Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Lokalt poliskontor i Flemingsberg

Sedan 2006 finns ett antal så kallade lokala poliskontor i länet. Poliserna vid dessa poliskontor ska ingripa mot brott och arbeta brottsförebyggande i nära samverkan med andra samhällskrafter. De ska arbeta synligt i området och vara en naturlig del i det vardagliga livet. Satsningen på poliskontoren gjordes som ett led i att utveckla ett arbetssätt som präglas av närhet, helhet och långsiktighet i områden med särskilda behov.

En utvärdering som gjordes av Brå under 2011 visade på positiva resultat av satsningen på lokala poliskontor. Oron för våldsbrott hade minskat med drygt 25 procent åren 2006-2010 i områden i Stockholms län som hade fått ett lokalt poliskontor. Andelen boende i poliskontorsområden som oroar sig för skadegörelse eller känner sig oroliga när de går ut på kvällen hade också minskat. Även problem med stökiga ungdomsgäng, trafik och berusade personer hade minskat enligt boende i poliskontorsområden.För närvarande finns det 27 lokala poliskontor från Hovsjö i söder till Rimbo i norr.

Ett område som enligt alla tänkbara parametrar borde kvalificera till att få ett lokalt poliskontor är Flemingsberg. Det finns mot bakgrund av det aktuella läget med social oro i Flemingsberg otvetydigt ett stort behov av en närvarande, synlig och lokal polis. Ett exempel på en händelse som leder till den slutsatsen är att Posten med anledning av upprepade trakasserier fick göra ett längre uppehåll i postutdelningen i delar av Flemingsberg.


Lämna en kommentar

OS i Huddinge

I kväll har jag läst den utredning som i dag har lämnats till uppdragsgivarna i idrottsrörelsen och som konstaterar att det är fullt möjligt att arrangera vinter-OS i Stockholm 2022. Utredaren, den förre statssekreteraren Jöran Hägglund, skissar på ett urbant OS där tävlingarna i stor utsträckning ska genomföras i befintliga anläggningar. På det sättet hålls investeringskostnaderna på en rimlig nivå, särskilt i jämförelse med nästa OS-värd Sotji där allt byggs upp från grunden.
Jag är personligen övertygad om att det vore bra för Sverige att få arrangera OS och att det vore bra för OS att få vara i Sverige. Det återstår förstås en hel del arbete innan vi ens har en ansökan på plats, men nu har vi tagit ett första viktigt steg.
Det i särklass mest spektakulära i utredningen gäller det som skulle kunna hända i Huddinge. För att kunna härbärgera slalom, snowboard, delar av freestyle och backhoppning i Stockholmsområdet tänker utredaren sig att den nuvarande Flottsbrobacken ska få fördubblad fallhöjd och hoppbackar. Det svindlar lite att ens föreställa sig olympiska tävlingar i Huddinge och i just denna del återstår förstås mycket utredningsarbete. Men, jag tycker att det är bra att Huddinge kommun har uttryckt sig positivt i de samtal som utredaren har fört med företrädare för kommunen.


Lämna en kommentar

(S)kolsatsning!

I går presenterade Stefan Löfven förslag om stora satsningar på skolan. Det var en välkommen kontrast mot regeringens ensidiga fokus på skattesänkningar. Efter många samtal med många Huddingebor och efter många besök på skolor i kommunen vet jag att det var ett välkommet besked. Skolan måste få komma först nu! Vi behöver få ner klasstorlekarna för de yngre barnen, vi måste prioritera tidiga insatser, vi måste göra mer för att öka likvärdigheten i skolan och prioritera lärarna. De 4,5 miljarder kronor i nya satsningar som Stefan Löfven presenterade har förutsättningar att göra en väsentlig skillnad i skolan. Jämför det med de 0,8 miljoner (!) kronor som regeringen föreslår…

I Huddinge ser vi tydliga spår av att det i dag investeras för lite i skolan. De yngre eleverna presterar allt sämre resultat i de nationella proven. Det är förstås mycket allvarligt eftersom vi vet hur stor roll de första åren i skolan spelar för den fortsatta utvecklingen. Skillnaderna i skolresultat mellan kommunens olika skolor är mycket stor – och de ökar! Varje år sedan det senaste valet har den största skillnaden mellan Moderaternas budget och vår varit att vi vill öka satsningarna på skolan. Genom att prioritera alla barns rätt till en bra skola stärker vi varje individ och hens förutsättningar samtidigt som vi skapar ett samhälle med växtkraft.


