduppgift för kommunen att komma tillrätta med den utvecklingen. Här skulle det vara klädsamt om de ledande politikerna i kommunen hade lite mer krismedvetande. Ett exempel på de enorma skilnaderna varierar andelen årskurs treor som klarade alla delprov i de nationella proven mellan drygt elva procent och hundra procent vid olika skolenheter.  

 

 


Lämna en kommentar

Lokalt poliskontor i Flemingsberg

Sedan 2006 finns ett antal så kallade lokala poliskontor i länet. Poliserna vid dessa poliskontor ska ingripa mot brott och arbeta brottsförebyggande i nära samverkan med andra samhällskrafter. De ska arbeta synligt i området och vara en naturlig del i det vardagliga livet. Satsningen på poliskontoren gjordes som ett led i att utveckla ett arbetssätt som präglas av närhet, helhet och långsiktighet i områden med särskilda behov.

En utvärdering som gjordes av Brå under 2011 visade på positiva resultat av satsningen på lokala poliskontor. Oron för våldsbrott hade minskat med drygt 25 procent åren 2006-2010 i områden i Stockholms län som hade fått ett lokalt poliskontor. Andelen boende i poliskontorsområden som oroar sig för skadegörelse eller känner sig oroliga när de går ut på kvällen hade också minskat. Även problem med stökiga ungdomsgäng, trafik och berusade personer hade minskat enligt boende i poliskontorsområden.För närvarande finns det 27 lokala poliskontor från Hovsjö i söder till Rimbo i norr.

Ett område som enligt alla tänkbara parametrar borde kvalificera till att få ett lokalt poliskontor är Flemingsberg. Det finns mot bakgrund av det aktuella läget med social oro i Flemingsberg otvetydigt ett stort behov av en närvarande, synlig och lokal polis. Ett exempel på en händelse som leder till den slutsatsen är att Posten med anledning av upprepade trakasserier fick göra ett längre uppehåll i postutdelningen i delar av Flemingsberg.


Lämna en kommentar

OS i Huddinge

I kväll har jag läst den utredning som i dag har lämnats till uppdragsgivarna i idrottsrörelsen och som konstaterar att det är fullt möjligt att arrangera vinter-OS i Stockholm 2022. Utredaren, den förre statssekreteraren Jöran Hägglund, skissar på ett urbant OS där tävlingarna i stor utsträckning ska genomföras i befintliga anläggningar. På det sättet hålls investeringskostnaderna på en rimlig nivå, särskilt i jämförelse med nästa OS-värd Sotji där allt byggs upp från grunden.
Jag är personligen övertygad om att det vore bra för Sverige att få arrangera OS och att det vore bra för OS att få vara i Sverige. Det återstår förstås en hel del arbete innan vi ens har en ansökan på plats, men nu har vi tagit ett första viktigt steg.
Det i särklass mest spektakulära i utredningen gäller det som skulle kunna hända i Huddinge. För att kunna härbärgera slalom, snowboard, delar av freestyle och backhoppning i Stockholmsområdet tänker utredaren sig att den nuvarande Flottsbrobacken ska få fördubblad fallhöjd och hoppbackar. Det svindlar lite att ens föreställa sig olympiska tävlingar i Huddinge och i just denna del återstår förstås mycket utredningsarbete. Men, jag tycker att det är bra att Huddinge kommun har uttryckt sig positivt i de samtal som utredaren har fört med företrädare för kommunen.


Lämna en kommentar

(S)kolsatsning!

I går presenterade Stefan Löfven förslag om stora satsningar på skolan. Det var en välkommen kontrast mot regeringens ensidiga fokus på skattesänkningar. Efter många samtal med många Huddingebor och efter många besök på skolor i kommunen vet jag att det var ett välkommet besked. Skolan måste få komma först nu! Vi behöver få ner klasstorlekarna för de yngre barnen, vi måste prioritera tidiga insatser, vi måste göra mer för att öka likvärdigheten i skolan och prioritera lärarna. De 4,5 miljarder kronor i nya satsningar som Stefan Löfven presenterade har förutsättningar att göra en väsentlig skillnad i skolan. Jämför det med de 0,8 miljoner (!) kronor som regeringen föreslår…

I Huddinge ser vi tydliga spår av att det i dag investeras för lite i skolan. De yngre eleverna presterar allt sämre resultat i de nationella proven. Det är förstås mycket allvarligt eftersom vi vet hur stor roll de första åren i skolan spelar för den fortsatta utvecklingen. Skillnaderna i skolresultat mellan kommunens olika skolor är mycket stor – och de ökar! Varje år sedan det senaste valet har den största skillnaden mellan Moderaternas budget och vår varit att vi vill öka satsningarna på skolan. Genom att prioritera alla barns rätt till en bra skola stärker vi varje individ och hens förutsättningar samtidigt som vi skapar ett samhälle med växtkraft.


Lämna en kommentar

I dag: Balingsnässkolan!

I dag ser jag fram emot att få besöka lärare, elever och skolledare på Balingsnässkolan. Det ska bli roligt att få se på plats hur de arbetar med kreativitet och skapande i allt lärande och med elevinflytande – två områden där skolan ligger i framkant.

Huddinges skolor förtjänar en ny politisk ledning som i varje givet läge prioriterar skolan. Socialdemokraterna vill skapa mindre skolklasser, ge läxhjälp till alla som behöver det, införa sommarskola och genomföra stora satsningar på lärarna. Ska vi bygga ett jämlikt och framgångsrikt samhälle måste vi börja med skolan!