Lämna en kommentar

I dag: Balingsnässkolan!

I dag ser jag fram emot att få besöka lärare, elever och skolledare på Balingsnässkolan. Det ska bli roligt att få se på plats hur de arbetar med kreativitet och skapande i allt lärande och med elevinflytande – två områden där skolan ligger i framkant.

Huddinges skolor förtjänar en ny politisk ledning som i varje givet läge prioriterar skolan. Socialdemokraterna vill skapa mindre skolklasser, ge läxhjälp till alla som behöver det, införa sommarskola och genomföra stora satsningar på lärarna. Ska vi bygga ett jämlikt och framgångsrikt samhälle måste vi börja med skolan!


Lämna en kommentar

Rätt tänkt om skatten

Med sensommaren följer också uppladdningen inför årets statsbudget. Allt tyder på att regeringen och Sverigedemokraterna kommer att klubba igenom ett ytterligare s.k. jobbskatteavdrag. Det borde vara uppenbart efter sju år och fyra tidigare jobbskatteavdrag att just det receptet skapar inte fler jobb. Mot bakgrund av det och att regeringen dessutom måste låna pengar för att genomföra skattesänkningen är det riktigt av Socialdemokraterna att rösta nej till ett sådant förslag.

I media pågår en pseudodebatt om huruvida ett nej nu med självklarhet borde innebära att en S-regering efter 2014 borde återställa just det femte jobbskatteavdraget. Jag tycker inte alls att det är självklart. Det är olika saker att säga nej till en skattesänkning och att föreslå en skattehöjning.
När Socialdemokraterna förhoppningsvis får axla regeringsansvaret igen är det viktigt att sätta stopp för skattesänkarracet, att göra skattesystemet mer rättvist (och då är det förstås klokast att inte välja att höja skatten för låginkomsttagare) och att lägga om politiken på jobb- och skolområdet. Då kan inte vår politik handla om att förhålla sig till den borgerliga regeringens olika reformer. Då måste vi utifrån det ekonomiska läget just då forma en politik som står på egna ben.


2 kommentarer

Allvarliga signaler från äldreboende i Huddinge

I dag rapporterar Metro om allvarliga missförhållanden på Aleris äldreboende Vårbacka Plaza i Huddinge. En gravt autistisk man hittades inlåst i ett fönsterlöst rum. Mannen fördes i ambulans till Karolinska sjukhuset och polisen har nu inlett en förundersökning. I går berättade Metro om en anhörig som var orolig över den vård som hennes mamma fick på samma boende.
Det är förstås mycket allvarligt att sådant här inträffar. Orsakerna till just de här fallen är svårt att ha en uppfattning om, men en sak är säker; ansvariga politiker måste gå till botten med om det finns mer djupgående problem med kvaliteten på det aktuella boendet. Och även om just den här äldre mannen inte är från Huddinge har vi flera äldre som bor på Vårbacka Plaza. Huddinge kommun har ett stort ansvar för att alla äldre med behov av en plats på ett boende får en omsorg av högsta kvalitet. Jag vet från diskussioner med borgerliga politiker i Huddinge att de ser valfriheten i sig som en garanti för att ingen får omsorg av låg kvalitet. De menar att de äldre väljer bort boenden som inte håller måttet. Det är förstås inte alls säkert. Det är ofta förenat med stora praktiska svårigheter att flytta från ett äldreboende till ett annat. När skattebetalarna står för kostnaderna måste vi också gemensamt ta ansvar för kvaliteten.


Lämna en kommentar

Reinfeldts snyltgästpolitik

Om en dryg vecka börjar VM i friidrott i den ryska huvudstaden Moskva och i vinter är det olympiska spel i Sotji. Mot bakgrund av bland annat de homosexuellas utsatta situation i Ryssland reser allt fler frågan om lämpligheten i att stora idrottstävlingar hålls just där.

Jag tycker att det finns starka skäl för att inte tilldela Ryssland den typen av prestigefyllda arrangemang just nu. Den nya lagstiftningen kring vad de kallar ”homosexuell propaganda” utmanar verkligen de värden som idrotten ska stå upp för. Likaså är det provocerande att Ryssland just får arrangera VM i friidrott mot bakgrund av hur omfattande bruket av dopingpreparat är bland ryska idrottare. Just nu är hela 44 (!) ryska friidrottare avstängda efter dopingbrott – mer än från något annat land.

Samtidigt finns det skäl att tänka tvärtom. Det finns uppgifter om att värdskapet för VM äntligen har fått fart på antidoping-arbetet i Ryssland och det är i alla fall inte säkert att arbetet för homosexuellas rättigheter försvåras av den uppmärksamhet som nu riktas mot Ryssland.

Nu när IAAF och IOK i de här två fallen (för lättvindigt) har fattat beslut om värdland är jag inte av uppfattningen att enskilda idrottare ska behöva känna ett ansvar för att bojkotta tävlingarna – eller att de nationella idrottsorganen ska fatta beslut om något sådant. De har inte valt var OS eller VM ska gå och ska inte behöva avstå vad som kanske är karriärens viktigaste tävling.

Sedan har förstås varje land ett ansvar för att det ska finnas flera kandidater att välja på när värdar för olika arrangemang ska utses. Här har regeringen Reinfeldt svikit. När IAAF beslutade om vilket land som skulle få arrangera VM i friidrott 2013 var Göteborg länge en stark kandidat. Efter att ha varit värd får lyckade VM-tävlingar 1995 och EM 2006 var staden väl prövad som arrangör. Strax innan beslutet drog dock Göteborg tillbaka sin kandidatur på grund av att regeringen inte vill gå in med ekonomiska garantier. Det var då regeringen Reinfeldt satte standarden för sin syn på stora idrottsarrangemang. De vill gärna att de ska gå av stapeln, de vill gärna att svenska idrottare ska vara med, men de vill inte bjuda tillbaka.


Lämna en kommentar

Pinsamt (M)ästrande

I går diskuterade kommunfullmäktige i Huddinge mål och budget för 2014. Den borgerliga majoriteten hade lagt fram ett förslag lika tunt på ambitioner och förslag som ett smörgåspapper. Det var så fritt från politiska initativ att det var svårt att förstå att någon politiker över huvud hade befattat sig med det. Jag tror att det i första hand beror på att de styrande partierna har kört fast i förvaltande – inte helt ovanligt efter många år vid makten. Till och med den lojale partiarbetaren Karl Henriksson (KD) dristar sig till att på sin blogg skriva att förslaget ”var kanske inte världens mest kreativa och nyskapande” och ”inte de stora visionernas budget”. Årets underdrift.

En kommun är förstås alltid i behov av en politisk ledning som tänker nytt och som både kan analysera vad som för stunden är de största problemen och som förstår vad som behöver göras. Huddinge har inte råd med passiva och trötta politiker. Socialdemokraternas förslag till budget tog sin utgångspunkt i att alldelels för många ungdomar lämnar våra skolor utan tillräckliga kunskaper för att klara sig, att klivet in på arbetsmarknaden är svårt för många unga och att det förebyggande arbetet måste stärkas. Vi lade förslag till nya uppdrag och ville fördela nya pengar till insaster för just jobb, utbildning och förebyggande arbete. Bland annat vill vi se en ny satsning på språkutveckling på de skolor som har svårast förutsättningar att nå målen, en rejält förstärkt satsning på sommarjobb och ett helt nytt arbete för att ge unga som vare sig arbetar eller studerar en väg in. Dessa och andra förslag röstades tyvärr ner.

I avsaknad av egna förslag lade de borgerliga partiföreträdarna det mesta av sin tid på att prata om vårt förslag. Särskilt mycket engagerade sig några moderater i att anklaga oss socialdemokrater för att inte finansiera ett par av våra förslag fullt ut. Kommunalrådet Jelena Drenjanin (M) lade mycket kraft på att försöka leda i bevis att det kostar jättemycket att ge alla barn rätt till att vara i förskolan trettio timmar i veckan. Hur mycket ”jättemycket” var framgick inte, men att hon tyckte att det var betydligt mer än den miljon som vi hade föreslagit stod helt klart. I några inlägg spelade kommunalrådet upp alla möjliga härskartekniker för att förlöjliga och mästra de som inte höll med henne (se gärna webbsändningen). Det minsta man kan begära av ett kommunalråd – i alla fall när hon idiotförklarar en – är väl att hon ska kunna förklara hur hon tycker att fullmäktige borde kompensera förskolenämnden vid en utökad rätt till mer tid. Det gjorde hon inte. Däremot har hon – för mindre än ett år sedan – själv drivit igenom en reform som utökade den sammanlagda vistelsetiden avsevärt utan att kompensera nämnden alls! Varför det var rimligt och att det nu framställs som närmast galet att utöka reformen med kompensation försöker hon inte ens förklara. Det handlar förstås om att försöka flytta fokus från sin egen innehållslösa budget och från det faktum att Moderaterna (och de andra) inte vill att fler ska få mer tid i förskolan.


1 kommentar

Vi måste stå upp för Flemingsbergsbornas rätt till trygghet och framtidstro!

Under en tid har det kommit ett flertal signaler om ökad oro och otrygghet i Flemingsberg. I veckans Mitt i Huddinge tecknas en allvarlig bild av läget. Bland annat berättar tre kvinnor som bor i Flemingsberg om ungdomar som har trakasserat dem och som har bränt bilar och begått annan skadegörelse. I förra veckan startade en brand på Annerstaskolan och nu i maj har brevbärare i området blivit hotade och trakasserade på ett sådant sätt att Posten har avbrutit postutdelningen tills vidare.

Det är lätt att sätta sig in i den oro som många boende i Fleminsgberg känner. Otrygghet är en allvarlig begränsning av den enskildes frihet. Nu – om inte förr – måste alla ta ansvar. Var och en av oss har förstås ett eget ansvar. Det är alltid en människa som begår ett brott och ingen kan avsvära sig sitt eget ansvar för sina gärningar. Vidare har vi alla ett ansvar för att värna ett bra samhällsklimat och att upprätthålla goda värderingar. Samhällets institutioner har ett ansvar för att värna tryggheten i området och att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Polisen måste vara mer närvarande och arbeta mer förebyggande i ett område som har drabbats såsom nu Flemingsberg. Det är förstås oacceptabelt att ett fåtal personer kan stoppa postutdelningen i ett stort område. Här måste polisen och posten vidta de åtgärder som krävs för att alla i Flemingsberg ska få sin post utdelad.

Huddinge kommun har ett mycket stort ansvar för att leda arbetet med områdesutvecklingen i Flemingsberg tillsammans med civilsamhället, polis och de boende. Det finns ingen annan som kan ta samma helhetsgrepp och som kan leda ett sådant arbete. I Socialdemokraternas förslag till mål och budget för 2014 finns förslag om att kommunen ska ta ett sådant ansvar.

Slutligen har vi politiker ett avgörande ansvar för att alla som bor i vårt samhälle ska känna framtidstro och hopp. Ett samhälle som resignerar och som accepterar skyhög ungdomsarbetslöshet är motsatsen till vad vi behöver. Därför är jag en mycket stolt socialdemokrat som säger att vi kan visst pressa ned arbetslösheten bland ungdomar, vi kan ge barn och ungdomar i Flemingsberg den utbildning de behöver på framtidens arbetsmarknad och vi har råd att satsa på förebyggande arbete bland barn och ungdomar. Bara vi prioriterar rätt.


Lämna en kommentar

Natten som gick nåddes även Huddinge av det våld och den skadegörelse som sprider sig i Stockholmsområdet. Bland annat förstördes en restaurang i Skogås i en brand och räddningstjänsten har berättat att de utsattes för stenkastning när de kom för att utföra sitt arbete. Det är förstås helt oacceptabelt och det är viktigt att samhället reagerar på den här brottsligheten – inte minst för att skydda alla de som bor i de utsatta områdena. Jag känner starkt med alla de som är oroliga för sin egen säkerhet och för sin egendom.

Det är förstås ingen slump att våldsamheterna bryter ut i  just Husby, Fittja eller Skogås. På dessa platser – och flera andra runt om i landet – finns det många, inte minst ungdomar, som känner att de har en lång väg till ett jobb, till inflytande i samhället och som har sämre hopp inför framtiden än andra. När fler känner på det sättet ökar förstås oron i samhället – även om det förstås i de nu pågående skeendena även finns de som ”bara” söker spänning. Jämlikhet leder till att fler tas tillvara och att vi lättare kan utveckla vårt samhälle, men också att vi får ett mer anständigt samhällsklimat.

 Politikens viktigaste uppgift är att väcka hoppet om framtiden. Om att det går att minska ungdomsarbetslösheten och om att det går att skapa en skola som ger alla de kunskaper behöver. Vårt samhälles just nu viktigaste uppgifter löser vi bäst tillsammans.